Powołani do wolności

W dniu 10 listopada br. na Rynku w Rudawie odbył się koncert pod nazwą ,,Powołani do wolności”. Podczas koncertu zaśpiewano pieśni patriotyczne, których wykonawcami byli: klub seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, dzieci i młodzież z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (SCKiPGZ) oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudawie. W koncercie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pan Andrzej Kaczmarczyk Sołtys Pisar, Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów, Pani Aleksandra Małek Dyrektor SCKiPGZ oraz mieszkańcy Rudawy i okolicznych miejscowości. Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, partnerem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenia dziękuję. Należy też podziękować licznie przybyłym mieszkańcom Rudawy i okolicznych miejscowości.

W czwartek 11 listopada br. uczestniczyliśmy w Mszy świętej za Ojczyznę. Po uroczystościach kościelnych udaliśmy się na Grób Nieznanego Żołnierza oraz na Grób Pomordowanych z Radwanowic gdzie złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za poległych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Inwestycje na koniec roku

Zaczęły się kolejne inwestycje w naszym sołectwie. Trwa przebudowa drogi pomiędzy Rynkiem a ul. Młyńską tzw. ,,Końska droga” oraz Skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Zadanie to jest w pełni realizowane przez Urząd Gminy Zabierzów. Prace mają być zakończone do końca tego roku. Wyłoniony został też wykonawca na dokończenie prac na ul. Osiedlowej. Prace te będą obejmować wykonanie odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Całość tego zadania jest finansowana przez Urząd Gminy Zabierzów. Dobiega końca zadanie, przebudowy rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z wykonaniem zasuwy na wale przeciwpowodziowym na rzece Rudawie.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

Odpust parafialny

Rozpoczęliśmy już przygotowania do odpustu parafialnego. Zawsze obchodzimy go dwa razy w roku i dwa razy w roku jako sołtys przygotowuję miejsca na stragany oraz dbam o bezpieczeństwo i czystość. Odpust odbywa się w lipcu z okazji wspomnienia św. Anny, zawsze jest to ostatnia niedziela miesiąca oraz na święto Wszystkich Świętych. Przygotowujemy już rynek na którym umiejscowione będą stragany oraz parkingi, w tym parking przy cmentarzu.

Listopadowy odpust jest niezwykle trudnym wydarzenie ponieważ należy uprzątnąć liście, pozamiatać rynek, wykosić trawę, umyć po sezonie letnim ulicę. Jest to też przygotowanie sołectwa do sezonu zimowego. Tak więc prace rozpoczynamy od dzisiejszego piątku 22 października i potrwają do północy 30 października. Zawsze w przededniu święta, do późnych godzin nocnych, kiedy już wszyscy śpią, myjemy ulice. Oczywiście jest to trudne i wymaga pracy, która jest syzyfową ponieważ wieczorem są pozbierane śmieci, a już rano nie widać wykonanej pracy. Na rynku śmieci są zbierane dwa razy na dzień i dwa razy na dzień teren jest zanieczyszczany. To jest ogrom pracy, którą trzeba wykonać, aby nasza miejscowość była czysta i zadbana.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Młodzieżowa Rada Sołecka

Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej z mojej inicjatywy Rada przyjęła uchwałę związaną z powstaniem Młodzieżowej Rady Sołeckiej. Jest to projekt, którego żadne sołectwo w naszej gminie nie realizowało, a być może nikt w naszym kraju. Pomysł ten rodził się w mojej głowie już od wielu lat, a czy się sfinalizuje zobaczymy podczas najbliższych tygodni. To, co mnie od lat bardzo irytuje to ciągłe narzekanie na młodzież, a może zamiast narzekać trzeba ich zrozumieć, trzeba ich zapytać o ich wizję naszej miejscowości, w której to wizji przedstawią nam własny pomysł na zagospodarowanie ich wolnego czasu.

Jako Sołtys chcę ich posłuchać i dlatego planuję spotkać się z nimi i rozmawiać. Uważam, że wiele robi się dobrych projektów dla seniorów, słucha się ich, mają możliwość działania ale trzeba w tym wszystkim dla równowagi zająć się młodzieżą. Chcę uaktywnić młodzież, zobaczymy jak zrealizuje się ten plan.

Na bieżąco będę Państwa informował o podjętych prze zemnie działaniach na rzecz młodzieży, która jest dobra, ale którą za mało się interesujemy. Ogromne przestrzenie do działania ma młodzież w OSP Rudawa i widzę jak potrafią być owocni w tym co robią, jak bardzo są zaangażowani w działalność związaną z ratownictwem. Zamierzam to przenieść na grunt naszego sołectwa aby przygotować też następne pokolenia do działalności społecznej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ćwiczenia OSP

W sobotę 2 października br. odbyły się w firmie ,,Mosur” ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Druhowie uczyli się używać sprzętu tnąco-rozpierającego, poznawali techniki pracy tymi urządzeniami. Strażacy sami przyznali, że ćwiczenie to dużo im pomogło, bo choć posiadają wiedzę teoretyczną i przeszli kurs podstawowy, podczas którego uczyli się w praktyce jak używać tego typu sprzęt, to jednak takie ćwiczenia są potrzebne w celu utrwalenia poznanej wiedzy. W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z OSP: Zabierzów, Brzezinki, Ujazdu i z Rudawa. Dziękuję druhom z OSP Zabierzów za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz firmie ,,Mosur” za udostępnienie terenu i wraków samochodów.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa, Sołtys Rudawy

This slideshow requires JavaScript.

Rudawskie Centrum Kultury budynkiem 2021 roku

Miło jest mi poinformować, że nasze Rudawskie Centrum Kultury zostało wyróżnione w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021organizowany przez portal EuropejskaFirma.pl. Obiekt ten został zgłoszony przez Stowarzyszenie Ziemia Rudawska, której Prezesem jest Pan Jarosław Wojtasik. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ spojrzenie osób spoza naszego terenu na tę architekturę jest bardziej obiektywne. Inna sprawa, że jesteśmy różnie uwrażliwieni i każdy dostrzega inaczej to co go otacza, a szczególnie jest to widoczne w sztuce czy choćby nawet w architekturze, coś co dla jednej osoby jest piękne dla innej będzie brzydotą. Spojrzenie na tę budowlę przez osoby zupełnie nam nieznane daje dużo do myślenia. Trzeba nam być dumnymi z tego, że ktoś docenił tę budowlę, bo zapewne kapituła miał dość szeroki wybór więc cieszy to tym bardziej.

Więcej na: http://europejskafirma.pl/31756,centrum-kultury-w-rudawie-zostalo-wyroznione-w-xiv-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-najpiekniejszy-budynek-2021/

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ważniejsze inwestycje wykonane w sołectwie w 2021 roku

W tym roku, w naszym sołectwie realizowano kilka ważnych inwestycji. Zakończyło się już zadanie związane z zagospodarowaniem Rynku. Powstał budynek ,,Rudawskiego Centrum Kultury” i remiza OSP. Dokończono prace związane z nawierzchnią na Rynku wraz z amfiteatrem przy ,,Psiej Górce”. Zostały wykonane nakładki bitumiczne na drogach, których nawierzchnia była szutrowa. Zostało wykonane częściowe odwodnienie ul. Osiedlowej. Obecnie  trwa wyłonienie wykonawcy na dokończenie tego zadania przez Urząd Gminy Zabierzów, gdyż obecny odcinek został wykonany przez inwestora budującego budynki mieszkalne przy ul. Dunajewskiego w celu odwodnienia terenu. Na ul. Osiedlowej zostanie do końca roku wykonana kanalizacja burzowa i nowa nakładka bitumiczna. Trwa przebudowa rowu na ul. Wyspiańskiego wraz z przebudową wjazdu na przyległe posesje. Zadanie to obejmuje również zabezpieczenie rowu przed cofaniem się dużej wody z rzeki Rudawa do której wpada woda z rowu. Będzie tam umieszczona specjalna zasuwa zamykająca częściowo wpływ wody do rowu.

Wymienione zadania są jednymi z ważniejszych wśród wielu innych inwestycji realizowanych w 2021 r.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy