Inwestycje w bezpieczeństwo drogowe

Pragnę poinformować, że załączone pismo wysłałem do Urzędu Gminy Zabierzów oraz do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odpowiedział, że nie zrealizuje pewnych zadań, które dotyczą naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Argumentacja wskazująca powody zaniechania działań  w 2020 r., nie jest wyczerpująca i nie przekonuje mnie. Sprawy takie wymagają bardziej omówienia niż lakonicznych odpowiedzi. Wobec powyższego szybko zwołałem posiedzenie Rady Sołeckiej, poszerzone o przedstawicieli organizacji jakie działają w naszym sołectwie. W posiedzeniu wzięła też udział Radna Powiatu Krakowskiego Pani Romana Niewczas oraz ks. Proboszcz Andrzej Badura. Obecność ks. Proboszcza była podyktowana tym, że Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie zamierza przebudować skrzyżowania przy cmentarzu, z którego wlewa się woda na cmentarz i wpada prosto na osuwisko. W trakcie przebudowy skrzyżowania zwracaliśmy uwagę na to, że nawierzchnia przed bramą cmentarną jest zbyt nisko położona, co sprawi że woda będzie wlewać się na cmentarz. Nasze działania nie przyniosły zbyt wielkiego skutku. Obecnie zabiegaliśmy aby poprawiono kwestie odwodnień dróg przy cmentarzu. Z taką też inicjatywą do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego wyszedł Urząd Gminy Zabierzów, który chciał partycypować w kosztach. Podczas przedmiotowego posiedzenia Rady Sołeckiej uznano, abym napisał petycję do Rady Powiatu oraz do Starosty Krakowskiego w celu ponownego rozpatrzenia potrzeb naszego sołectwa, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczę, że przedmiotowe sprawy konstruktywnie potraktują  władze Powiatu Krakowskiego.

Odnośnie punktu 9 przedmiotowego pisma z ZDPK, wyjaśniam, że na zieleńcu pomiędzy ul. Rudawską a ul. Stanisława Polaczka nie ma zbiornika przeciwpożarowego. Podczas wspomnianego spotkania w tym miejscu wspominaliśmy o zbiorniku w czasie przeszłym. Urzędnik z ZDPK mógł niedosłyszeć całej treści wypowiedzi członka Rady Sołeckiej, zapewne jest to pewne nieporozumienie. Zbiornik w latach dwutysięcznych został zasypany ponieważ był nieszczelny i nie spełniał norm.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi pismami i do własnej oceny tego dokumentu. Pragnę też nadmienić, że postanowiłem  zaprosić przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli mieszkańców, którzy od lat wspierają merytorycznie i intelektualnie sołectwo do napisania drugiej petycji, która  również zostanie skierowana do Rady Powiatu i do Starosty Krakowskiego.

Nie można takiego sołectwa jak Rudawa traktować przeciętnie ponieważ jesteśmy dużą społecznością, która przez lata była omijana inwestycyjnie. Były to działania nieodpowiedzialne i dlatego wierzę, że uda się te sprawy wyjaśnić i potraktować Rudawę priorytetowo. Moje zabiegi są  też inspirowane  planowaną budową obwodnicy Zabierzowa, która znacznie będzie zwiększać ruch w naszym sołectwie.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Nie to jest najważniejsze

Powyższym tytułem chcę wskazać, że są wartości, które trzeba ustawiać w życiu hierarchicznie. Długo zastanawiałem się jakie zająć stanowisko w sprawie mojej nominacji na osobowość roku 2019 w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna. Nigdy nie uczestniczę w tego typu konkursach, jest to wbrew moim zasadom. Działam społecznie nie dla wyróżnień ale jak mówi strażackie hasło ,,Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”. Z drugiej jednak strony ten plebiscyt mógłby być promocją Rudawy i tu miałem drobną rozterkę. Chce jednak podziękować kapitule Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego za nominację, jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie.

Proszę jednak, aby zamiast głosować na mnie, przekazać koszty potencjalnych sms na konto Kacperka Ryło. Nie mogę inaczej podejść do tej kwestii jak właśnie w ten sposób, widząc jak toczy się ogromna wojna z czasem aby uratować życie, które jest najwyższą wartością, a ten dramat dzieje się na naszych oczach w Gminie Zabierzów. Jeszcze raz dziękuję kapitule za wyróżnienie mojej osoby.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Trzech Króli z trzech stron

Po raz drugi odbył się Orszak Trzech Króli w Rudawie. W tym roku Orszaki przyszły z trzech stron, pierwszy afrykański przyszedł z południa parafii. Afrykę reprezentowało sołectwo Rudawa, które rozpoczęło swój przemarsz z parkingu LKS Orlęta Rudawa. Drugi Orszak azjatycki przyszedł od wschodu. Azję reprezentowało sołectwo Brzezinka, które rozpoczęło swój przemarsz spod „bloków” w Rudawie. Trzeci Orszak  europejski przyszedł od zachodu. Europę reprezentowało sołectwo Pisary, które rozpoczęło swój przemarsz spod boiska piłkarskiego w Pisarach. Wszystkie Orszaki dotarły na rudawski Rynek, na którym przybyli Królowie oddali hołd Dzieciątku Jezus.

