Konkurs na najlepiej oświetloną posesję

Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie oraz OSP Rudawa organizują konkurs na najlepiej oświetloną posesję w sołectwie Rudawa. Wobec powyższego w dniu 16 grudnia 2017 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 prosimy o oświetlenie ozdobnymi iluminacjami świątecznymi własnych posesji. W tym czasie jury dokona oceny posesji i wyłoni tą najlepiej oświetloną. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas ,,III Spotkania pod choinką” w dniu 17 grudnia 2017 r. o godz. 17:00. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Ponadto podczas ,,III Spotkania pod choinką” zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na mieszkańca Pisar Bartosza Wawrzona, który z powodu wypadku, od paru lat jest niepełnosprawny. Liczymy tu na Państwa wsparcie.