Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku dla mieszkańców Rudawy

W 2017 roku od mieszkańców z naszej miejscowości odpady komunalne zmieszane, odpady segregowane (plastik, metal, szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz odpady zielone odbierane będą według harmonogramu podanego poniżej:

One thought to “Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku dla mieszkańców Rudawy”

Komentarze są zamknięte.