1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

re9sh0b2pvhpizntlu8xorb

W związku z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie przyłącza się do upamiętnienia tego wydarzenia i w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 20:10 na Rynku w Rudawie przy “Końskiej Drodze” zapali ognisko.

Wydarzenie to odbywa się w całej Polsce i ma symbolizować przemarsz przez Polskę ognisk Ducha Świętego. Pierwsze ognisko zapłonie o 20:00 na Giewoncie. Kolejne ogniska zapłoną o 20:05 południowa małopolska, południowe podkarpacie i południowy Śląsk. U nas ogień ma zapłonąć o 20:10. O godzinie 20:35 ogień dotrze na Pomorze. Organizatorem jest ZG ZOSP RP oraz Związek Podhalan. Wydarzeniu temu patronuje Prymas Polski abp. Wojciech Polak. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców na to wydarzenie.

Prezes OSP w Rudawie dh Marcin Cieślak.

Klub Seniora „Sami Swoi” – Sołectwo Rudawa

W styczniu 2015 r. odbyło się nieformalne spotkanie kilku osób, które zdeklarowały chęć do współpracy i za kilka dni doszło do pierwszego oficjalnego zebrania potencjalnych kandydatów. Przybyło ok. 25 osób, co przemawiało za tym, że taki zamysł jest potrzebny, ma sens i warto go kontynuować. Na następnym spotkaniu było już 50 kandydatów.

Duże wsparcie otrzymaliśmy ze strony Jurajskiej Izby Gospodarczej w osobie dyr. A. Bukowczana, wójta Gminy Zabierzów pani Elżbiety Burtan, Proboszcza parafii Rudawa ks A. Badury, Radnych Gminy Zabierzów pana T. Kasprzyka oraz J. Surówki.

Spotkania nasze mimo trudności lokalowych odbywają się cyklicznie. Jesteśmy aktywnym klubem, wyłoniliśmy spośród siebie zespół, który śpiewa. Są to głównie piosenki okolicznościowe, stare piosenki ludowe i folklorystyczne. Możemy się pochwalić sporymi osiągnięciami w naszej działalności, jak choćby udziałem tzw. „Międzynarodowej Bitwie Kulinarnej” w Białym Kościele – dwukrotnie zdobywając puchar oraz nagrody rzeczowe. Występowaliśmy również na Dniu Pstrąga w dolinie Będkowskiej zdobywając kolejny puchar i również nagrodę rzeczową. Wzięliśmy też udział w gminnych dożynkach w Nielepicach.

Dwukrotnie występowaliśmy na scenie na Rynku Głównym w Krakowie, biorąc udział w Jarmarku Św. Michała z repertuarem o Krakowie.

Kolejnym był udział w uroczystości jubileuszowej „ Złote Gody” dla par z terenu naszej gminy świętujących 50-lecie zawarcia małżeństwa. W tym przedsięwzięciu ogromne wsparcie i pomoc udzieliła na m Wójt Gminy Zabierzów pani Elżbieta Burtan oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wraz z miejscowym sołtysem Marcinem Cieślakiem, z którym współpraca układa się wzorowo.

Ostatnio swoim patronatem objął nasz klub Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Podczas cyklicznych spotkań, tradycją jest składanie solenizantom życzeń imieninowych, jak również obdarowywanie drobnym upominkiem.

Wszyscy klubowicze są posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora.

W styczniu br. Klub Seniora “Sami Swoi” obchodził swoje pierwsze urodziny. Jak na jednoroczniaka wyglądał bardzo dojrzale. Był również wspaniały tort urodzinowy.

Źródło: Klub Seniora „Sami Swoi” – Sołectwo Rudawa

Odliczamy dni do beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Władysława Bukowińskiego… – Parafia Wszystkich Świętych

Znamy datę ogłoszenia błogosławionym Księdza Władysława  Bukowińskiego Apostoła Kazachstanu. 11 września w Karagandzie odbędzie się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego /1904 – 1964/ zwanego Apostoła Kazachstanu. Będzie to pierwsza beatyfikacja Kościoła łacińskiego  w Kazachstanie.

Źródło: Odliczamy dni do beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Władysława Bukowińskiego… – Parafia Wszystkich Świętych

Rewitalizacja Rudawy

Gmina Zabierzów przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchamiania nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności.

Rudawa jest jedną z miejscowości naszej gminy, której część zostanie objęta procesem rewitalizacji.
Mapa obszaru na którym będą możliwe działania rewitalizacyjne:
rudawa

Istotnym elementem planowanych działań jest włączenie do nich mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też zostaną przeprowadzone terenowe oraz internetowe badania ankietowe.

Informacja o badaniach ankietowych oraz ankieta do wypełnienia on-line.

Pisma z propozycjami działań rewitalizacyjnych zostały już złożone przez Sołtysa, Radę Solecką, Ochotniczą Straż Pożarną, Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich oraz grupę rudawskich Koronczarek.

Stop pożarom traw!

stop pożarom trawPrzełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).
Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób  naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontrolii przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz  zwierząt.

Wypalanie traw jest zabronione!

Materiały edukacyjne
Statystyka interwencji straży pożarnej