III Orszak Trzech Króli w Rudawie

6 stycznia bieżącego roku odbył się w Rudawie III Orszak Trzech Króli. Organizatorami orszaku byli: Parafia Rudawa, Sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, Fundacja Orszak Trzech Króli. Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, Sołectwo Brzezinka, Sołectwo Pisary, OSP Siedlec, OSP Brzezinka, OSP Nielepice, Zespół Jarosze z Brzezinki, Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy.

Trzy Orszaki wyszły z trzech stron parafii Rudawa. Orszak Europejski, który był prowadzony przez mieszkańców Pisar wyruszył z ul. Płk. Pisarskiego w Pisarach w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlca. Orszak Azjatycki, który był prowadzony przez mieszkańców Brzezinki w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinki wyruszył z ul. Ks. Kardynała Albina Dunajewskiego z Rudawy spod bloków. Orszak Afrykański, który był prowadzony przez mieszkańców Rudawy w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Nielepic i Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudawy oraz w asyście koni z Ośrodka Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, wyruszył z ul. Legionów Polskich w Rudawie spod stadionu LKS Orlęta Rudawa. Wszystkie orszaki prezentowały się barwnie, ich uczestnicy byli poprzebierani w stroje jasełkowe. Orszaki połączyły się w jeden na rudawskim rynku, na którym Trzej Królowie złożyli hołd małemu Jezusowi składając Mu kadzidło, złoto i mirrę. Wszystkich zgromadzonych na rynku przywitali ks. Kanonik Andrzej Badura proboszcz parafii Rudawa oraz Sołtys Rudawy Marcin Cieślak, który był prowadzącym imprezę. Wydarzenie to zakończyło się kolędowaniem Jaroszy z Brzezinki i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Po części artystycznej na Rynku Orszak udał się na Mszę św. do kościoła parafialnego w Rudawie.

Podziękowania należą się druhom z OSP Rudawa za trud pracy organizacyjnej. Druhnie Weronice i druhowi Dawidowi za wcielenie się w rolę świętej Rodziny. Druhna Weronika i druh Dawid są strażakami w OSP Rudawa. Podziękowania należą się też OSP Siedlec, OSP Brzezinka i OSP Nielepice, Sołtysowi Brzezinki Janowi Szczepańskiemu, Sołtysowi Pisar Andrzejowi Kaczmarczykowi, Ośrodkowi Jazdy Konnej ,,Parrin” z Rudawy, Stadninie koni ,,Za Ogrodem”, Zespołowi Jarosze z Brzezinki, Klubowi Seniora Sami Swoi z Rudawy. Wszyscy jednogłośnie mówili, że jak Pan Bóg pozwoli trzeba to wydarzenie powtórzyć za rok.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa

 

Orszak Trzech Króli w Rudawie

I doczekaliśmy się kolejnego Orszaku Trzech Króli, na który wszystkich zapraszamy. Organizatorami wydarzenia są: Parafia Rudawa, sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, Fundacja Orszak Trzech Króli. Partnerami wydarzenia są: Ośrodek Jazdy Konnej ,,Perrin” z Rudawy, Sołectwo Brzezinka, Sołectwo Pisary, Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, Jarosze z Brzezinki, OSP Siedlec, OSP Brzezinka, OSP Nielepice.

Orszak wyrusza 6 stycznia br. o godzinie 10.15 z trzech miejsc, i tak od strony Pisar rusza orszak Europejski spod placu zabaw, ul. płk. Pisarskiego, Rudawa, ul. Dunajewskiego (bloki) orszak Azjatycki prowadzi sołectwo Brzezinka oraz z Rudawy spod stadionu LKS Orlęta Rudawa wyrusza orszak Afrykański prowadzony przez mieszkańców Rudawy.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy

 

Rok się kończy, rok się zaczyna

Mijający roku, w dobie stanu epidemii, przyniósł jednak w naszym sołectwie otwarcie na nową rzeczywistość w jakiej trzeba nam żyć. Trzeba nauczyć się funkcjonować w tym czasie pandemicznym. Nie możemy jednak zapominać o tym, aby zachowywać te zasady, które obowiązują, które mają nas w jakimś stopniu chronić przed zakażeniem. Pomimo jednak, trudnego czasu udało nam się wykonać wiele społecznych prac na rzecz naszej społeczności. Nie mogę tu pominąć takich wydarzeń jak ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” które pokazuje jak bardzo nasza społeczność chce żyć w czystym otoczeniu, udało nam się zorganizować imprezę związaną ze świętem Niepodległości pod nazwą ,,Powołani do wolności”, było to wielkie patriotyczne wydarzenie. Świetną inicjatywą było otwarcie wystawy związanej z pobytem Henryka Sienkiewicza w Rudawie. Wydarzenie to pokazało, że lubimy szczycić się naszą rudawską przeszłością i potrafimy to sprawnie wykorzystać. Wspomnieć też trzeba o imprezie kulturalnej ,,VII Spotkanie pod choinką”, która przyciąga mieszkańców jak magnez, bo wszyscy potrzebujemy wspólnie dobrze się bawić w kulturze naszych bożonarodzeniowych tradycji, które są podczas tej imprezy trochę zabarwione współczesną kultura popularną. Impreza ta ma też charakter dobroczynny. W tym roku zebraliśmy spore środki na rehabilitację Stasia Szymabry.

To tak pokrótce o imprezach, które pokazują, że Rudawa jest jednością. Imprezy te pokazują, że mamy pomysł na realizację misji kulturalnej w naszej miejscowości na rzecz innych sołectw otaczających Rudawę. Wymieniłem tylko niektóre ważniejsze wydarzenia, bo nie sposób o wszystkim pisać.

Nie da się też opisać wszystkich inwestycji w naszym sołectwie ale wymienię tylko niektóre ważniejsze. W 2021 r. udało się wykonać: nową nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem na ul. Osiedlowej, wykonaliśmy nowe przepusty wraz z wjazdami na posesje na ul. Wyspiańskiego. W ramach tej inwestycji został zrobiony na rowie przepust przy rzece Rudawa, co ograniczy podczas wysokich stanów rzeki cofanie się jej w głąb sołectwa. Rozpoczęliśmy przebudowę tak zwanej ,,Końskiej Drogi” łączącej Rynek z ul. Młyńską. Zadanie to obejmuje również przebudowę skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Inwestycja ta zostanie zakończona w 2022 r. Zakończyliśmy już całkowicie zagospodarowanie Rynku wraz z budową Rudawskiego Centrum Kultury i remizy OSP. Obecnie trwają odbiory. Jeśli wszystko pajdzie prawidłowo obiekty powinny być dopuszczone do użytku w pierwszym kwartale 2022 r.

Za nami już kolejny rok, który nie był łatwy, a przed nami kolejny, nowy, który będzie czasem wyzwań i trudnej pracy. Jesteśmy na dobrym etapie rozwoju naszego sołectwa, w którym podnosi się jakość życia. Z pomocą Bożą ufam, że pokonamy wiele problemów i wiele istotnych zadań będzie realizowanych. Budżet Gminy Zabierzów na 2022 r. nie jest optymistyczny wiele zadań inwestycyjnych nie będzie realizowanych.

Liczę jednak, że wspólnie pokonamy problemy i będziemy budować nasze, społeczne życie we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Mamy wszyscy wspólny cel, którym jest pozostawienie naszej wsi następnym pokoleniom jako miejscowości dobrze zorganizowanej, z wysoką jakością życia. Nasze sołectwo ma przyszłość, którą przed sześciu laty zaczęliśmy wspólnie budować. Kontynuujmy to zadanie nie zapominając równocześnie o przeszłości, która w pewnych okresach nie była rozwojowa. Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy trudzą na rzecz naszej wiejskiej społeczności. Chcę tu podziękować Radzie Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie, Ludowemu Klubowi Sportowemu Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, Rudawskim Koronczarkom oraz wszystkim tym, którzy dokładają cegiełkę do naszego wspólnego rozwoju.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Boże Narodzenie 2021

Szanowni Państwo!

Życzymy Wam, aby Boże Dziecię Was umacniało na trudnych drogach życia, niech nadzieja, która wypływa z żłóbka betlejemskiego umocni Was w wierze i miłości. Życzymy wam zdrowia, optymizmu, pozytywnego myślenia.

życzą
Marcin Cieślak Sołtys Rudawy, Rada Sołecka

 

VII Spotkanie pod choinką

W niedzielę 19 grudnia br. odbyło się ,,VII Spotkanie pod choinką”. Wydarzenie to realizowane było pod patronatem Pana Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pana Wojciecha Pałki Starosty Krakowskiego, Pani Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów. Organizatorami byli: Parafia Rudawa, Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie.
Partnerami wydarzenia byli: Sołtys Brzezinki i Rada Sołecka Brzezinki, OSP Brzezinka, OSP Zabierzów, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Nie odbyło by się to wydarzenie gdyby nie wsparcie finansowe Sołectwa Rudawa, KOSD Lafarge, Lewiatan Rudawa, Matimex.

W imprezie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Henryk Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, ks. Prałat Stanisław Maślanka Kapelan OSP Gminy Zabierzów, Pani Jadwiga Kołodzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, strażacy z terenu Gminy Zabierzów na czele z dh Komendantem Gminnym Przemysławem Sitarskim, strażacy z Siedlca z Gminy Krzeszowice na czele z dh Tomaszem Nowakiem Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kraków Ziemski.

Podczas imprezy można było posłuchać dobrej świątecznej muzyki w wykonaniu lokalnych artystów. Zaśpiewali: Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, zespół ,,Jarosze” z Brzezinki, Ola Bator, Anna Korzonek Gędłek, Katarzyna Korzonek. Ponadto prawdziwą furorę zrobił DJ Baster, który na Rynku w Rudawie powrócił do ,,korzeni”, gdyż swoją karierę didżeja zaczynał właśnie w rodzinnej Rudawie w klubie dyskotekowym Shaker, który znajdował się na Rynku w pomieszczeniach obecnego sklepu Lewiatan. Dzięki tym artystom to było prawdziwe święto ludzi pozytywnych, którzy patrzą na życie z nadzieją, którą dają narodziny Chrystusa. A ta nadzieja pobudzała do pomocy, którą nieśliśmy przez cały dzień dla Stasia Szymbary, który jest dwuletnim chłopcem potrzebującym ogromnych pieniędzy na rehabilitację. Po każdej porannej Mszy św. w Rudawie i w Brzezince druhowie z OSP Brzezinka zbierali pieniądze na rzecz Stasia. Finałem zbiórki była popołudniowa impreza, podczas której można było degustować potrawy wigilijne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Klub Seniora ,,Sami Swoi z Rudawy” oraz przez mieszkańców Pisar. Podczas degustacji potraw można było również wrzucić pieniądze na rzecz Stasia. Na koniec imprezy w asyście koni z Ośrodka jazdy konnej Perrin z Rudawy przyjechał św. Mikołaj, który był wieziony kładem w kolumnie wozów strażackich. Święty Mikołaj przywiózł kilka worków prezentów. Podczas imprezy wręczone też zostały fanty na licytacje internetową, na rzecz Stasia. Przypominam, że na Facebooku OSP Rudawa i OSP Brzezinka oraz na stronie sołeckiej Rudawy można znaleźć konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe na rehabilitację Stasia.

Ogromne słowa uznania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy, strażakom z OSP Brzezinka, z OSP Zabierzów i z OSP Rudawa za ogromną pracę fizyczna wniesioną w to wydarzenie. Wiem, że czasem już sił brakowało, w wielu sytuacjach było pod górę, było ciężko, było zimno ale daliśmy radę. Jesteśmy po to aby pomagać, to jest nasz charyzmat.

Podczas tej imprezy uzbieraliśmy dla Stasia kwotę w wysokości 12 957,00 zł. Jak widać impreza ta przyniosła po raz kolejny dobre owoce i dlatego trzeba ją kontynuować. Spotkajmy się za rok.

 

VII Spotkanie pod choinką

W dniu 19 grudnia br. odbędzie się ,,VII Spotkanie pod choinką”, które jest wydarzeniem o charakterze kulturalno-religijnym. Podczas imprezy wystąpią lokalni artyści. Impreza ta, jak co roku, ma też charakter dobroczynny. W tym roku staniemy się ,,Armią Stasia Szymbary”, który jest dwuletnim chłopcem cierpiącym na rozszczep kręgosłupa, choruje też na szereg innych dolegliwości towarzyszących. Przez cały dzień w niedzielę 19 grudnia br. po każdej Mszy świętej w Rudawie oraz w Brzezince odbędzie się zbiórka na rzecz Stasia. Punktem kulminacyjnym będzie popołudniowa impreza. Odbędzie się też internetowa licytacja przedmiotów, z możliwością przelania środków pieniężnych na konto bankowe dedykowane Stasiowi. Konta bankowe są na Facebooku OSP Rudawa, OSP Brzezinka oraz na innych kontach Facebookowych OSP. Numer konta bankowego załączamy również na stronie sołectwa Rudawa.

Serdecznie Was zapraszam, pomóżcie temu dzieciakowi, niech te święta będą dla Stasia i jego najbliższych najpiękniejsze, niech poczują, że nie są sami. Naszym strażackim hasłem jest ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” i w takim duchu organizujemy to wydarzenie. 

Do zobaczenia 19 grudnia. Szczegóły na plakacie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy, Prezes OSP Rudawa
 
 
 
 

 

Zakończone inwestycje

Zakończyły się już prace związane z przebudową rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z remontem wjazdów na posesje. W ramach tego zadania zamontowano też przepust, który jest urządzeniem zabezpieczającym przed cofaniem się wody z rzeki Rudawa do rowu.
Zakończyło się też zadanie na ul. Osiedlowej, które polegało na wykonaniu kanalizacji burzowej oraz na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i kratkami odwadniającymi.
Nadal trwają prace przy przebudowie ,,Końskiej Drogi”. Po zakończeniu tej części zadania przejdziemy do kolejnej, tj. na Skwer ks. Władysława Bukowińskiego. Na skwerze będziemy wymieniać nawierzchnię, która na ul. Rynek będzie asfaltowa, a na skwerze będzie wykonana z kostki. Trudno oszacować kiedy zakończą się te prace, wszystko zależy od warunków atmosferycznych i od dostępności materiałów budowlanych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Z kufrów naszych prababek – ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie ukończyło właśnie realizację grantu Starostwa Powiatowego w Krakowie. Projekt zatytułowany „Z kufrów naszych prababek – ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA” miał na celu zachowanie tradycyjnych wzorów strojów ludowych z naszego regionu.

Na potrzeby projektu sporządziliśmy dokumentację fotograficzną ocalałych elementów stroju ludowego z naszej okolicy oraz przeprowadziliśmy konsultacje z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Za pomoc i wsparcie dziękujemy Pani Annie Grochal, kustosz Kolekcji Strojów i Tkanin .

Dzięki finansowaniu grantu przez Starostwo Powiatowe w Krakowie udało się wykonać zgodne z lokalną tradycją 2 kpl. damskie oraz uzupełnić posiadane już stroje o nowe zapaski i buty.

Podsumowaniem całych działań była listopadowa wystawa zdjęć ocalałych strojów oraz prezentacja starych i nowych strojów w świetlicy wiejskiej w Rudawie – szczególnie cieszymy się z udziału w niej Klubu Seniora SAMI SWOI.

Ponadto na specjalne spotkanie zaprosiłyśmy najmłodszych mieszkańców – z dziećmi rozmawiałyśmy o idei stroju ludowego, pokazywaliśmy jego poszczególne elementy, a dzieci bawiły się w kolorowanie postaci w strojach krakowskich. Mamy nadzieję, że ten pierwszy impuls zainspiruje w przyszłości młodzież do kultywowania tradycji lokalnych, a zebrana dokumentacja zdjęciowa pozwoli na wykonanie kolejnych strojów krakowskich parafii Rudawa w przyszłości.

Za pomoc w zbieraniu materiałów i wypożyczenie strojów szczególne podziękowania dla: Barbary Baranowskiej, Zdzisławy Dziuby, Marii Gędłek, Beacie Jaremie, Anecie Kantyce, Halinie Puchale, Annie Stankowskiej i Izabeli Ziarkowskiej. Bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady J

Za wspieranie naszej inicjatywy dziękujemy także Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Krakowskiego Alicji Wójcik, Sołtysowi Rudawy Marcinowi Cieślakowi i Radnemu Gminy Zabierzów Janowi Surówce.

Małgorzata Broniec-Chrzan

This slideshow requires JavaScript.