Inwestycje w sołectwie

W miesiącu grudniu nadal jest realizowane zadanie związane z przebudową rynku, a w nowo budowanym budynku wiejskim zakładana jest stolarka okienna oraz przykrywany jest dach.

Na ul. Zarzecze wykonana została przebudowa fragmentu drogi. Zadanie to miało spore opóźnienie w realizacji, przyczyną tego były problemy formalne związane z decyzjami Wód Polskich. Ostatecznie po uzyskaniu stosownych decyzji zadanie to zostało sprawnie wykonane.

W najbliższym czasie zostanie wzmocniony korytkami betonowymi rów na ul Słonecznej  od strony północnej. W listopadzie na ul. Olszynowej zaświeciły się nowe lampy uliczne. Realizacja tych zadań jest zgodna z planem budżetu na ten rok.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy