Zebranie Wiejskie

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY

ZAWIADAMIA

że w dniu 2.09.2018 r. (niedziela) o godz. 17:45

w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Sekretarza zebrania,
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r.,
 6. Podjęcie Uchwał nr 3/2018 i 4/2018 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego ustawowego i statutowego,
 7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały nr 5/2018 w tym zakresie,
 8. Podjęcie Uchwały nr 6/2018 dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
 9. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
 10. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania   Wiejskiego,
 11. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
 12. Wolne wnioski,
 13. Zakończenie Zebrania.

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.18:00 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

 

Sołtys
Marcin Cieślak

Kulturalny weekend

Weekend mieliśmy pełen wydarzeń kulturalnych ale i pojawił się wątek sportowy. A wszystko to towarzyszyło odpustowi parafialnemu. Imprezy podczas odpustu to tradycja, którą udało się nam przywrócić sprzed wielu lat. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych poprzedniego stulecia właśnie podczas odpustu parafialnego odbywały się trzy imprezy. Jedna impreza odbywała się na stadionie LKS Orlęta najprawdopodobniej organizowana przez klub, druga pod remizą OSP, organizowana przez strażaków, a trzecia w kinie czyli w budynku obecnej poczty. Wszystko odbywało się w tym samym dniu i w tym samym czasie. Oczywiście czegoś takiego nie jesteśmy wstanie odtworzyć ale staramy się do tego nawiązać.

W sobotę ,,letnie kino” zgromadziło na stadionie LKS Orlęta Rudawa około 300 osób. Film Żywioł. Deepwater Horizon trzymał do końca wszystkich w napięciu, choć chyba trochę scenariusz był przekoloryzowany w stosunku do faktów, ale to jest moja opinia i można się ze mną nie zgadzać.

W niedzielę 29 lipca w południe odbyła się koncelebrowana suma odpustowa. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za 30 lat kapłaństwa naszego ks. proboszcza Andrzeja Badury. Kazanie podczas Mszy świętej. które wygłosił ks. dr Jan Klimek było katechezą na temat życia św. Anny i św. Joachima. A popołudniu meczem …. panien z mężatkami rozpoczęliśmy ,,Letnie tańce pod gwiazdami”. Mecz był pełen emocji, co sprawiło, że panie postanowiły, iż będzie to kolejna tradycja związana z odpustem. Mecz wygrały panny chyba …. 10 – 2.

Wieczorem zaczęły się ,,tańce”, które potrwały do północy, no może dłużej bo organizatorzy trochę wyluzowali i postanowili trochę przedłużyć imprezę, która zakończyła się o 00:20. A potem była ciężka praca związana z porządkowaniem terenu. Do godz. 3:00 teren został posprzątany namioty usunięte, ławki złożone. Dziękuję Radzie Sołeckiej, strażakom z OSP Rudawa i wielu osobom, które pomogły w organizacji.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zmiana terminu odbioru odpadów

 


Przesunięcie terminu wywozu śmieci ze środy na sobotę jest wynikiem tego, że firma wyłoniona procedurą przetargową przez Urząd Gminy Zabierzów nie wykonała właściwie zadania. Przepisy muszą się zmienić ponieważ sytuacja może się powtórzyć i będziemy mieć duży problem. Na szczęście pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów zdobyli namacalne dowody na niesolidność firmy, co sprawiło, że na tej podstawie zerwano umowę i obecnie obsługiwać nas będzie inna firma. Aby doszło do płynności w wywozie śmieci nowa firma potrzebuje czasu, ponieważ nie miała możliwości na przygotowanie się do tego zadania.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Interwencja w sprawie terminowego wywozu odpadów wielkogabarytowych

Firma, która w wyniku procedury przetargowej została wyłoniona, a można powiedzieć, że narzucona nie wykonała solidnie swojego zadania wobec powyższego złożyłem do Urzędu Gminy Zabierzów wniosek o podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec wykonawcy. Urząd Gminy miał obowiązek wybrać obecnego wykonawcę co świadczy o tym, że mamy w tym obszarze wadliwe prawo. Liczę, że sprawa ta zostanie sprawnie uregulowana i wrócimy do płynności w odbiorze odpadów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Prace na Rynku

Jak widać prace na rynku w naszym sołectwie są kontynuowane. Mieliśmy przerwę w pracach, ale to wynika z dostrzeżonych przez nas niepraktycznych rozwiązań w projekcie. Inwestycję tę robimy dla następnych pokoleń więc nie możemy sobie pozwolić na coś co będzie utrudniało nam funkcjonowanie. Obecnie trwa kosmetyczne przeprojektowanie północnej części Rynku. Z tego też powodu odbywają się prace po stronie południowej. Wiem, że jest w centrum wiele niedogonień dla mieszkańców ale inwestycja ta jest potrzebna co wyrażali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Proszę o cierpliwość, bo przebudowana płyta rynku zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie rynku, stworzy strefę do wypoczynku oraz zwiększy estetykę tego terenu. Jeśli chodzi o odpust parafialny to proszę aby jeśli to możliwe w tym dniu wybrać się pieszo do kościoła. A jeśli już, ktoś chce koniecznie wybrać się samochodem to w razie braku miejsc do parkowania na rynku można skorzystać z parkingu przy Szkole Podstawowej oraz na stadionie LKS Orlęta Rudawa. Stragany odpustowe najprawdopodobniej będą ustawione za cmentarzem ale to jest tylko jedna z wersji, która wydaje się być najbardziej rozsądna. Planuje się, że na drugi odpust parafialny w tym roku na Wszystkich Świętych zadanie to zostanie wykonane i znikną niedogodności. Imprezy kulturalne ,,Letnie kino” 28 lipca br. oraz ,,Letnie tańce pod gwiazdami” 29 lipca br. odbędą się na stadionie LKS Orlęta Rudawa. Szczegóły wkrótce na plakatach.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy