Rudawski Dzień Dziecka

28 maja odbył się na Rudawski Rynku Dzień Dziecka, który był uświetniony przez jednostki OSP z terenu gminy Zabierzów. Organizatorami wydarzenia byli Sołtys, Rada Sołecka, OSP Rudawa oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Partnerami imprezy byli Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy oraz Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Podczas imprezy można było obejrzeć sprzęt strażacki, a nawet przewieść się pojazdem gaśniczym i poczuć się strażakiem. Przy okazji dziękuję za przybycie OSP Zabierzów, OSP Kobylany, OSP Brzezinka i OSP Nielepice. Dziękuję współorganizatorom i partnerom tego wydarzenia, które naszym dzieciakom zapewne zapadnie w pamięci. Dziękuję też wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Radwanowicach, którzy wykonali ogromną pracę. Nie zabrakło atrakcji, zadbaliśmy aby dzieci były szczęśliwe, a w zamian otrzymaliśmy ich uśmiech.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

Rudawski Dzień Dziecka

W dniu 28 maja br. o godz. 16.00 na Rynku w Rudawie odbędzie się impreza dla dzieci i młodzieży p.n. ,,Rudawski Dzień Dziecka”. Organizatorami wydarzenia są: Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Partnerami wydarzenia są Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy oraz Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży z Rudawy. Jeną z głównych atrakcji imprezy będą pokazy sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu okolicznych jednostek OSP.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

 

Rudawa wśród 14 najpiękniejszych wsi w Małopolsce

19 maja br. wzięliśmy udział, jako sołectwo w prezentacji naszej miejscowości w ramach konkursu w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2022 r. Prezentacja odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wszystkie delegacje były ograniczone przez organizatorów konkursu do 4 osób. Nasze sołectwo reprezentowali: Sołtys Marcin Cieślak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie Pani Marzena Włodarczyk, Przewodnicząca Klubu Seniora Sami Swoi Pani Irena Głogowska, przedstawiciel OSP Rudawa dh Szymon Funek. Każde sołectwo miało 20 minut na prezentację, wobec powyższego w przypadku naszego sołectwa 10 minut trwała prezentacja filmowa i 10 minut trwała dyskusja.
Rudawa znalazła się wśród 14 najładniejszych małopolskich wsi co jest dla nas ogromnym sukcesem. To jest już dla nas nagrodą za naszą ciężką pracę. To jest nagroda dla naszych organizacji społecznych, które są bardzo wysoko cenione przez wiele środowisk w kraju i za granicą.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

Owocna wizyta w Dormagen

W dniu 9 maja br. wróciła do Rudawy delegacja, która w dniach 7-8 maja przebywała w Niemczech w mieście Dormagen. W składzie delegacji uczestniczyli: Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan, Radny Gminy Zabierzów Pan Jan Surówka,  Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej druh Przemysław Sitarski, Sołtys Rudawy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Zabierzów druh Marcin Cieślak, druh OSP Rudawa Dawid Piwowoński, Starszy Bractwa Kurkowego  w Krakowie Zdzisław Grzelka oraz Rzecznik prasowy Zjednoczenia Kurkowego Bractw Strzeleckich RP brat Marian Satała z Bractwa Kurkowego w Krakowie. Nasza delegacja została niezwykle ciepło przyjęta przez stronę Niemiecką. Podczas spotykań roboczych pojawiały się wątki związane z wojną na Ukrainie oraz współpracy Gminy Zabierzów z miastem Dormagen w obszarze pomocy uchodźcom. Nasza delegacja miła możliwość zwiedzić ośrodek dla Uchodźców, który jest wstanie przyjąć około 800 osób. Ponadto delegacja brała udział w przekazaniu rozbudowanej remizy w jednostce straży pożarnej w miejscowości Nievenheim. Podczas tej uroczystości został nam przekazany pojazd gaśniczy średni marki Mercedes Benz, który będzie na wyposażeniu OSP Rudawa. Przekazania pojazdu dokonał Burmistrz Dormagen Pan Erik Lierenfeld. Przekazano też naszej delegacji karetkę, która służyła w straży pożarnej, a która będzie przekazana docelowo na Ukrainę. Pan Burmistrz z rąk Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zabierzowie oraz Komendanta Gminnego otrzymał Srebrny Medal Związku za zasługi dla pożarnictwa oraz Pani Wójt wraz Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zabierzowie wręczyli ozdobny topór strażacki z wygrawerowanymi podziękowaniami.

Druhowie wyjechali z Niemiec pozyskanymi pojazdami w dniu 8 maja o godz. 17.15. przed wyjazdem pojazdy zostały załadowane darami dla Uchodźców z Ukrainy. Na rudawskim rynku pojazdy pojawiły się w dniu 9 maja punktualnie o godz. 17.00. Wjazd był wielką fetą strażaków z Rudawy, którzy witali pojazd gaśniczy wspólnie ze strażakami z innych jednostek OSP z terenu Gminy Zabierzów. Należy tu nadmienić, że nasi druhowie z OSP otrzymali ten pojazd w ramach nawiązanej współpracy i w podzięce za przyjmowanie w nowej remizie OSP Rudawa darów z Niemiec ich sortowanie i załadowywanie na samochody, które zwożą je na Ukrainę.

To z pewnością była owocna wizyta, która zapewne będzie kontynuacją dalszej współpracy i nadal będzie miała wymiar pomocowy. Trzeba pamiętać, że ta współpraca jest implikacją naszej ciężkiej pracy i ofiarnej służby na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

This slideshow requires JavaScript.

Delegacja z Rudawy jedzie do Dormagen

Z 6 na 7 maja br. delegacja naszego sołectwa pojedzie do Niemiec do miasta Dormagen. Wizyta będzie miała charakter roboczy, gdyż odbywa się na zaproszenie Pana Burmistrza Erika Lierenfelda. Na czele naszej delegacji jedzie Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan. Celem naszej podróży jest spotkanie się z władzami Dormagen i omówienie spraw związanych między innymi z pomocą humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Podczas tej wizyty będę reprezentował sołectwo Rudawa jako Sołtys ale też jako Prezes OSP Rudawa. W delegacji jedzie też Radny Jan Surówka.

Pragnę tu przypomnieć, że już od dwóch miesięcy bardzo owocnie współpracujmy z miastem Dormagen. Rudawa stała się punktem przeładunkowym pomiędzy Niemcami, a konkretnie pomiędzy miastem Dormagen a Ukraińcami. Nasi strażacy z OSP ale też i Koło Gospodyń Wiejskich i przedstawiciele Klubu Seniora Sami Swoi czynnie współpracują przy przeładunku darów i ich sortowaniu. W sobotę będzie okazja spotkać się w Niemczech i podsumować współpracę oraz być może rozszerzyć ramy tej współpracy.

Relację z wizyty będzie można śledzić na stronie sołectwa Rudawa oraz na Facebooku OSP Rudawa i sołectwa Rudawa.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Nowe przenośne maszty na flagi

W dniu 2 maja br. w Święto Flagi przed remizą OSP Rudawa zawisła na nowym maszcie flaga białoczerwona, a 3 maja br. na drugim nowym maszcie zawisła flaga Związku OSP RP. W imieniu mieszkańców Rudawy i OSP Rudawa pragnę złożyć serdeczne podziękowania firmie Mosiądz-stal Pracownia Ślusarska Andrzej Sypławski, Rudawa ul. Śląska 151 za bezinteresowne wykonanie masztów, na których będzie kołysała się dumnie białoczerwona.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa

Obchody 3 maja

3 Maj tradycyjnie już w kościele parafialnym w Rudawie odbyła się Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji druhen i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z parafii Rudawa. Mszę św. celebrował ks. Andrzej Badura proboszcz parafii a koncelebrował ks. Jacek Szydło, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po raz pierwszy we naszych uroczystościach uczestniczyli strażacy z OSP Siedlec, którzy są też naszymi parafianami. Po Mszy św. odbyło się spotkanie na świetlicy wiejskiej, które pod kątem kulinarnym przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy, za co im serdecznie dziękujemy.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa

 

This slideshow requires JavaScript.

Pomagamy Ukrainie

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie nasza rudawska społeczność jest aktywnie zaangażowana w pomoc dla obywateli Ukrainy. Wielu naszych mieszkańców przyjęło uchodźców wojennych, bo tak trzeba, mówili. Na drugi dzień po wybuchu wojny podjęliśmy wspólnie z organizacjami działającymi w Rudawie decyzję, że stworzymy na bazie naszych obiektów komunalnych magazyn humanitarny. Ilość wykonywanych przez nas prac sprawiła, że nie było czasu zamieszczać informacji na naszej stronie o tym co robimy. W sprawy uchodźców są nadal zaangażowani druhny i druhowie z OSP Rudawa, Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy oraz w sytuacjach pilnego wsparcia członkowie z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy.

Nawiązaliśmy współpracę z Bractwem Kurkowym, a poprzez nich do naszej miejscowości zaczęły spływać dary z Niemiec i z Austrii. Nawiązaliśmy współpracę z niemiecką miejscowością Dormagen, w dniu 23 kwietnia odwiedził nas Burmistrz tej miejscowości Pan Erik Lierenfeld, który zwiedził nasz rudawski rynek. Z Rudawy dary, które przychodzą z zagranicy, są sortowane i przetransportowywane na Ukrainę. Wszystko jest zawożone do konkretnych osób i do konkretnych miejsc. Dzięki Braciom Kurkowy wszystko jest dobrze zorganizowane i bezpiecznie przetransportowywane. O szczegółach dalszej współpracy z Bractwem Kurkowym i Niemieckim miastem Dormagen będę jeszcze pisał.

Oceniając pracę jaką wykonaliśmy mogę dumnie powiedzieć, że mieszkańcy Rudawy zdali egzamin z solidarności z potrzebującymi. Piszą o Rudawie nawet w mediach zagranicznych. Docenia się naszą wspólną pracę, z uznaniem mówią też o nas sami Ukraińcy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy