Już czas złożyć wniosek o świadczenie 500+

1 sierpnia 2017 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Wprowadza ona między innymi zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie 500+. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Celem zmian w programie „Rodzina 500+” jest likwidacja nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie są dostępne nowe formularze wniosków.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przygotował specjalną instrukcję, która może być pomocna w wypełnianiu wniosków.

Mieszkańcy Gminy Zabierzów będą mogli złożyć wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który znajduje się w Zabierzowie przy ulicy Cmentarnej 2, w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP i portalu Empatia.

Źródło: Nowy okres zasiłkowy w systemie wsparcia rodzin – Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów