Letnie kino

Już po raz czwarty w naszym sołectwie odbyło się ,,Letnie Kino”. W tym roku zaprezentowany został film produkcji francusko-belgijskiej pod tytułem ,,Rozumiemy się bez słów”. W seansie filmowym uczestniczyło około 150 osób. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego mogliśmy na obiekt wpuścić tylko 150 osób. Staraliśmy się aby wszystko odbyło się z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Widownia mogła zasiąść na leżakach na płycie stadionu lub na trybunach.

Dziękuję za organizację i pokrycie kosztów organizacyjnych Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, dziękuję za bezpłatne wypożyczanie obiektu, Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa, za pomoc techniczną dziękuję druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy