Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Niegoszowicach – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie dla ośmioosobowej rodziny Ziembów z Niegoszowic-Sowiarki, której dom, na skutek pożaru w dniu 30 grudnia 2016 roku, został znacznie uszkodzony.

Zniszczona została część budynku mieszkalnego (kotłownia, ganek), a pozostała uległa miejscowym zalaniom w trakcie akcji pożarniczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie udzieli bieżącej pomocy materialnej. Jednak na odbudowę domu poszkodowana rodzina będzie potrzebować materiałów lub wsparcia finansowego na ich zakup. Pomocy finansowej można udzielać bezpośrednio na konto bankowe rodziny:

Grzegorz Ziemba, nr konta:
70 85910007 0031 0158 3373 0001

W sprawach organizacyjnych związanych z odbudową domu informacji udziela p. sołtys Edward Machlowski (tel. 698 483 925; tel. domowy: 12 283 83 70). Dodatkowe informacje w sprawie bieżących potrzeb rodziny oraz wsparcia można uzyskać u pracownika socjalnego p. Karolina Zdziech (tel. 12 397 52 44 w.20).

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Źródło: Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Niegoszowicach – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

 

W niedzielę 8 stycznia, po Mszach Św, w kościele parafialnym w Rudawie oraz kaplicach filialnych (Brzezinka, Nielepice) odbędzie się zbiórka na pomoc poszkodowanym w pożarze w Niegoszowicach.