Pomoc Ukrainie

Mając na uwadze wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie jako sołectwo Rudawa daliśmy propozycję, aby na bazie naszej jednostki OSP w Rudawie zrobić tymczasowy magazyn zbiórki darów na rzecz poszkodowanych w tej strasznej wojnie. Sołectwo Rudawa przyłącza się do pomocy umęczonemu Narodowi Ukrainy. Wobec powyższego zapraszam do wsparcia. Wszelkie dane można uzyskać na załączonym plakacie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów i na Facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie. Słowa uznania należą się druhom z OSP Rudawa, którzy z wielką ochotą przystąpili do akcji pomocowej.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa

 

 

 

 

 

Strażacy z OSP Rudawa podsumowali 2021 r.

W dniu 5 lutego 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie (OSP Rudawa). W zebraniu wziął udział Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, dh Przemysław Sitarski Komendant Gminny OSP, dh Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, dh Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów, Pani Marzena Włodarczyk przedstawicielka Rady Sołeckiej w Rudawie i szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie, Pan Andrzej Korzycki przedstawiciel Rady Sołeckiej i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Podczas zebrania dh Marcin Cieślak Prezes OSP złożył sprawozdanie z działalności OSP w 2021 r. w tym sprawozdanie finansowe. Dh Szymon Funek złożył sprawozdanie z dzielności Komisji Rewizyjnej wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Podczas zebrania wszyscy druhowie głosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
Oprócz sprawozdawczości dh Prezes OSP przedstawił też plan działalności i finansów na rok 2022. W dyskusji podkreślano mobilność, sprawność i skuteczność działania OSP Rudawa. Mówiono o potrzebie zdobycia pojazdu gaśniczego średniego lub ciężkiego. Ponadto dziękowano druhom za udział w działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii SARS CoV – 2. Druhowie zwozili do magazynu technicznego, znajdującego się na terenie jednostki, maseczki i płyny dezynfekujące, które były rozdysponowywane do wskazanych przez dysponenta instytucji, szkół i DPS. Wiele ciepłych słów usłyszeli druhowie od osób zaproszonych. Dziękowano druhom przed wszystkim za 77 akcji ratowniczo – gaśniczych. Wiele też mówiło się o współorganizowaniu imprez przez OSP Rudawa. Bez OSP nie mogły by się odbyć takie imprezy jak: ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” ,,Dzień Dziecka” koncert ,,Powołani do Wolności” ,,VII Spotkanie pod choinką”. Ponadto druhowie z OSP Rudawa zorganizowali Zjazd Gminny Związku OSP RP w Zabierzowie, który z powodu obostrzeń mógł odbyć się w budynku Szkoły Podstawowej w Rudawie, druhowie zorganizowali też Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Wielu działaczy z Powiatu Krakowskiego mówiło, że OSP Rudawa podniosła poprzeczkę organizacyjną tego wydarzenia.
Tradycyjnie już wybrano strażaka roku 2021, którym został dh Dawid Piwowoński, który pełni funkcję gospodarza w Zarządzie OSP.
Ciężka praca druhów została podsumowana i doceniona. Druhowie patrząc w przeszłość już budują wizję przyszłości w nowej remizie, do której przeprowadzą się w tym roku. Dh Prezes podziękował Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów i przedstawicielom ZOG ZOSP RP w Zabierzowie za konstruktywną współpracę.
Druhowie z OSP Rudawa starają się utrzymywać gotowość bojową przez całe 24 godziny, chodź nie jest to takie proste, bo są ochotnikami. Jednak, skuteczność działań ukazuje wdzięczność wyrażoną przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym, który miała miejsce w styczniu br. na Drodze Powiatowej w Rudawie w tak zwanym ,,wąwozie” pomiędzy Rudawą a Brzezinką ul. Dunajewskiego. Poszkodowana przysłała pisemne podziękowania za skuteczną sprawną akcję wraz z załączonym dużym pudłem słodyczy. Jest to dla nas druhów ważne, ponieważ to świadczy o tym, że jesteśmy skuteczni, że jesteśmy potrzebni. Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek to nasze strażackie hasło, które w naszej jednostce OSP Rudawa w pełni się realizuje.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa

III Orszak Trzech Króli w Rudawie

6 stycznia bieżącego roku odbył się w Rudawie III Orszak Trzech Króli. Organizatorami orszaku byli: Parafia Rudawa, Sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, Fundacja Orszak Trzech Króli. Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, Sołectwo Brzezinka, Sołectwo Pisary, OSP Siedlec, OSP Brzezinka, OSP Nielepice, Zespół Jarosze z Brzezinki, Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy.

Trzy Orszaki wyszły z trzech stron parafii Rudawa. Orszak Europejski, który był prowadzony przez mieszkańców Pisar wyruszył z ul. Płk. Pisarskiego w Pisarach w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlca. Orszak Azjatycki, który był prowadzony przez mieszkańców Brzezinki w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinki wyruszył z ul. Ks. Kardynała Albina Dunajewskiego z Rudawy spod bloków. Orszak Afrykański, który był prowadzony przez mieszkańców Rudawy w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Nielepic i Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudawy oraz w asyście koni z Ośrodka Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, wyruszył z ul. Legionów Polskich w Rudawie spod stadionu LKS Orlęta Rudawa. Wszystkie orszaki prezentowały się barwnie, ich uczestnicy byli poprzebierani w stroje jasełkowe. Orszaki połączyły się w jeden na rudawskim rynku, na którym Trzej Królowie złożyli hołd małemu Jezusowi składając Mu kadzidło, złoto i mirrę. Wszystkich zgromadzonych na rynku przywitali ks. Kanonik Andrzej Badura proboszcz parafii Rudawa oraz Sołtys Rudawy Marcin Cieślak, który był prowadzącym imprezę. Wydarzenie to zakończyło się kolędowaniem Jaroszy z Brzezinki i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Po części artystycznej na Rynku Orszak udał się na Mszę św. do kościoła parafialnego w Rudawie.

Podziękowania należą się druhom z OSP Rudawa za trud pracy organizacyjnej. Druhnie Weronice i druhowi Dawidowi za wcielenie się w rolę świętej Rodziny. Druhna Weronika i druh Dawid są strażakami w OSP Rudawa. Podziękowania należą się też OSP Siedlec, OSP Brzezinka i OSP Nielepice, Sołtysowi Brzezinki Janowi Szczepańskiemu, Sołtysowi Pisar Andrzejowi Kaczmarczykowi, Ośrodkowi Jazdy Konnej ,,Parrin” z Rudawy, Stadninie koni ,,Za Ogrodem”, Zespołowi Jarosze z Brzezinki, Klubowi Seniora Sami Swoi z Rudawy. Wszyscy jednogłośnie mówili, że jak Pan Bóg pozwoli trzeba to wydarzenie powtórzyć za rok.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa

 

Orszak Trzech Króli w Rudawie

I doczekaliśmy się kolejnego Orszaku Trzech Króli, na który wszystkich zapraszamy. Organizatorami wydarzenia są: Parafia Rudawa, sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, Fundacja Orszak Trzech Króli. Partnerami wydarzenia są: Ośrodek Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, Sołectwo Brzezinka, Sołectwo Pisary, Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, Jarosze z Brzezinki, OSP Siedlec, OSP Brzezinka, OSP Nielepice.

Orszak wyrusza 6 stycznia br. o godzinie 10.15 z trzech miejsc, i tak od strony Pisar rusza orszak Europejski spod placu zabaw, ul. płk. Pisarskiego, Rudawa, ul. Dunajewskiego (bloki) orszak Azjatycki prowadzi sołectwo Brzezinka oraz z Rudawy spod stadionu LKS Orlęta Rudawa wyrusza orszak Afrykański prowadzony przez mieszkańców Rudawy.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

 

Rok się kończy, rok się zaczyna

Mijający roku, w dobie stanu epidemii, przyniósł jednak w naszym sołectwie otwarcie na nową rzeczywistość w jakiej trzeba nam żyć. Trzeba nauczyć się funkcjonować w tym czasie pandemicznym. Nie możemy jednak zapominać o tym, aby zachowywać te zasady, które obowiązują, które mają nas w jakimś stopniu chronić przed zakażeniem. Pomimo jednak, trudnego czasu udało nam się wykonać wiele społecznych prac na rzecz naszej społeczności. Nie mogę tu pominąć takich wydarzeń jak ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” które pokazuje jak bardzo nasza społeczność chce żyć w czystym otoczeniu, udało nam się zorganizować imprezę związaną ze świętem Niepodległości pod nazwą ,,Powołani do wolności”, było to wielkie patriotyczne wydarzenie. Świetną inicjatywą było otwarcie wystawy związanej z pobytem Henryka Sienkiewicza w Rudawie. Wydarzenie to pokazało, że lubimy szczycić się naszą rudawską przeszłością i potrafimy to sprawnie wykorzystać. Wspomnieć też trzeba o imprezie kulturalnej ,,VII Spotkanie pod choinką”, która przyciąga mieszkańców jak magnez, bo wszyscy potrzebujemy wspólnie dobrze się bawić w kulturze naszych bożonarodzeniowych tradycji, które są podczas tej imprezy trochę zabarwione współczesną kultura popularną. Impreza ta ma też charakter dobroczynny. W tym roku zebraliśmy spore środki na rehabilitację Stasia Szymabry.

To tak pokrótce o imprezach, które pokazują, że Rudawa jest jednością. Imprezy te pokazują, że mamy pomysł na realizację misji kulturalnej w naszej miejscowości na rzecz innych sołectw otaczających Rudawę. Wymieniłem tylko niektóre ważniejsze wydarzenia, bo nie sposób o wszystkim pisać.

Nie da się też opisać wszystkich inwestycji w naszym sołectwie ale wymienię tylko niektóre ważniejsze. W 2021 r. udało się wykonać: nową nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem na ul. Osiedlowej, wykonaliśmy nowe przepusty wraz z wjazdami na posesje na ul. Wyspiańskiego. W ramach tej inwestycji został zrobiony na rowie przepust przy rzece Rudawa, co ograniczy podczas wysokich stanów rzeki cofanie się jej w głąb sołectwa. Rozpoczęliśmy przebudowę tak zwanej ,,Końskiej Drogi” łączącej Rynek z ul. Młyńską. Zadanie to obejmuje również przebudowę skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Inwestycja ta zostanie zakończona w 2022 r. Zakończyliśmy już całkowicie zagospodarowanie Rynku wraz z budową Rudawskiego Centrum Kultury i remizy OSP. Obecnie trwają odbiory. Jeśli wszystko pajdzie prawidłowo obiekty powinny być dopuszczone do użytku w pierwszym kwartale 2022 r.

Za nami już kolejny rok, który nie był łatwy, a przed nami kolejny, nowy, który będzie czasem wyzwań i trudnej pracy. Jesteśmy na dobrym etapie rozwoju naszego sołectwa, w którym podnosi się jakość życia. Z pomocą Bożą ufam, że pokonamy wiele problemów i wiele istotnych zadań będzie realizowanych. Budżet Gminy Zabierzów na 2022 r. nie jest optymistyczny wiele zadań inwestycyjnych nie będzie realizowanych.

Liczę jednak, że wspólnie pokonamy problemy i będziemy budować nasze, społeczne życie we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Mamy wszyscy wspólny cel, którym jest pozostawienie naszej wsi następnym pokoleniom jako miejscowości dobrze zorganizowanej, z wysoką jakością życia. Nasze sołectwo ma przyszłość, którą przed sześciu laty zaczęliśmy wspólnie budować. Kontynuujmy to zadanie nie zapominając równocześnie o przeszłości, która w pewnych okresach nie była rozwojowa. Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy trudzą na rzecz naszej wiejskiej społeczności. Chcę tu podziękować Radzie Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie, Ludowemu Klubowi Sportowemu Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, Rudawskim Koronczarkom oraz wszystkim tym, którzy dokładają cegiełkę do naszego wspólnego rozwoju.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Boże Narodzenie 2021

Szanowni Państwo!

Życzymy Wam, aby Boże Dziecię Was umacniało na trudnych drogach życia, niech nadzieja, która wypływa z żłóbka betlejemskiego umocni Was w wierze i miłości. Życzymy wam zdrowia, optymizmu, pozytywnego myślenia.

życzą
Marcin Cieślak Sołtys Rudawy, Rada Sołecka