Zakończone inwestycje

Zakończyły się już prace związane z przebudową rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z remontem wjazdów na posesje. W ramach tego zadania zamontowano też przepust, który jest urządzeniem zabezpieczającym przed cofaniem się wody z rzeki Rudawa do rowu.
Zakończyło się też zadanie na ul. Osiedlowej, które polegało na wykonaniu kanalizacji burzowej oraz na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i kratkami odwadniającymi.
Nadal trwają prace przy przebudowie ,,Końskiej Drogi”. Po zakończeniu tej części zadania przejdziemy do kolejnej, tj. na Skwer ks. Władysława Bukowińskiego. Na skwerze będziemy wymieniać nawierzchnię, która na ul. Rynek będzie asfaltowa, a na skwerze będzie wykonana z kostki. Trudno oszacować kiedy zakończą się te prace, wszystko zależy od warunków atmosferycznych i od dostępności materiałów budowlanych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Otwarcie wystawy

W dniu 14 listopada br., w świetlicy wiejskiej w Rudawie odbyło się otwarcie wystawy o pobycie Henryka Sienkiewicza w naszej miejscowości. Wystawa została przygotowana z okazji 110 rocznicy wydania ,,W pustyni i w puszczy”. Wydarzeniu patronowali: Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów. Organizatorem wydarzenia byli: Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie oraz Szkoła Podstawowa w Rudawie wraz z Absolwentami.

W otwarciu wzięli udział Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pani Agnieszka Hajduk-Undro z Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im Ossolińskich, ks. kanonik Andrzej Badura Proboszcz parafii Rudawa, Pani Romana Maziej-Niewczas Radna Powiatu Krakowskiego oraz radni i sołtysi z okolicznych miejscowości. Wystawa będzie otwarta jeszcze przez dwie niedziele. Szczegóły na plakatach.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Powołani do wolności

W dniu 10 listopada br. na Rynku w Rudawie odbył się koncert pod nazwą ,,Powołani do wolności”. Podczas koncertu zaśpiewano pieśni patriotyczne, których wykonawcami byli: klub seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, dzieci i młodzież z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (SCKiPGZ) oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudawie. W koncercie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pan Andrzej Kaczmarczyk Sołtys Pisar, Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów, Pani Aleksandra Małek Dyrektor SCKiPGZ oraz mieszkańcy Rudawy i okolicznych miejscowości. Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, partnerem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenia dziękuję. Należy też podziękować licznie przybyłym mieszkańcom Rudawy i okolicznych miejscowości.

W czwartek 11 listopada br. uczestniczyliśmy w Mszy świętej za Ojczyznę. Po uroczystościach kościelnych udaliśmy się na Grób Nieznanego Żołnierza oraz na Grób Pomordowanych z Radwanowic gdzie złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za poległych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Koncert „Powołani do wolności” w Rudawie

Serdecznie zapraszam Państwa na koncert po nazwą ,,Powołani do wolności”. Będzie to wydarzenie trochę odbiegające od ogólnie przyjętych ram ponieważ nie tylko będziemy śpiewać pieśni patriotyczne ale też będą wykonane współczesne piosenki nawiązujące do Polskiej sceny muzycznej. Wykonawcami będą: ,,Klub Seniora Sami Swoi z Rudawy”, Absolwenci Szkoły Podstawowej w Rudawie oraz zespół Contra z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Jest już tradycją, że w Rudawie promujemy młodych wykonawców i dlatego oprócz Klubu Seniora wśród artystów znalazły się dzieci i młodzież. Hasło tegorocznego koncertu Niepodległościowego nawiązuje do listu św. Jana Pawła II o wolności.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Inwestycje na koniec roku

Zaczęły się kolejne inwestycje w naszym sołectwie. Trwa przebudowa drogi pomiędzy Rynkiem a ul. Młyńską tzw. ,,Końska droga” oraz Skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Zadanie to jest w pełni realizowane przez Urząd Gminy Zabierzów. Prace mają być zakończone do końca tego roku. Wyłoniony został też wykonawca na dokończenie prac na ul. Osiedlowej. Prace te będą obejmować wykonanie odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Całość tego zadania jest finansowana przez Urząd Gminy Zabierzów. Dobiega końca zadanie, przebudowy rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z wykonaniem zasuwy na wale przeciwpowodziowym na rzece Rudawie.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

Odpust parafialny

Rozpoczęliśmy już przygotowania do odpustu parafialnego. Zawsze obchodzimy go dwa razy w roku i dwa razy w roku jako sołtys przygotowuję miejsca na stragany oraz dbam o bezpieczeństwo i czystość. Odpust odbywa się w lipcu z okazji wspomnienia św. Anny, zawsze jest to ostatnia niedziela miesiąca oraz na święto Wszystkich Świętych. Przygotowujemy już rynek na którym umiejscowione będą stragany oraz parkingi, w tym parking przy cmentarzu.

Listopadowy odpust jest niezwykle trudnym wydarzenie ponieważ należy uprzątnąć liście, pozamiatać rynek, wykosić trawę, umyć po sezonie letnim ulicę. Jest to też przygotowanie sołectwa do sezonu zimowego. Tak więc prace rozpoczynamy od dzisiejszego piątku 22 października i potrwają do północy 30 października. Zawsze w przededniu święta, do późnych godzin nocnych, kiedy już wszyscy śpią, myjemy ulice. Oczywiście jest to trudne i wymaga pracy, która jest syzyfową ponieważ wieczorem są pozbierane śmieci, a już rano nie widać wykonanej pracy. Na rynku śmieci są zbierane dwa razy na dzień i dwa razy na dzień teren jest zanieczyszczany. To jest ogrom pracy, którą trzeba wykonać, aby nasza miejscowość była czysta i zadbana.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy