Inwestycje w bezpieczeństwo drogowe

Pragnę poinformować, że załączone pismo wysłałem do Urzędu Gminy Zabierzów oraz do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odpowiedział, że nie zrealizuje pewnych zadań, które dotyczą naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Argumentacja wskazująca powody zaniechania działań  w 2020 r., nie jest wyczerpująca i nie przekonuje mnie. Sprawy takie wymagają bardziej omówienia niż lakonicznych odpowiedzi. Wobec powyższego szybko zwołałem posiedzenie Rady Sołeckiej, poszerzone o przedstawicieli organizacji jakie działają w naszym sołectwie. W posiedzeniu wzięła też udział Radna Powiatu Krakowskiego Pani Romana Niewczas oraz ks. Proboszcz Andrzej Badura. Obecność ks. Proboszcza była podyktowana tym, że Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie zamierza przebudować skrzyżowania przy cmentarzu, z którego wlewa się woda na cmentarz i wpada prosto na osuwisko. W trakcie przebudowy skrzyżowania zwracaliśmy uwagę na to, że nawierzchnia przed bramą cmentarną jest zbyt nisko położona, co sprawi że woda będzie wlewać się na cmentarz. Nasze działania nie przyniosły zbyt wielkiego skutku. Obecnie zabiegaliśmy aby poprawiono kwestie odwodnień dróg przy cmentarzu. Z taką też inicjatywą do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego wyszedł Urząd Gminy Zabierzów, który chciał partycypować w kosztach. Podczas przedmiotowego posiedzenia Rady Sołeckiej uznano, abym napisał petycję do Rady Powiatu oraz do Starosty Krakowskiego w celu ponownego rozpatrzenia potrzeb naszego sołectwa, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczę, że przedmiotowe sprawy konstruktywnie potraktują  władze Powiatu Krakowskiego.

Odnośnie punktu 9 przedmiotowego pisma z ZDPK, wyjaśniam, że na zieleńcu pomiędzy ul. Rudawską a ul. Stanisława Polaczka nie ma zbiornika przeciwpożarowego. Podczas wspomnianego spotkania w tym miejscu wspominaliśmy o zbiorniku w czasie przeszłym. Urzędnik z ZDPK mógł niedosłyszeć całej treści wypowiedzi członka Rady Sołeckiej, zapewne jest to pewne nieporozumienie. Zbiornik w latach dwutysięcznych został zasypany ponieważ był nieszczelny i nie spełniał norm.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi pismami i do własnej oceny tego dokumentu. Pragnę też nadmienić, że postanowiłem  zaprosić przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli mieszkańców, którzy od lat wspierają merytorycznie i intelektualnie sołectwo do napisania drugiej petycji, która  również zostanie skierowana do Rady Powiatu i do Starosty Krakowskiego.

Nie można takiego sołectwa jak Rudawa traktować przeciętnie ponieważ jesteśmy dużą społecznością, która przez lata była omijana inwestycyjnie. Były to działania nieodpowiedzialne i dlatego wierzę, że uda się te sprawy wyjaśnić i potraktować Rudawę priorytetowo. Moje zabiegi są  też inspirowane  planowaną budową obwodnicy Zabierzowa, która znacznie będzie zwiększać ruch w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy