Interwencja w sprawie terminowego wywozu odpadów wielkogabarytowych

Firma, która w wyniku procedury przetargowej została wyłoniona, a można powiedzieć, że narzucona nie wykonała solidnie swojego zadania wobec powyższego złożyłem do Urzędu Gminy Zabierzów wniosek o podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec wykonawcy. Urząd Gminy miał obowiązek wybrać obecnego wykonawcę co świadczy o tym, że mamy w tym obszarze wadliwe prawo. Liczę, że sprawa ta zostanie sprawnie uregulowana i wrócimy do płynności w odbiorze odpadów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy