Święcenie pokarmów wielkanocnych

Pragnę Państwa poinformować, że w Wielką Sobotę ksiądz objedzie nasze sołectwo i pobłogosławi pokarmy. Wszystko rozpocznie się poświęceniem w Kościele w Rudawie o godz. 11.00 relacje z tego wydarzenia  będzie można oglądać na żywo na Youtube ,,parafia Rudawa” około godz. 11.10 ksiądz wyruszy na Rudawskie ulice. Ksiądz pojedzie samochodem osobowym, a przed księdzem pojedzie pojazd operacyjny OSP Rudawa, przez którego system nagłaśniający będzie wydawany komunikat w sprawie zagrożenia koronawirusem, chcemy w ten sposób połączyć błogosławieństwo pokarmów z ważnymi informacjami dla mieszkańców. Dzięki takiej akcji informacja ta dotrze do większej ilości osób. Ksiądz podczas objazdu naszego sołectwa nie będzie święcił pokarmów ale błogosławił, a więc nie będzie używana woda święcona. Błogosławieństwo jest ważniejsze od poświecenia. Prosimy o niewychodzenie z domów tylko o otwarcie okna i wystawienie koszyków z pokarmami na zewnątrz. 

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy – Prezes OSP Rudawa


Błogosławieństwo pokarmów w Rudawie i w Pisarach.

(Terminy czasowe są terminami przybliżonymi może się okazać, że w danym miejscu będziemy wcześniej albo później).

11.00 – poświęcenie pokarmów w kościele parafialnym w Rudawie,

11.10 – wyrusza kolumna samochodów do Bezinki, Nielepic i Rudawy,

11.10 – Rudaw Rynek, ul. Niepodległości w kierunku bloków, ul. 21 lipca, ul. Łanowa, ul. Dunajewskiego, bloki,

11.20 – ul. Osiedlowa, ul. Olszynowa, ul. Ogrodowa,  ul. Widokowa, ul. Niepodległości w kierunku Rynku ,ul. Rudawska, ul. Stanisława Wyspiańskiego do skrętu z ul. Henryka Sienkiewicza,

11.35 – ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Pułkownika Zielonki, ul. Antoniny Domańskiej, ul. Konińskiego – budynek kolejowy i dokończenie ul. Pułkownika Zielonki,   

11.45 – ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Legionów Polskich, ul. Kolejowa,

11.55 – ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Krakowska, ul. Śląska,  ul. Kalwaryjska, ul. Werbownia, ul. Trzaskowskiego, ul. Podgórska,

12.10 – ul. Na Skarpie, ul. O. Maksymiliana Kolbego, ul. Nad Rudawką, ul. Kolejowa w Pisarach, ul. Słoneczna, ul. Podłonie,

12.25 – ul. Zamkowa, ul. Krótka, ul. Stanisława Polaczka do skrzyżowania z ul. Młyńską,

12.35 – ul. Młyńska, ul. Zakątek, ul. Zarzecze,

12.45 – ul. Stanisława Polaczka, ul. Tomasza Wojtasa, ul. Suski, ul. Zielona,

12.55 – Pisary.

Strażacy medykom

Szanowni Państwo!
Jako OSP Rudawa przyłączyliśmy się do akcji Strażacy medykom. Pragniemy w ten sposób, jako służba mundurowa wesprzeć Służbę Zdrowia w tych trudnych dla nich chwilach. My strażacy doskonale wiemy czym są nieprzespane noce, brak kontaktu przez kilka dni z najbliższymi, brak regularnych posiłków. Wielokrotnie byliśmy w takiej sytuacji ratując czyjeś mienie czy życie. OSP zawsze była organizacją altruistycznie podchodzącą do życia, tam gdzie trzeba pomagać jesteśmy w gotowości, bo do tego nas zobowiązuje nasze strażackie hasło ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Realizując nasze strażackie hasło, które jest też wpisane w nasze cele i zadania statutowe, informuję, że robimy zbiórkę środków czystości, środków spożywczych, wód i innego asortymentu potrzebnego dla jednego ze szpitali krakowskich. Ponadto Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie i Klubu Seniora Sami Swoi z Rudawy szyją już dwa tysiące maseczek dla mieszkańców Rudawy. Szczegóły na plakatach. Szanowne Panie! bardzo wam dziękuje za to że pomimo przygotowań do świąt znalazłyście czas na uszycie maseczek. Duże słowa uznania należą się też właścicielowi sklepu Lewiatan z Rudawy, który zakupił materiały na maseczki. Panie Adamie wielkie dzięki za to wsparcie. Wszyscy jesteście lokalnymi patriotami, ludźmi o dobrym sercu.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa, Sołtys Rudawy

Wdzięczność

W tym trudnym czasie chciałem zabrać głos w sprawach, które świadczą o zrozumieniu i solidarności naszych Mieszkańców. Jeden z mieszkańców Rudawy zadzwonił do mnie i zaproponował aby na stronie internetowej sołectwa podziękować osobom które muszą z narażeniem zdrowia i życia pracować w naszym sołectwie. Jestem wdzięczny za tą propozycję i za dostrzeżenie tych osób. Idąc za radą Mieszkańca, chcę w imieniu wszystkich Mieszkańców naszego sołectwa wyrazić wdzięczność naszym Paniom ekspedientkom, które pracują w sklepach, osobom pracującym na Poczcie, moim strażakom z OSP Rudawa, którzy w okrojonym składzie ale czuwają i interweniują, jak pojawi się potrzeba, Policjantom, osobom pracującym w Ośrodku Zdrowia, wszystkim, którzy nam służą poprzez różne usługi z narażeniem swojego zdrowia i życia. Chcę też podziękować naszym księżom z parafii Rudawa za wszelką posługę duszpasterską, za modlitwę, a szczególnie za tą posługę, którą odbywają za pośrednictwem internetu. Jest to bardzo cenne, że wielu praktykujących katolików w naszym sołectwie może oglądać Mszę świętą czy Drogę Krzyżową poprzez internet.

Wszystkim, którzy w tych dniach muszą pracować należy się jedno słowo ,,dziękujemy” jesteście naszymi lokalnymi bohaterami.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Pomagajmy sobie nawzajem

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Rudawy!

W związku z zagrożeniem wirusem SARS- CoV-2 (choroba Covid – 19 z rodziny koronawirusów), apeluję o dostosowanie się do wytycznych władz Państwowych oraz podległych im służb. W tym trudnym czasie należy zachować środki ostrożności, które uchronią nas przed zarażaniem się. Choroba COVID – 19 zagraża nam wszystkim również dzieciom. Na razie nie wiadomo jakie będą  skutki przejścia tej choroby, również jej bezobjawowego przebiegu. Chrońmy osoby starsze, które szczególnie ciężko przechodzą tę chorobę, mogącą skutkować nawet śmiercią.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę aby podjąć działania zapobiegawcze i profilaktyczne polegające na prawidłowym myciu rąk, zachowaniu odstępu w kontaktach z drugą osobą oraz o pozostaniu w domu aż do odwołania. Ponadto jeśli ktoś czuje się źle, należy telefonicznie skontaktować się z lekarzem, a w przypadku gorączki, duszności i kaszlu, proszę o kontakt ze Stacją Sanitarno Epiedmiologiczną.

W tych trudnych dniach pomagajmy sobie nawzajem. Sąsiedzi niech telefonicznie informują się o swojej sytuacji. Jestem też do Państwa dyspozycji w sprawach, które mogą być trudne do udźwignięcia. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy w ramach pomocy dla ludzi starszych. Planuję stworzyć grupę wolontariuszy, którzy by w razie potrzeby byli wstanie osobom starszym lub niepełnosprawnym zrobić zakupy, pomóc dobrym słowem, załatwić drobne formalności. Wkrótce podam szczegóły.

Proszę też o zwrócenie uwagi na zwierzęta, aby nie były pozbawione opieki lub aby nie były porzucane.  Bądźmy odpowiedzialni za nasze zwierzęta, które nam towarzyszą w codziennym życiu.

Prośmy dobrego Boga aby powstrzymał to zagrożenie. Wielki Post stał się dla wierzących prawdziwie okresem pokuty i umartwienia. Zapewne to doświadczenie uczyni nas mocniejszymi, liczę, że bardziej nas zjednoczy i pomoże pogłębić refleksję nad wartością ludzkiego życia, które obecnie jest zagrożone, a tak bardzo wielokrotnie było nieszanowane.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Inwestycje w bezpieczeństwo drogowe

Pragnę poinformować, że załączone pismo wysłałem do Urzędu Gminy Zabierzów oraz do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odpowiedział, że nie zrealizuje pewnych zadań, które dotyczą naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Argumentacja wskazująca powody zaniechania działań  w 2020 r., nie jest wyczerpująca i nie przekonuje mnie. Sprawy takie wymagają bardziej omówienia niż lakonicznych odpowiedzi. Wobec powyższego szybko zwołałem posiedzenie Rady Sołeckiej, poszerzone o przedstawicieli organizacji jakie działają w naszym sołectwie. W posiedzeniu wzięła też udział Radna Powiatu Krakowskiego Pani Romana Niewczas oraz ks. Proboszcz Andrzej Badura. Obecność ks. Proboszcza była podyktowana tym, że Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie zamierza przebudować skrzyżowania przy cmentarzu, z którego wlewa się woda na cmentarz i wpada prosto na osuwisko. W trakcie przebudowy skrzyżowania zwracaliśmy uwagę na to, że nawierzchnia przed bramą cmentarną jest zbyt nisko położona, co sprawi że woda będzie wlewać się na cmentarz. Nasze działania nie przyniosły zbyt wielkiego skutku. Obecnie zabiegaliśmy aby poprawiono kwestie odwodnień dróg przy cmentarzu. Z taką też inicjatywą do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego wyszedł Urząd Gminy Zabierzów, który chciał partycypować w kosztach. Podczas przedmiotowego posiedzenia Rady Sołeckiej uznano, abym napisał petycję do Rady Powiatu oraz do Starosty Krakowskiego w celu ponownego rozpatrzenia potrzeb naszego sołectwa, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczę, że przedmiotowe sprawy konstruktywnie potraktują  władze Powiatu Krakowskiego.

Odnośnie punktu 9 przedmiotowego pisma z ZDPK, wyjaśniam, że na zieleńcu pomiędzy ul. Rudawską a ul. Stanisława Polaczka nie ma zbiornika przeciwpożarowego. Podczas wspomnianego spotkania w tym miejscu wspominaliśmy o zbiorniku w czasie przeszłym. Urzędnik z ZDPK mógł niedosłyszeć całej treści wypowiedzi członka Rady Sołeckiej, zapewne jest to pewne nieporozumienie. Zbiornik w latach dwutysięcznych został zasypany ponieważ był nieszczelny i nie spełniał norm.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi pismami i do własnej oceny tego dokumentu. Pragnę też nadmienić, że postanowiłem  zaprosić przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli mieszkańców, którzy od lat wspierają merytorycznie i intelektualnie sołectwo do napisania drugiej petycji, która  również zostanie skierowana do Rady Powiatu i do Starosty Krakowskiego.

Nie można takiego sołectwa jak Rudawa traktować przeciętnie ponieważ jesteśmy dużą społecznością, która przez lata była omijana inwestycyjnie. Były to działania nieodpowiedzialne i dlatego wierzę, że uda się te sprawy wyjaśnić i potraktować Rudawę priorytetowo. Moje zabiegi są  też inspirowane  planowaną budową obwodnicy Zabierzowa, która znacznie będzie zwiększać ruch w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy