Harmonogram wywozu odpadów w Rudawie

Od końca 2018 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej miejscowości realizuje firma Ekom spółka jawna z siedzibą w Nowinach, przy ul. Zakładowej 29 tel. 41 3862060.

Informacja o terminach wywozu odpadów na 2018 r.

Od tego też czasu obowiązują nowe zasady selektywnego zbierania odpadów.

Zmiana sposobu segregacji odpadów – ulotka