Krótkie podsumowanie odpustu

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w miarę bezpiecznie przebiegał nasz odpust parafialny. Szczególną uwagę zwracałem na kwestię bezpiecznego handlu. Dziękuję wszystkim za podporządkowanie się naszym zaleceniom. Tradycyjnie dzień przed odpustem odbył się turniej piłkarski. Dość ciekawa, jak co roku była rywalizacja mężatek z pannami. Oczywiście wynik nie był tu najważniejszy. Podczas rozgrywanych meczów ważna była dyscyplina sanitarna.

W niedzielę 26 lipca w kościele parafialnym odbywały się uroczystości związane z patronką naszej parafii św. Anną. O godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa, która zgromadziła dość sporą liczbę parafian wraz z reprezentantami organizacji działających w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy