Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Marcin Cieślak

Rada Sołecka: 
Jan Surówka – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Elżbieta Szostek
Anna Stankowska
Zofia Kasprzyk
Agnieszka Mucha
Andrzej Korzycki
Stanisław Pawlikowski
Stefan Kulig

Radny:
Jan Surówka