Rudawa pomaga

Od soboty 26 lutego br. trwa w remizie OSP Rudawa i na świetlicy wiejskiej zbiórka na rzecz ofiar bezsensownej wojny na Ukrainie. Organizatorem jest Urząd Gminy Zabierzów przy wsparciu OSP Rudawa i Sołectwa Rudawa. Zbiórka przynosi ogromne efekty. Asortyment, który mieszkańcy gminy Zabierzów podarowali, dotrze do potrzebujących. Solidaryzujemy się w nieszczęściu z Narodem Ukraińskim. Szacunek należy się dla walczącego społeczeństwa ukraińskiego.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy i Prezes OSP Rudawa

This slideshow requires JavaScript.

Koncert „Powołani do wolności” w Rudawie

Serdecznie zapraszam Państwa na koncert po nazwą ,,Powołani do wolności”. Będzie to wydarzenie trochę odbiegające od ogólnie przyjętych ram ponieważ nie tylko będziemy śpiewać pieśni patriotyczne ale też będą wykonane współczesne piosenki nawiązujące do Polskiej sceny muzycznej. Wykonawcami będą: ,,Klub Seniora Sami Swoi z Rudawy”, Absolwenci Szkoły Podstawowej w Rudawie oraz zespół Contra z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Jest już tradycją, że w Rudawie promujemy młodych wykonawców i dlatego oprócz Klubu Seniora wśród artystów znalazły się dzieci i młodzież. Hasło tegorocznego koncertu Niepodległościowego nawiązuje do listu św. Jana Pawła II o wolności.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie

W sobotę 8 maja br. odbył się w Szkole Podstawowej w Rudawie VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Podczas Zjazdu ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie dh Marcin Cieślak podsumował pięć lat działalności Związku oraz przedstawił propozycje programową na najbliższe pięć lat. Podczas Zjazdu podjęto pięć uchwał, które dotyczyły kwestii organizacyjnych, podsumowujących oraz programu działania na kolejną kadencję. W trakcie zjazdu ukonstytuował się również nowy Zarząd, którego Prezesem został ponownie dh Marcin Cieślak, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2009 r. Marcin Cieślak jest też Prezesem OSP Rudawa oraz jest Sołtysem Rudawy. Komendantem Gminnym OSP został też na kolejną kadencję dh Przemysław Sitarski. Widać, że druhowie wybrali pewną stabilność, przewidywalność i doświadczenie. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiat krakowski ziemski zostali również wybrani dh Marcin Cieślak i dh Przemysław Sitarski. OSP Rudawa czynnie uczestniczyło w organizacji tego historycznego wydarzenia, które będzie mieć wpływ na dalszą działalność wszystkich piętnastu jednostek OSP z trenu Gminy Zabierzów. Życzymy nowemu Zarządowi konstruktywnej, owocnej pracy związanej z ochroną przeciwpożarową.

Druhny i druhowie OSP Rudawa

Konsutlacje społeczne dotyczące planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa

Trwają prace przygotowawcze związane z przebudową Drogi Krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa. W ramach tej inwestycji ma być wykonane na skrzyżowaniu Drogi Powiatowej z Drogą Krajową nr 79 rondo oraz ma być budowany chodnik na ul. Śląskiej i ul. Krakowskiej. Wobec powyższego zamieszczamy informacje wykonawcy projektu w przedmiotowej sprawie. Przypomnę, że to zadanie jest jednym z priorytetowych dla Rudawy. Wspólnie z organizacjami działającymi w naszym sołectwie zabiegałem o to zadanie w trosce o nasze bezpieczeństwo.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział w Krakowie opracowywana jest przez firmę IVIA S.A dokumentacja projektowa dla zadania pn. : Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa- Młoszowa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W związku z powyższym na 20 kwietnia 2021r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje odbędą się w formie indywidualnej.

Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonym poniżej terminie.

Termin konsultacji indywidualnych:

GMINA ZABIERZÓW – 20.04.2021, godz. 9:00 – 17:00
Miejsce: Budynek komunalny w Rudawie, Rynek 2, 32-064 Rudawa
Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 14.04. i 16.04.2021 r.

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 668 329 517

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 30.04.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl lub poczta na adres IVIAS.A., Al. W. Roździeńskiego91, 40-203 Katowice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne DK79”.

Materiały dodatkowe: zaproszenie do konsultacji społecznych.

Życzenia

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie powstał dlatego cieszmy się życiem, tej Bożej radości życzymy mieszkańcom Rudawy, niech Jezus Zwycięzca nad śmiercią wszystkim błogosławi.

Życzymy zdrowia, życia bez lęku bo to wszystko co złe pokonał Zmartwychwstały Bóg. Jezus żyje!

Życzą:

Marcin Cieślak, Sołtys Rudawy
Rada Sołecka Rudawy