Marszałek z umową w Rudawie

W dniu 6 lipca br. Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odwiedził nasze sołectwo. Celem godzinnego pobytu Pana Marszałka w Rudawie było przekazanie umowy na zagospodarowanie Rynku oraz na budowę budynku Centrum Kultury wraz z remizą OSP. Z ramienia Urzędu Gminy Zabierzów w przekazaniu umowy uczestniczył Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów oraz Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów. W przekazaniu umowy uczestniczyła też Pani Romana Maziej-Niewczas Radna Powiatu Krakowskiego. A wszystko odbyło się przy udziale druhen i druhów z OSP Rudawa. Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał na ten cel kwotę w wysokości 7 189 000,00 zł. Jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi za jakże ogromne wsparcie tej inwestycji. Pan Marszałek, który jest też druhem OSP doskonale rozumie potrzeby lokalnej społeczności, bo wywodzi się z tego środowiska. Tak ogromne wsparcie dla nas jest tego dowodem. Nie przypominam sobie aby tak duże środki zewnętrzne były przekazane na zadanie inwestycyjne w sołectwie Rudawa. Zapewne jest to efekt naszych ogromnych starań, jest to efekt naszej wspólnej pracy i zabiegów. Sam osobiście wielokrotnie rozmawiałem z Panem Marszałkiem o potrzebie wsparcie tej inwestycji w ramach rewitalizacji. Mocno zaangażowana w tę sprawę była Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów oraz Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów. Cieszy mnie to, że udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Udowodniliśmy, że dobrze współpracując, da się wspólnie wiele osiągnąć dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra naszej rudawskiej ziemi.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Informacje w mediach:

https://telewizja.malopolska.pl/?videos=centrum-kultury-w-rudawie-warte-ponad-10-milionow-zlotych

https://telewizja.malopolska.pl/?videos=serwis-informacyjny-07-07-2020

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/7-mln-zl-na-budowe-centrum-kultury-i-rewitalizacje-rynku-w-rudawie

 

Bieżące prace na drogach

W końcu udało się sfinalizować montaż wiaty przystankowej na ul. Stanisława Wyspiańskiego przed mostem na rzece Rudawie jadąc od DK79. Ustawienie wiaty przy Drodze Powiatowej wymagało uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Została też ustawiona nowa wiata przystankowa na DK 79 w kierunku Krzeszowic przy skrzyżowaniu z Drogą Powiatową. Wiata w tym miejscu została uszkodzona przez samochód ciężarowy.

Trwają prace związane z uzupełnieniem ubytków na jezdni na Drodze Powiatowej w Rudawie. W tej sprawie interweniowałem już pisemnie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na przełomie marca – kwietnia. Będę bacznie przyglądał się naprawie wspomnianej drogi, gdyż w naszej miejscowości jej stan jest zły i wymaga gruntownego remontu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Realizacja zadań

Trwają prace związane z zagospodarowaniem rudawskiego Rynku oraz z wykończeniem Domu Kultury i remizy OSP. W obiekcie położono już tynki, trwają prace instalacyjne. Na części zachodniej na tak zwanej ,,Psiej Górce” powstaje mały amfiteatr. Całość powinna być oddana do użytku do końca 2020 r.

Czeka nas jeszcze remont fragmentu ul. Pułkownika Zielonki oraz wykonanie dalszej części ul. Nad Rudawką. Są też realizowane bieżące prace melioracyjne oraz drogowe. Trwa też bieżące sprzątanie sołectwa oraz koszenie trawników wraz z szeroko rozumianym utrzymaniem terenów zielonych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Skalniak na Rynku w Rudawie

Na rudawskim rynku w ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace związane z wyłożeniem kamieni na skarpie prowadzącej wzdłuż ciągu pieszo samochodowego w kierunku kościoła. Skalniak na tej skarpie był jedynym rozsądnym rozwiązaniem ponieważ w tym miejscu trudno było utrzymać trawnik ze względu na złą jakość gleby i co najważniejsze brzeg jest ruchomy i mógłby uszkodzić wyżej usytuowany chodnik. Oprócz kruszywa pojawiła się również nowa roślinność. Kamień na ten cel przekazała firma KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne, a Urząd Gminy Zabierzów pokrył resztę kosztów przedmiotowego zadania.  

Sprawa budząca emocje

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym przeładunku odpadów na dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 przy ul. Ks. Kardynała A. Dunajewskiego w Rudawie gm.Zabierzów” informuję, że złożyłem w przedmiotowej sprawie pismo do Urzędu Gminy Zabierzów przypominające o podjętej Uchwale nr 6/2015 zebrania wiejskiego z dnia 5 listopada 2015 r. dotyczącej wyrażenia woli mieszkańców. Zaznaczyłem aby podjęte działania w tej sprawie były zgodnie z obowiązującym prawem. Równocześnie przypomniałem, że prowadzona działalność związana z punktem zbierania odpadów, w tym z przeładunkiem odpadów  budzi wśród mieszkańców emocje. Pomimo tego że Sołtys nie jest stroną w tej sprawie staram się pozyskiwać na bieżąco informacje w celu reagowania na potencjalne zagrożenia. Przypominam, że każda ze stron musi działać z poszanowaniem właściwych przepisów.

Zdrowa rywalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie zagrała w niedziele mecz piłkarski przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach. Mecz był niełatwy dla druhów z OSP Rudawa ale nie o wynik tu chodziło tylko o dobrą sportową zabawę i o promocję sportu. Druhowie jak widać podtrzymują swoją kondycję fizyczną, która może się przydać podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy – Prezes OSP Rudawa

This slideshow requires JavaScript.

Święcenia kapłańskie diakona Rafała Borowiejskiego

W sobotę 20 czerwca mieszkaniec Rudawy diakon Rafał Borowiejski przyjął z rąk biskupa Johna Barres święcenia kapłańskie w katedrze św. Agnieszki w Rockville Centre w stanie Nowy Jork w USA. Mszę świętą prymicyjną ks. Rafał odprawił w sobotę 20 czerwca w kościele St. Mary’s w Manhasset, New York, USA.

Księże Rafale życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech Maryja Pani Rudawska Cię prowadzi po ścieżkach Twego kapłańskiego powołania. Szczęść Boże.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy