KIERUNEK KARIERA – szkolenia za bony – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w projekcie „Kierunek Kariera”. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących

...czytaj dalej

Źródło: KIERUNEK KARIERA – szkolenia za bony w Zabierzowie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie