Maseczki rozdane

W sobotę 18 kwietnia br. rozdaliśmy pod remizą OSP w Rudawie około 500 szt. maseczek dla mieszkańców naszego sołectwa. Była to inicjatywa OSP Rudawa przy udziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Materiał zakupił właściciel sklepu Lewiatan Rudawa. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania serdecznie dziękuję. Pokazaliśmy, że w Rudawie potrafimy działać wspólnie dla dobra całej naszej społeczności. W jedności nasza siła!

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa – Sołtys Rudawy