Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

Informacje o awariach oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr infolinii 991 lub na adres e-mail: awarie@zabierzow.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
– nazwisko, adres zgłaszającego, nr kontaktowy
– rodzaj awarii np. lampa nie świeci, „mruga”, świeci i gaśnie,
– lokalizację awarii (miejscowość, nazwę ulicy, nr posesji lub nr słupa oświetleniowego),

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Zabierzów: inspektor Zdzisław Mróz nr kontaktowy 12 283 07 16

Internetowy formularz zgłaszania awarii

 

Źródło: Awarie Oświetlenia Ulicznego – Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów

Nieodpłatna pomoc prawna w Zabierzowie w 2017 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat krakowski w 2017 r. będzie realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 11 punktach. Jeden z punktów zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Zabierzowie (parter, pokój nr 0.16).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00

W celu uzyskania porady prawnej należy zadzwonić pod nr telefonu 12/283-07-11 i umówić się na wizytę lub przyjść w godzinach wskazanych powyżej.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z radcą prawnym w celu umówienia się na spotkanie.

Źródło: Nieodpłatna pomoc prawna w Zabierzowie w 2017 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Ogłoszenie podatkowe

Sołtys Rudawy informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się na sołtysówce w dniach od 08.03.2017 r. do 15.03.2017 r. w następujących godzinach:

08.03.2017 r. od godz. 8.00 do 10.00 (środa),

10.03.2017 r. od godz. 17.30 do 19.00 (piątek),

11.03.2017 r. od godz. 09.00 do 11.00 (sobota),

12.03.2017 r. od godz. 9.00 do 10.00  (niedziela),

14.03.2017 r. od godz. 17.00 do 19.00 (wtorek),

15.03.2017 r. od godz. 17.00 do 18.00 (środa).

Sołtys Rudawy

Marcin Cieślak

Budżet Gminy Zabierzów został uchwalony!

Na piątkowej (27.01.2017 r.) Sesji Rady Gminy Zabierzów budżet został uchwalony. W bieżącym roku rozpoczniemy rozbudowę rynku wraz z budynkiem wielofunkcyjnym, zakończenie inwestycji jest planowane w 2019 r. Szczegół podamy w późniejszym terminie.

Na stronie, w menu głównym została dodana nowa zakładka o nazwie „Budżet”. Tam też umieszczone zostały szczegółowe informacje o inwestycjach, które w roku 2017 zostaną zrealizowane na terenie naszej miejscowości.