MAMY TWÓRCĘ LUDOWEGO!

Miło nam podać wiadomość, że nasza koleżanka Pani Beata Jarema jest już oficjalnie twórcą ludowym. Tytuł ten przyznaje i przyjmuje w poczet członków Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, po kwalifikacji przez Sekcję Sztuki Ludowej Rady Naukowej stowarzyszenia. Organizacja działa od 1968 roku i przez swoje oddziały obejmuje zasięgiem cały kraj. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 2200 twórców ze wszystkich dyscyplin i ze wszystkich regionów Polski. Kandydat wnioskujący o przyjęcie musi przedstawić dorobek twórczy w postaci prac, które są oceniane pod względem poziomu artystycznego i zgodności z tradycją. Oceniana jest również dokumentacja – potwierdzone uczestnictwo w konkursach, wystawach, dyplomy, nagrody oraz opinie różnych instytucji. Po weryfikacji, decyzją z dnia 21 września Pani Beata może używać zaszczytnego tytułu „twórca ludowy” i posługiwać się legitymacją stowarzyszenia. Cieszymy się z jej sukcesu i z jej aktywności w naszej grupie. Co tu dużo mówić – jesteśmy dumni.