Bieżące prace na drogach

W końcu udało się sfinalizować montaż wiaty przystankowej na ul. Stanisława Wyspiańskiego przed mostem na rzece Rudawie jadąc od DK79. Ustawienie wiaty przy Drodze Powiatowej wymagało uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Została też ustawiona nowa wiata przystankowa na DK 79 w kierunku Krzeszowic przy skrzyżowaniu z Drogą Powiatową. Wiata w tym miejscu została uszkodzona przez samochód ciężarowy.

Trwają prace związane z uzupełnieniem ubytków na jezdni na Drodze Powiatowej w Rudawie. W tej sprawie interweniowałem już pisemnie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na przełomie marca – kwietnia. Będę bacznie przyglądał się naprawie wspomnianej drogi, gdyż w naszej miejscowości jej stan jest zły i wymaga gruntownego remontu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Realizacja zadań

Trwają prace związane z zagospodarowaniem rudawskiego Rynku oraz z wykończeniem Domu Kultury i remizy OSP. W obiekcie położono już tynki, trwają prace instalacyjne. Na części zachodniej na tak zwanej ,,Psiej Górce” powstaje mały amfiteatr. Całość powinna być oddana do użytku do końca 2020 r.

Czeka nas jeszcze remont fragmentu ul. Pułkownika Zielonki oraz wykonanie dalszej części ul. Nad Rudawką. Są też realizowane bieżące prace melioracyjne oraz drogowe. Trwa też bieżące sprzątanie sołectwa oraz koszenie trawników wraz z szeroko rozumianym utrzymaniem terenów zielonych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Skalniak na Rynku w Rudawie

Na rudawskim rynku w ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace związane z wyłożeniem kamieni na skarpie prowadzącej wzdłuż ciągu pieszo samochodowego w kierunku kościoła. Skalniak na tej skarpie był jedynym rozsądnym rozwiązaniem ponieważ w tym miejscu trudno było utrzymać trawnik ze względu na złą jakość gleby i co najważniejsze brzeg jest ruchomy i mógłby uszkodzić wyżej usytuowany chodnik. Oprócz kruszywa pojawiła się również nowa roślinność. Kamień na ten cel przekazała firma KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne, a Urząd Gminy Zabierzów pokrył resztę kosztów przedmiotowego zadania.  

Sprawa budząca emocje

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym przeładunku odpadów na dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 przy ul. Ks. Kardynała A. Dunajewskiego w Rudawie gm.Zabierzów” informuję, że złożyłem w przedmiotowej sprawie pismo do Urzędu Gminy Zabierzów przypominające o podjętej Uchwale nr 6/2015 zebrania wiejskiego z dnia 5 listopada 2015 r. dotyczącej wyrażenia woli mieszkańców. Zaznaczyłem aby podjęte działania w tej sprawie były zgodnie z obowiązującym prawem. Równocześnie przypomniałem, że prowadzona działalność związana z punktem zbierania odpadów, w tym z przeładunkiem odpadów  budzi wśród mieszkańców emocje. Pomimo tego że Sołtys nie jest stroną w tej sprawie staram się pozyskiwać na bieżąco informacje w celu reagowania na potencjalne zagrożenia. Przypominam, że każda ze stron musi działać z poszanowaniem właściwych przepisów.

Zdrowa rywalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie zagrała w niedziele mecz piłkarski przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach. Mecz był niełatwy dla druhów z OSP Rudawa ale nie o wynik tu chodziło tylko o dobrą sportową zabawę i o promocję sportu. Druhowie jak widać podtrzymują swoją kondycję fizyczną, która może się przydać podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy – Prezes OSP Rudawa

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Święcenia kapłańskie diakona Rafała Borowiejskiego

W sobotę 20 czerwca mieszkaniec Rudawy diakon Rafał Borowiejski przyjął z rąk biskupa Johna Barres święcenia kapłańskie w katedrze św. Agnieszki w Rockville Centre w stanie Nowy Jork w USA. Mszę świętą prymicyjną ks. Rafał odprawił w sobotę 20 czerwca w kościele St. Mary’s w Manhasset, New York, USA.

Księże Rafale życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech Maryja Pani Rudawska Cię prowadzi po ścieżkach Twego kapłańskiego powołania. Szczęść Boże.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Przyjąłem wyzwanie

W związku z wysłaną do mnie nominacją do #Hot16challenge2 zdecydowałem się przyjąć to wyzwanie dla szczytnego celu. Inna sprawa, że lubię wyzwania. Przepraszam jednak osoby słuchające rapu bo wiem, że moje nagranie artystycznie jest słabe. Technicznie też nie mieliśmy zbyt wielkich możliwości. Była to jednak dobra zabawa. Uważam rap za ciekawy gatunek muzyczny chodź bliżej mi do jazzu to rapem nie pogardzę. Rap może nieść w swej treści przesłanie które będzie służyć dobru albo złu. Jest jednak narzędziem, które może mieć w sobie dawkę pozytywnej treści i być dobrą rozrywką.

Utwór ten powstał dzięki wielu osobom, którym dziękuję. Trochę zaskoczony byłem nominacją, za którą dziękuję Ani Korzonek, dziękuję za pracę nad dźwiękiem Jarkowi Wojtasikowi, za montaż obrazu i za zdjęcia i nagranie filmu dziękuję mojej córce Amelce, dziękuję za zdjęcia i nagranie filmu druhnom i druhom z OSP Rudawa, dziękuję też całej obsłudze technicznej. Załączam link do utworu.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy