Idźmy na wybory sołeckie

Szanowni Państwo!

Zachęcam do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach do Rady Sołeckiej w Rudawie. Na nową kadencję potrzebuję osób kreatywnych, które poświęcą swój wolny czas dla Rudawy, które nie boją się pracy społecznej umysłowej i fizycznej.

Czeka nas dużo ciężkiej pracy,  bo trzeba rozpocząć wiele nowych inwestycji ale i zakończyć już rozpoczęte, bo trzeba wdrożyć nowe zadania i pomysły, bo trzeba szukać środków zewnętrznych dla prężnie działających organizacji w naszym sołectwie, które działają głównie w obszarze bezpieczeństwa, kultury i sportu.

Rada Sołecka to ciało doradcze sołtysa i dlatego w wielu istotnych sprawach dla Rudawy korzystałem z ich opinii bo są przekrojem naszej rudawskiej społeczności. Dotychczasowa Rada Sołecka miała wiele pracy, a efekty tej pracy widać. Zapewne w nowej kadencji będę wymagał od Rady Sołeckiej jeszcze większego zaangażowania się w sprawy wsi. Jeszcze raz zachęcam do udziału w niedzielnych wyborach, które odbędą się w Szkole Podstawowej w Rudawie od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Marcin Cieślak
Sołtys Rudawy