Dezynfekcja placów zabaw

Informuję, że co drugi dzień są dezynfekowane place zabaw w naszym sołectwie. Koszty dezynfekcji pokrywa Urząd Gminy Zabierzów.

Zalecam jednak aby w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-nCoV-2 wywołującym chorobę COVID – 19 osoby wchodzące na place zabaw zdezynfekowały własnymi środkami ręce przed wejściem oraz zdezynfekowały się po wyjściu z placu zabaw. Proszę też o zachowanie dystansu społecznego (2m). Wszystko to ma służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Krótkie podsumowanie odpustu

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w miarę bezpiecznie przebiegał nasz odpust parafialny. Szczególną uwagę zwracałem na kwestię bezpiecznego handlu. Dziękuję wszystkim za podporządkowanie się naszym zaleceniom. Tradycyjnie dzień przed odpustem odbył się turniej piłkarski. Dość ciekawa, jak co roku była rywalizacja mężatek z pannami. Oczywiście wynik nie był tu najważniejszy. Podczas rozgrywanych meczów ważna była dyscyplina sanitarna.

W niedzielę 26 lipca w kościele parafialnym odbywały się uroczystości związane z patronką naszej parafii św. Anną. O godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa, która zgromadziła dość sporą liczbę parafian wraz z reprezentantami organizacji działających w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Odpust św. Anny

Jak co roku, tak i w tym, pomimo pandemii, odbędzie się odpust parafialny z okazji św. Anny patronki parafii. Trwają już prace związane z przygotowaniem Rudawy do tej uroczystości, która przyciągnie wiele osób spoza naszego sołectwa. Biorąc jednak pod uwagę zagrożenie epidemiczne i związany z tym stan epidemii w tym roku nie będzie, towarzyszących odpustowi, obchodów ,,Święta Rudawy”. Nie jesteśmy wstanie przy organizacji takiego wydarzenia sprostać wymaganiom Głównego Inspektora Sanitarnego. Rozważaliśmy też, aby w tym roku uniemożliwić ,,handel odpustowy”. Po wielu jednak konsultacjach, handel się odbędzie ale z zachowaniem dużych środków ostrożności. Aby jednak ograniczyć liczbę handlujących i stworzyć warunki bezpieczne, handel nie odbędzie się na Rynku ale na terenie należącym do parafii, obok ,,Salki Katechetycznej” wzdłuż muru kościelnego. Obszar ten jest zamknięty i dzięki temu możemy zapanować nad handlującymi i ich klientami, co sprawi, że będzie można sprawnie dezynfekować osoby wchodzące jednym wejściem i wychodzące drugim. Liczę, że ze względu na zagrożenie uczestnicy odpustu będą zachowywać się prawidłowo i ze zrozumieniem.

Działania te podjąłem ze względu na Państwa dobro. Znajdujemy się w niespotykanej, we współczesnej historii, sytuacji  i łatwo jest negatywnie oceniać osoby, które podejmują niepopularne decyzje ale nadal koronawirus jest tajemnicą dla naukowców i dlatego muszę się tu kierować wytycznymi GIS-u i zdrowym rozsądkiem, a nie teoriami spiskowymi. Równocześnie apeluję, aby przed wejściem na teren wyznaczony do handlu zachować dystans społeczny, wchodzić w maseczkach zasłaniających usta i nos i aby przed wejściem i wyjściem dezynfekować dłonie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Letnie kino

Już po raz czwarty w naszym sołectwie odbyło się ,,Letnie Kino”. W tym roku zaprezentowany został film produkcji francusko-belgijskiej pod tytułem ,,Rozumiemy się bez słów”. W seansie filmowym uczestniczyło około 150 osób. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego mogliśmy na obiekt wpuścić tylko 150 osób. Staraliśmy się aby wszystko odbyło się z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Widownia mogła zasiąść na leżakach na płycie stadionu lub na trybunach.

Dziękuję za organizację i pokrycie kosztów organizacyjnych Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, dziękuję za bezpłatne wypożyczanie obiektu, Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa, za pomoc techniczną dziękuję druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Marszałek z umową w Rudawie

W dniu 6 lipca br. Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odwiedził nasze sołectwo. Celem godzinnego pobytu Pana Marszałka w Rudawie było przekazanie umowy na zagospodarowanie Rynku oraz na budowę budynku Centrum Kultury wraz z remizą OSP. Z ramienia Urzędu Gminy Zabierzów w przekazaniu umowy uczestniczył Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów oraz Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów. W przekazaniu umowy uczestniczyła też Pani Romana Maziej-Niewczas Radna Powiatu Krakowskiego. A wszystko odbyło się przy udziale druhen i druhów z OSP Rudawa. Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał na ten cel kwotę w wysokości 7 189 000,00 zł. Jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi za jakże ogromne wsparcie tej inwestycji. Pan Marszałek, który jest też druhem OSP doskonale rozumie potrzeby lokalnej społeczności, bo wywodzi się z tego środowiska. Tak ogromne wsparcie dla nas jest tego dowodem. Nie przypominam sobie aby tak duże środki zewnętrzne były przekazane na zadanie inwestycyjne w sołectwie Rudawa. Zapewne jest to efekt naszych ogromnych starań, jest to efekt naszej wspólnej pracy i zabiegów. Sam osobiście wielokrotnie rozmawiałem z Panem Marszałkiem o potrzebie wsparcie tej inwestycji w ramach rewitalizacji. Mocno zaangażowana w tę sprawę była Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów oraz Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów. Cieszy mnie to, że udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Udowodniliśmy, że dobrze współpracując, da się wspólnie wiele osiągnąć dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra naszej rudawskiej ziemi.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Informacje w mediach:

https://telewizja.malopolska.pl/?videos=centrum-kultury-w-rudawie-warte-ponad-10-milionow-zlotych

https://telewizja.malopolska.pl/?videos=serwis-informacyjny-07-07-2020

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/7-mln-zl-na-budowe-centrum-kultury-i-rewitalizacje-rynku-w-rudawie

 

Bieżące prace na drogach

W końcu udało się sfinalizować montaż wiaty przystankowej na ul. Stanisława Wyspiańskiego przed mostem na rzece Rudawie jadąc od DK79. Ustawienie wiaty przy Drodze Powiatowej wymagało uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Została też ustawiona nowa wiata przystankowa na DK 79 w kierunku Krzeszowic przy skrzyżowaniu z Drogą Powiatową. Wiata w tym miejscu została uszkodzona przez samochód ciężarowy.

Trwają prace związane z uzupełnieniem ubytków na jezdni na Drodze Powiatowej w Rudawie. W tej sprawie interweniowałem już pisemnie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na przełomie marca – kwietnia. Będę bacznie przyglądał się naprawie wspomnianej drogi, gdyż w naszej miejscowości jej stan jest zły i wymaga gruntownego remontu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Realizacja zadań

Trwają prace związane z zagospodarowaniem rudawskiego Rynku oraz z wykończeniem Domu Kultury i remizy OSP. W obiekcie położono już tynki, trwają prace instalacyjne. Na części zachodniej na tak zwanej ,,Psiej Górce” powstaje mały amfiteatr. Całość powinna być oddana do użytku do końca 2020 r.

Czeka nas jeszcze remont fragmentu ul. Pułkownika Zielonki oraz wykonanie dalszej części ul. Nad Rudawką. Są też realizowane bieżące prace melioracyjne oraz drogowe. Trwa też bieżące sprzątanie sołectwa oraz koszenie trawników wraz z szeroko rozumianym utrzymaniem terenów zielonych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy