Delegacja z Rudawy jedzie do Dormagen

Z 6 na 7 maja br. delegacja naszego sołectwa pojedzie do Niemiec do miasta Dormagen. Wizyta będzie miała charakter roboczy, gdyż odbywa się na zaproszenie Pana Burmistrza Erika Lierenfelda. Na czele naszej delegacji jedzie Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan. Celem naszej podróży jest spotkanie się z władzami Dormagen i omówienie spraw związanych między innymi z pomocą humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Podczas tej wizyty będę reprezentował sołectwo Rudawa jako Sołtys ale też jako Prezes OSP Rudawa. W delegacji jedzie też Radny Jan Surówka.

Pragnę tu przypomnieć, że już od dwóch miesięcy bardzo owocnie współpracujmy z miastem Dormagen. Rudawa stała się punktem przeładunkowym pomiędzy Niemcami, a konkretnie pomiędzy miastem Dormagen a Ukraińcami. Nasi strażacy z OSP ale też i Koło Gospodyń Wiejskich i przedstawiciele Klubu Seniora Sami Swoi czynnie współpracują przy przeładunku darów i ich sortowaniu. W sobotę będzie okazja spotkać się w Niemczech i podsumować współpracę oraz być może rozszerzyć ramy tej współpracy.

Relację z wizyty będzie można śledzić na stronie sołectwa Rudawa oraz na Facebooku OSP Rudawa i sołectwa Rudawa.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy