Inwestycje na koniec roku

Zaczęły się kolejne inwestycje w naszym sołectwie. Trwa przebudowa drogi pomiędzy Rynkiem a ul. Młyńską tzw. ,,Końska droga” oraz Skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Zadanie to jest w pełni realizowane przez Urząd Gminy Zabierzów. Prace mają być zakończone do końca tego roku. Wyłoniony został też wykonawca na dokończenie prac na ul. Osiedlowej. Prace te będą obejmować wykonanie odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Całość tego zadania jest finansowana przez Urząd Gminy Zabierzów. Dobiega końca zadanie, przebudowy rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z wykonaniem zasuwy na wale przeciwpowodziowym na rzece Rudawie.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy