Dezynfekcja placów zabaw

Informuję, że co drugi dzień są dezynfekowane place zabaw w naszym sołectwie. Koszty dezynfekcji pokrywa Urząd Gminy Zabierzów.

Zalecam jednak aby w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-nCoV-2 wywołującym chorobę COVID – 19 osoby wchodzące na place zabaw zdezynfekowały własnymi środkami ręce przed wejściem oraz zdezynfekowały się po wyjściu z placu zabaw. Proszę też o zachowanie dystansu społecznego (2m). Wszystko to ma służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy