Konkurs na najładniejsze świąteczne oświetlenie posesji

W dniu 23 grudnia br. organizujemy konkurs na najładniej oświetloną świątecznymi iluminacjami posesje w naszym sołectwie. Około  godz. 18:00 wspólnie z Radą Sołecką dokonamy objazdu  sołectwa i wyłonimy najładniej oświetloną posesję.

Zapraszamy Państwa do oświetlenia swoich posesji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie sołectwa,  o ile zwycięscy zgodzą się na podanie swoich danych do wiadomości publicznej. Oficjalnie  przekażemy dyplom okolicznościowy i drobne upominki podczas pochodu Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2019 roku.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy