Inwestycje w centrum Rudawy

Trwają już zaawansowane prace związane z zagospodarowaniem rynku w Rudawie oraz z wykończeniem budynku ,,Centrum Kultury”. Obecnie trwa budowa ,,amfiteatru” który będzie miejscem spotkań mieszkańców oraz zagospodarowywany jest teren przylegający bezpośrednio do budynku. W budynku położone są już tynki trwa montaż instalacji, wykonane są posadzki, trwa wykonanie elewacji. Równocześnie jesteśmy na etapie projektowania zagospodarowania Skweru ks. Władysława Bukowińskiego oraz ,,Końskiej Drogi”. Rada Sołecka odbyła kilka posiedzeń w tej sprawie. Ostatnie posiedzenie odbyło się w obecności projektanta oraz pracownika Urzędu Gminy Zabierzów. Podczas tego posiedzenia nanieśliśmy wiele uwag. Zostały też wyjaśnione nam sprawy techniczno-prawne związane z projektem.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy