Pomagajmy sobie nawzajem

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Rudawy!

W związku z zagrożeniem wirusem SARS- CoV-2 (choroba Covid – 19 z rodziny koronawirusów), apeluję o dostosowanie się do wytycznych władz Państwowych oraz podległych im służb. W tym trudnym czasie należy zachować środki ostrożności, które uchronią nas przed zarażaniem się. Choroba COVID – 19 zagraża nam wszystkim również dzieciom. Na razie nie wiadomo jakie będą  skutki przejścia tej choroby, również jej bezobjawowego przebiegu. Chrońmy osoby starsze, które szczególnie ciężko przechodzą tę chorobę, mogącą skutkować nawet śmiercią.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę aby podjąć działania zapobiegawcze i profilaktyczne polegające na prawidłowym myciu rąk, zachowaniu odstępu w kontaktach z drugą osobą oraz o pozostaniu w domu aż do odwołania. Ponadto jeśli ktoś czuje się źle, należy telefonicznie skontaktować się z lekarzem, a w przypadku gorączki, duszności i kaszlu, proszę o kontakt ze Stacją Sanitarno Epiedmiologiczną.

W tych trudnych dniach pomagajmy sobie nawzajem. Sąsiedzi niech telefonicznie informują się o swojej sytuacji. Jestem też do Państwa dyspozycji w sprawach, które mogą być trudne do udźwignięcia. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy w ramach pomocy dla ludzi starszych. Planuję stworzyć grupę wolontariuszy, którzy by w razie potrzeby byli wstanie osobom starszym lub niepełnosprawnym zrobić zakupy, pomóc dobrym słowem, załatwić drobne formalności. Wkrótce podam szczegóły.

Proszę też o zwrócenie uwagi na zwierzęta, aby nie były pozbawione opieki lub aby nie były porzucane.  Bądźmy odpowiedzialni za nasze zwierzęta, które nam towarzyszą w codziennym życiu.

Prośmy dobrego Boga aby powstrzymał to zagrożenie. Wielki Post stał się dla wierzących prawdziwie okresem pokuty i umartwienia. Zapewne to doświadczenie uczyni nas mocniejszymi, liczę, że bardziej nas zjednoczy i pomoże pogłębić refleksję nad wartością ludzkiego życia, które obecnie jest zagrożone, a tak bardzo wielokrotnie było nieszanowane.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Inwestycje w bezpieczeństwo drogowe

Pragnę poinformować, że załączone pismo wysłałem do Urzędu Gminy Zabierzów oraz do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odpowiedział, że nie zrealizuje pewnych zadań, które dotyczą naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Argumentacja wskazująca powody zaniechania działań  w 2020 r., nie jest wyczerpująca i nie przekonuje mnie. Sprawy takie wymagają bardziej omówienia niż lakonicznych odpowiedzi. Wobec powyższego szybko zwołałem posiedzenie Rady Sołeckiej, poszerzone o przedstawicieli organizacji jakie działają w naszym sołectwie. W posiedzeniu wzięła też udział Radna Powiatu Krakowskiego Pani Romana Niewczas oraz ks. Proboszcz Andrzej Badura. Obecność ks. Proboszcza była podyktowana tym, że Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie zamierza przebudować skrzyżowania przy cmentarzu, z którego wlewa się woda na cmentarz i wpada prosto na osuwisko. W trakcie przebudowy skrzyżowania zwracaliśmy uwagę na to, że nawierzchnia przed bramą cmentarną jest zbyt nisko położona, co sprawi że woda będzie wlewać się na cmentarz. Nasze działania nie przyniosły zbyt wielkiego skutku. Obecnie zabiegaliśmy aby poprawiono kwestie odwodnień dróg przy cmentarzu. Z taką też inicjatywą do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego wyszedł Urząd Gminy Zabierzów, który chciał partycypować w kosztach. Podczas przedmiotowego posiedzenia Rady Sołeckiej uznano, abym napisał petycję do Rady Powiatu oraz do Starosty Krakowskiego w celu ponownego rozpatrzenia potrzeb naszego sołectwa, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczę, że przedmiotowe sprawy konstruktywnie potraktują  władze Powiatu Krakowskiego.

Odnośnie punktu 9 przedmiotowego pisma z ZDPK, wyjaśniam, że na zieleńcu pomiędzy ul. Rudawską a ul. Stanisława Polaczka nie ma zbiornika przeciwpożarowego. Podczas wspomnianego spotkania w tym miejscu wspominaliśmy o zbiorniku w czasie przeszłym. Urzędnik z ZDPK mógł niedosłyszeć całej treści wypowiedzi członka Rady Sołeckiej, zapewne jest to pewne nieporozumienie. Zbiornik w latach dwutysięcznych został zasypany ponieważ był nieszczelny i nie spełniał norm.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi pismami i do własnej oceny tego dokumentu. Pragnę też nadmienić, że postanowiłem  zaprosić przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli mieszkańców, którzy od lat wspierają merytorycznie i intelektualnie sołectwo do napisania drugiej petycji, która  również zostanie skierowana do Rady Powiatu i do Starosty Krakowskiego.

Nie można takiego sołectwa jak Rudawa traktować przeciętnie ponieważ jesteśmy dużą społecznością, która przez lata była omijana inwestycyjnie. Były to działania nieodpowiedzialne i dlatego wierzę, że uda się te sprawy wyjaśnić i potraktować Rudawę priorytetowo. Moje zabiegi są  też inspirowane  planowaną budową obwodnicy Zabierzowa, która znacznie będzie zwiększać ruch w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Nie to jest najważniejsze

Powyższym tytułem chcę wskazać, że są wartości, które trzeba ustawiać w życiu hierarchicznie. Długo zastanawiałem się jakie zająć stanowisko w sprawie mojej nominacji na osobowość roku 2019 w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna. Nigdy nie uczestniczę w tego typu konkursach, jest to wbrew moim zasadom. Działam społecznie nie dla wyróżnień ale jak mówi strażackie hasło ,,Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”. Z drugiej jednak strony ten plebiscyt mógłby być promocją Rudawy i tu miałem drobną rozterkę. Chce jednak podziękować kapitule Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego za nominację, jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie.

Proszę jednak, aby zamiast głosować na mnie, przekazać koszty potencjalnych sms na konto Kacperka Ryło. Nie mogę inaczej podejść do tej kwestii jak właśnie w ten sposób, widząc jak toczy się ogromna wojna z czasem aby uratować życie, które jest najwyższą wartością, a ten dramat dzieje się na naszych oczach w Gminie Zabierzów. Jeszcze raz dziękuję kapitule za wyróżnienie mojej osoby.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Spotkania informacyjne dot. programu „Czyste powietrze”

Gmina Zabierzów jako jedna z dwóch gmin w Polsce przystąpiła do pilotażowego programu usług doradczych programu „Czyste powietrze”. Program oferuje dotacje do 90% na: wymianę pieca, modernizację instalacji grzewczej, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi.

Spotkania zostaną zorganizowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmą Niezależni Doradcy Energetyczni.

I spotkanie informacyjne – Urząd Gminy Zabierzów, 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00

II spotkanie informacyjne – Urząd Gminy Zabierzów, 5 lutego 2020 r., godz. 17.00

Uzupełnieniem spotkań będą dyżury konsultacyjne prowadzone w Urzędzie Gminy Zabierzów, punkt informacyjny w sprawach dotacji – p. 01A.

Harmonogram indywidualnych konsultacji:

27 stycznia 2020 r. 9.00 – 17.00
28 stycznia 2020 r. 8.00 – 16.00
29 stycznia 2020 r. 8.00 – 16.00
10 lutego 2020 r. 9.00 – 17.00
11 lutego 2020 r. 8.00 – 16.00
12 lutego 2020 r. 8.00 – 16.00

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniach w powyższych terminach mają możliwość umówienia konsultanta we własnym domu poprzez formularz na stronie https://www.niezaleznienergetyczni.pl/formularzzabierzow/  lub w sołtysówkach miejscowości Brzezie, Brzezinka i Rudawa.

Na spotkaniach każdy zainteresowany otrzyma komplet informacji i dokumentów na temat programu „Czyste powietrze”. Po wypełnieniu dokumentów konsultanci złożą za Państwa wnioski o dofinansowanie, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpatrzy je priorytetowo!

/na podstawie materiałów UG Zabierzów/