Dalsza współpraca

Chcę wszystkim mieszkańcom Rudawy podziękować za udział w wyborach samorządowych. Jak na naszą miejscowość frekwencja była dobra. Szacuję, że jednak około ośmiuset mieszkańców nie poszło do wyborów.

Przed naszym sołectwem dalsze wyzwania związane z inwestycjami. Priorytetem jest rynek i jego otoczenie wraz z budynkiem wiejskim ale tak naprawdę jest więcej istotnych inwestycji. Mamy w sołectwie drogi szutrowe, które są drogami dojazdowymi do posesji, należy zaprojektować i wykonać bezpieczne rozwiązania na ul. ks. Marcina Siedleckiego, to samo jest do wykonania na ul. Legionów Polskich i tak mógłby wymieniać zadania.

Liczę, że będzie dalsza współpraca z władzami i zrealizujemy te zadania, które od wielu już lat czekają na wykonanie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy