Święto sportu, pożarnictwa i młodości

W dniu 4 wrześni br. w naszym sołectwie odbyły się Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Gminy Zabierzów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat na tym wydarzeniem objął Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek woj. Małopolskiego.  Jednym z partnerów imprezy było sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Zawody odbywały się w kategorii MDP żeńskich i MDP męskich. Klasyfikacja generalna wyglądała następująco:

W kategorii MDP żeńska:

I miejsce zajął zespół z OSP Kaszów,

II miejsce zajął zespół z OSP Siedlec,

III miejsce zajął zespół z OSP Waganowice.

W kategorii MDP męska:

 I miejsce zajął zespół z OSP Sieciechowice,

II miejsce zajął zespół z OSP Rzozów,

III miejsce zajął zespół z OSP Poskwitów.

W zawodach wzięło udział 210 uczestników z 21 drużyn MDP.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli: Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Pan Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie, dh Leszek Zięba Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kraków ziemski, ks. prałat Stanisław Maślanka Kapelan OSP Gminy Zabierzów, ks. kanonik Andrzej Badura Proboszcz Parafii Rudawa, Radni Powiatu Krakowskiego i Radni Gminy Zabierzów oraz przedstawiciele Policji, Wojewody i innych instytucji oraz firm. Nie zabrakło też druhen i druhów z OSP z terenu naszej gminy oraz z terenu Powiatu Krakowskiego.

Nie było by tej imprezy bez ciężkiej pracy urzędników Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Zabierzów, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druhów z OSP Rudawa, OSP Kobylany i OSP Nielepice i przedstawicieli sołectwa Rudawa. Podziękowania należą się Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa za udostępnienie swojego obiektu sportowego.

Funkcjonariusze PSP oraz druhowie z OSP wykonali wielką pracę fizyczną czego efekty było widać w dniu imprezy. Wydarzenie to zapewne przejdzie do historii naszego sołectwa jako wielkie święto sportu, pożarnictwa, entuzjazmu i młodości. Widać było, że w stanie epidemii spragnieni jesteśmy takich wydarzeń, młodzież dała nam  nadzieję na lepsze jutro.   

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Odpust parafialny

W tym roku tradycyjnie już odbył się odpust parafialny w naszym sołectwie ku czci św. Anny. Odpust w Rudawie nadal przyciąga wiernych również spoza naszej parafii. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Pod koniec uroczystości podziękowano ks. kanonikowi Andrzejowi Badurze za 10 lat służby w naszej parafii jako proboszcza, życząc wielu dalszych lat pracy na rzecz parafian. W imieniu mieszkańców sołectwa Rudawa w asyście przewodniczącego Rady Sołeckiej i szefowych Kola Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” podziękowałem ks. proboszczowi za dziesięć lat współpracy z naszym sołectwem.
Niestety w ramach odpustu z powodu stanu epidemii nie odbyło się ,,Święto Rudawy”. Mieliśmy plany na organizację tego wydarzenia, jednak obostrzenia były by zbyt uciążliwe nie tylko dla organizatora ale też dla uczestników. Konsultowałem tę kwestię z ekspertami, którzy doradzili mi aby się jeszcze w tym roku wstrzymać z organizacją.

Nie zabrakło jednak innego wydarzenia związanego od paru lat ze ,,Świętem Rudawy”, którym był mecz piłkarski, a rywalizowały ze sobą. mężatki z pannami. Mecz był pełen emocji szczególnie w pierwszej połowie gdzie do przerwy był wynik 1:1. W drugiej połowie mężatki stopniowo zaczęły tracić koncentracje, ale nie wynik jest tu najważniejszy więc nie ma co wchodzić w drugą część meczu. Jak mówią same Panie nie liczył się wynik ale liczyła się dobra sportowa zabawa, która w tym przypadku łączyła pokolenia. Tradycją jest już że sędzią meczu był Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów.
Mecz ten odbywa się prawie od początku od kiedy jestem Sołtysem Rudawy. Organizatorem meczu jest Sołtys i Rada Sołecka Rudawy. Osobą szczególnie zaangażowaną w organizację meczu jest Radny Jan Surówka.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

This slideshow requires JavaScript.

 

Uczta filmowa

Pomimo niepewnej pogody na stadion LKS Orlęta przyszła dość spora liczba osób aby obejrzeć film, podczas corocznego Kina Letniego. Długo zastawiałem się czy w ogóle odbędzie się letnie kino na stadionie. Była opcja przeniesienia tego wydarzenia na świetlicę wiejską. Ale jednak decyzja była słuszna aby pozostać na stadionie bo pogoda jak zwykle nam sprzyjała. Dziękuję Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów za organizację, dziękuję strażakom z OSP Rudawa za wszelką pomoc, szczególnie dziękuję też Zarządowi LKS Orlęta Rudawa za udostępnienie obiektu. Pomimo epidemii i złej pogody udało się nam wykonać to zadanie dla rudawskich kinomanów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy