Klub Seniora „Sami Swoi” – Sołectwo Rudawa

W styczniu 2015 r. odbyło się nieformalne spotkanie kilku osób, które zdeklarowały chęć do współpracy i za kilka dni doszło do pierwszego oficjalnego zebrania potencjalnych kandydatów. Przybyło ok. 25 osób, co przemawiało za tym, że taki zamysł jest potrzebny, ma sens i warto go kontynuować. Na następnym spotkaniu było już 50 kandydatów.

Duże wsparcie otrzymaliśmy ze strony Jurajskiej Izby Gospodarczej w osobie dyr. A. Bukowczana, wójta Gminy Zabierzów pani Elżbiety Burtan, Proboszcza parafii Rudawa ks A. Badury, Radnych Gminy Zabierzów pana T. Kasprzyka oraz J. Surówki.

Spotkania nasze mimo trudności lokalowych odbywają się cyklicznie. Jesteśmy aktywnym klubem, wyłoniliśmy spośród siebie zespół, który śpiewa. Są to głównie piosenki okolicznościowe, stare piosenki ludowe i folklorystyczne. Możemy się pochwalić sporymi osiągnięciami w naszej działalności, jak choćby udziałem tzw. „Międzynarodowej Bitwie Kulinarnej” w Białym Kościele – dwukrotnie zdobywając puchar oraz nagrody rzeczowe. Występowaliśmy również na Dniu Pstrąga w dolinie Będkowskiej zdobywając kolejny puchar i również nagrodę rzeczową. Wzięliśmy też udział w gminnych dożynkach w Nielepicach.

Dwukrotnie występowaliśmy na scenie na Rynku Głównym w Krakowie, biorąc udział w Jarmarku Św. Michała z repertuarem o Krakowie.

Kolejnym był udział w uroczystości jubileuszowej „ Złote Gody” dla par z terenu naszej gminy świętujących 50-lecie zawarcia małżeństwa. W tym przedsięwzięciu ogromne wsparcie i pomoc udzieliła na m Wójt Gminy Zabierzów pani Elżbieta Burtan oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wraz z miejscowym sołtysem Marcinem Cieślakiem, z którym współpraca układa się wzorowo.

Ostatnio swoim patronatem objął nasz klub Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Podczas cyklicznych spotkań, tradycją jest składanie solenizantom życzeń imieninowych, jak również obdarowywanie drobnym upominkiem.

Wszyscy klubowicze są posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora.

W styczniu br. Klub Seniora „Sami Swoi” obchodził swoje pierwsze urodziny. Jak na jednoroczniaka wyglądał bardzo dojrzale. Był również wspaniały tort urodzinowy.

Źródło: Klub Seniora „Sami Swoi” – Sołectwo Rudawa