Inwestycje w naszym sołectwie i utrudnienia w ruchu

Wiele inwestycji jest w tym roku realizowanych w sołectwie Rudawa. Z tych ważniejszych we wrześniu został oddany do użytku parking przy Szkole Podstawowej przy ul. Stanisława Polaczka, trwa budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej i ul. Olszynowej oraz jesteśmy w trakcie przebudowy rynku, która ma potrwać do 2020 r. Inwestycja ta jest podzielona na etapy. Obecny etap powinien być zakończony pod koniec listopada. Jeśli chodzi o budynek wiejski, to tak samo jak rynek jest on objęty etapami. Obecny etap do stanu surowego ma być zakończony w tym roku.

Jest oczywiście wiele niedogodności związanych z parkowaniem na rynku i dlatego naciskam aby przyspieszyć prace na części południowej, tak aby móc jak najszybciej w przeciągu najbliższych dni zacząć tam parkować. Moje naciski są podyktowane również tym, że czeka nas pierwszego listopada odpust parafialny, co wiąże się z kumulacją ruchu w sołectwie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy mieć paraliż związany z ruchem drogowym i z parkowaniem. Szacuje się, że pierwszego listopada przez nasze sołectwo przemieszcza się około dwóch tysięcy  pojazdów, co przy obecnym etapie inwestycji może sprawić nam spore trudności. Będę na ten temat w najbliższych dniach rozmawiał z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony cieszą inwestycje, które są realizowane, a szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa bo trzeba nadmienić, że jeszcze w tym roku ma powstać nowe bezpieczne przejście przez Drogę Powiatową na wysokości rynku wraz z wysepką na środku. Naciskam samorządy, aby takie samo przejście było wykonane w przyszłym roku przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Wyspiańskiego z ul. Stanisława Polaczka.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Koło Gospodyń Wiejskich promuje sołectwo

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich podczas VI Małopolskiego Święta Pstrąga w Dolinie Będkowskiej zajęło pierwsze miejsce w kategorii za stoisko. Paniom gratuluję, tym bardziej, że zawsze są w czołówce wielu konkursów. Nasze Koło Gospodyń Wiejskich promuje sołectwo Rudawa poprzez uczestnictwo w konkursach kulinarnych, podczas który uwidacznia się lokalna kuchnia, choć jest w tym trochę eksperymentowania. Ma to jednak dobry smak, co jest podkreślane podczas konkursów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Świetlica w Rudawie najlepsza w Gminie Zabierzów

Nasza Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży znowu jest najlepszą świetlicą w Gminie Zabierzów.

Podczas ostatniej Triady, która odbyła się 15 września br. już po raz drugi z rzędu Świetlica Środowiskowa w Rudawie zdobyła pierwsze miejsce. Gratulacje dla Pani prowadzącej oraz dla dzieci i młodzieży.

Trzeba nadmienić, że świetlica w Rudawie jest najmłodszą w Gminie Zabierzów, bo działa od dwóch lat. Na początku mojej kadencji jako sołtysa skupiałem się na uruchomieniu świetlicy. Było to trudne ponieważ nie mieliśmy odpowiedniej sali, ale udało się i świetlica sprawnie funkcjonuje. Powoli będę wdrażał kolejny mój pomysł związany z aktywizacją dzieci i młodzieży, bo uważam, że zbyt mało jest inicjatyw w tym obszarze. Ale też widzę, że dzieci i młodzież mają bardzo mało czasu na zajęcia pozalekcyjne. To nie jest takie proste aby uruchomić dzieci i młodzież do działania, trzeba do nich odpowiednio dotrzeć i znaleźć dla nich odpowiedni czas.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Krótki komentarz po zebraniu wiejskim

Chciałem  podziękować wszystkim uczestnikom ostatniego zebrania wiejskiego, za udział i za konstruktywną  i kulturalną dyskusję. Zebranie to pokazało, że Rudawa ma bardzo dużo potrzeb i my mieszkańcy mamy pomysł na naszą wieś, tylko potrzeba nam środków finansowych, które pozwolą nam nadrobić okres marazmu.

Co było przyczyną tego, że Rudawa była niedostrzegana przez samorządy? Trudno jednoznacznie to wytłumaczyć. Zapewne nie było składanych tak wiele wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów jak również do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Dziś samorządowcy nie mogą  mówić, że o czymś nie wiedzieli.  Ale trzeba też pamiętać, że nie da się w parę lat nadrobić zaległości i zrealizować wszystkich potrzeb, trzeba tu mieć trochę zdrowego rozsądku.

Inną sprawą jest bezpieczeństwo na Drodze Powiatowej, są zadania, które już dawno pilnie  powinny być zrealizowane. Urzędnicy Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego bardzo dobrze wiedzą jakie są nasze potrzeby. Jest dla mnie rzeczą skandaliczną, że na rozpoczęcie  roku szkolnego, podobno nie tylko w Rudawie ale i w  wielu miejscowościach nie udało się pomalować wszystkich przejść dla pieszych.  To jeden z wielu przykładów, mówiących o tym, że Zarząd Dróg nie radzi sobie z drogami, którymi zarządza. Zastanawiam się chcąc być obiektywnym co jest przyczyną tak złego funkcjonowania tej instytucji.  Odnoszę wrażenie, że problem albo tkwi w złej organizacji, albo jest tam zatrudnionych za mało osób, albo co jest najbardziej prawdopodobne, mają za mało środków finansowych, więc problem może rozwiązać tylko właściwe ministerstwo.

Problemów jest oczywiście o wiele więcej, choćby z  Wodami Polskimi, które opóźniają wydawanie decyzji wodno-prawnych co sprawia, że opóźniają się realizacje wielu inwestycji w naszej gminie, w tym wykonanie nowej nawierzchni na ul. Zarzecze.

Liczę na dobry budżet dla naszego sołectwa w przyszłym roku, by kontynuować zadania już rozpoczęte i zaczynać też nowe, a szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa.

Marcin Cieślak
Sołtys Rudawy

Zebranie Wiejskie

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY

ZAWIADAMIA

że w dniu 2.09.2018 r. (niedziela) o godz. 17:45

w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Sekretarza zebrania,
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r.,
 6. Podjęcie Uchwał nr 3/2018 i 4/2018 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego ustawowego i statutowego,
 7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały nr 5/2018 w tym zakresie,
 8. Podjęcie Uchwały nr 6/2018 dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
 9. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
 10. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania   Wiejskiego,
 11. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
 12. Wolne wnioski,
 13. Zakończenie Zebrania.

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.18:00 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

 

Sołtys
Marcin Cieślak

Kulturalny weekend

Weekend mieliśmy pełen wydarzeń kulturalnych ale i pojawił się wątek sportowy. A wszystko to towarzyszyło odpustowi parafialnemu. Imprezy podczas odpustu to tradycja, którą udało się nam przywrócić sprzed wielu lat. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych poprzedniego stulecia właśnie podczas odpustu parafialnego odbywały się trzy imprezy. Jedna impreza odbywała się na stadionie LKS Orlęta najprawdopodobniej organizowana przez klub, druga pod remizą OSP, organizowana przez strażaków, a trzecia w kinie czyli w budynku obecnej poczty. Wszystko odbywało się w tym samym dniu i w tym samym czasie. Oczywiście czegoś takiego nie jesteśmy wstanie odtworzyć ale staramy się do tego nawiązać.

W sobotę ,,letnie kino” zgromadziło na stadionie LKS Orlęta Rudawa około 300 osób. Film Żywioł. Deepwater Horizon trzymał do końca wszystkich w napięciu, choć chyba trochę scenariusz był przekoloryzowany w stosunku do faktów, ale to jest moja opinia i można się ze mną nie zgadzać.

W niedzielę 29 lipca w południe odbyła się koncelebrowana suma odpustowa. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za 30 lat kapłaństwa naszego ks. proboszcza Andrzeja Badury. Kazanie podczas Mszy świętej. które wygłosił ks. dr Jan Klimek było katechezą na temat życia św. Anny i św. Joachima. A popołudniu meczem …. panien z mężatkami rozpoczęliśmy ,,Letnie tańce pod gwiazdami”. Mecz był pełen emocji, co sprawiło, że panie postanowiły, iż będzie to kolejna tradycja związana z odpustem. Mecz wygrały panny chyba …. 10 – 2.

Wieczorem zaczęły się ,,tańce”, które potrwały do północy, no może dłużej bo organizatorzy trochę wyluzowali i postanowili trochę przedłużyć imprezę, która zakończyła się o 00:20. A potem była ciężka praca związana z porządkowaniem terenu. Do godz. 3:00 teren został posprzątany namioty usunięte, ławki złożone. Dziękuję Radzie Sołeckiej, strażakom z OSP Rudawa i wielu osobom, które pomogły w organizacji.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.