Dotacje na solary w roku 2016

solaryW roku 2016 mieszkańcy naszej gminy dalej mogą uzyskać dotację na instalację solarów. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy Zabierzów do dnia 19 lutego 2016 roku.

 Osoby, których nieruchomości spełniają warunki techniczne (stwierdzone podczas oględzin przez wykonawcę), będą mogły zawrzeć umowy z Wójtem Gminy Zabierzów na instalację systemu, po wpłaceniu na konto Urzędu Gminy należności na poczet instalacji. Całość kosztów : typ zbiornika: A- 4020,00 zł (250 litrów); B– 4660,00 zł (300 litrów); C– 5730,00 zł (500 litrów).

Dokumenty do pobrania:
Ankieta kwalifikacyjna
Regulamin uczestnictwa w programie
Umowa solarna – wzór dla typu A
Umowa solarna – wzór dla typu B
Umowa solarna – wzór dla typu C

Osoby zainteresowane montażem solarów powinny złożyć w UG Zabierzów Ankiety wraz z dołączonym odpisem z księgi wieczystej dla nieruchomości. Właściciel zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie dokonania wpłaty i podpisania umowy.

DODATKOWE INFORMACJE:
Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. 2.11,
pon. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, tel.12-283-07-55.

źródło: http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/alternatywne-zrodla-energii/zasady-dotowania-systemu-grzewczego-opartego-o-alternatywne-zrodlo-energii/uwaga-przedluzenie-na-2016-rok-terminu-projektu-2015/