Dziękuję Sołtysom Brzezinki i Pisar oraz poszczególnym Radom Sołeckim w tym Radzie rudawskiej za zaangażowanie w to wydarzenie. Podczas imprezy na Rynku wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej w Rudawie prowadzony przez Panią Gabrielę Mrozicką, za co serdecznie dziękuję. Chór zrobił duże wrażenie na uczestnikach Orszaku. Dziękuję Ośrodkowi Jazdy Konnej Perrin z Rudawy oraz Stadninie Koni z Pisar. Dziękuję wszystkim uczestnikom Orszaku, Klubowi Seniorów „Sami Swoi” z Rudawy, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy, strażakom z OSP Nielepice i OSP Rudawa.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejsze jasełkowe przebranie. Będę chciał zmienić formułę konkursu i aby w nim uczestniczyły tylko dzieci i młodzież lub aby były dwie kategorie wiekowe dorośli oraz druga kategoria dzieci i młodzież.

Ogłoszone zostały też wyniki na najładniej oświetloną świątecznie posesje  w Rudawie. Organizatorzy konkursu uznali, że nie będzie poszczególnych miejsc, tylko wyróżnienia i tak wyróżnieni zostali: Państwo Teresa i Emil Faliksiakowie, Państwo Katarzyna i Wojciech Maciejowscy, Pan Władysław Porada z synami. Również i w tym przypadku mam propozycję zmiany formuły, polegającej na tym aby zorganizować konkurs na najładniej oświetloną ulicę. Propozycję tę przedstawię Radzie Sołeckiej. Ma to na celu zintegrowanie sąsiadów, którzy nawzajem będą się motywować.

Jak Pan Bóg pozwoli to zapraszamy za rok na III Orszak Trzech Króli.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy

Foto: Amelia Cieślak 

II Orszak Trzech Króli

Już po raz drugi w naszym sołectwie odbędzie się Orszak Trzech Króli, na który chcę wszystkich Państwa zaprosić. Organizatorami tego wydarzenia jest Parafia Rudawa, Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, Ośrodek Jazdy Konnej Perrin z Rudawy, Fundacja Orszak Trzech Króli. Partnerami imprezy są Sołectwa: Brzezinka i Pisary. Podczas imprezy wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudawie. To wydarzenie powinno  mieć charakter duchowy ponieważ w jego treści jest zawarta głęboka treść teologiczna. Każdy niech dla siebie znajdzie miejsce w Orszaku i dotrze do Dzieciątka Jezus.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Tylko jedno słowo ,,dziękuję”

Dziękuję, to słowo jest najwłaściwsze w tym momencie. ,,V Spotkanie pod choinką” już przeszło do historii. Wydarzenie to pokazało po raz kolejny, że mieszkańcy naszego sołectwa potrafią skupiać się wokół jakiegoś celu, a tym celem była pomoc Kacperkowi Ryło, który potrzebuje ogromnych środków finansowych na leczenie. Patrząc z jakim rozmachem udało się zrobić tę imprezę, należy podziękować organizatorom, którzy wiele czasu poświecili na przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję ks. kanonikowi Andrzejowi Badurze proboszczowi parafii Rudawa, Radzie Sołeckiej z Rudawy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy. Pragnę podziękować osobom, które objęły imprezę swoim honorowym patronatem: Panu Łukaszowi Smółce, Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Wojciechowi Pałce, Staroście Krakowskiemu, Pani Elżbiecie Burtan, Wójtowi Gminy Zabierzów. Dziękuję Pani Joannie Adamik, Katarzynie Katarzyńskiej i Bartoszowi Adamikowi za przygotowanie materiałów filmowych. Dziękuję artystom, którzy wykonali swoje utwory za darmo nie pobierając żadnych honorariów, a dziękuję: Pani Agnieszce Czepiec Kołodziejczyk, Paniom Annie i Katarzynie Korzonek, zespołowi Jarosze z Brzezinki, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Dziękuję wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Rudawie za pomoc w przygotowaniu paczek dla św. Mikołaja. Dziękuję Wolontariuszom zbierającym pieniądze na rzecz Kacperka. Dziękuję jeszcze raz Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy za wykonaną  pracę oraz  dziękuje OSP Rudawa.

Dziękuję też sponsorom: Lafarge Rudawa, Alsal, PUK, Lewiatan Rudawa, Matimex, Restauracja Kochanów Urszula Szumiec, Restauracja Lenartówka. Dziękuję w końcu wszystkim uczestnikom imprezy za przekazanie środków na rzecz Kacperka i za dobrą zabawę. Podczas imprezy uzbieraliśmy  18 117,45 zł. Pieniądze te trafiły już na specjalne konto Kacperka. Chcę jeszcze podkreślić, że na tę imprezę otrzymaliśmy też środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 8 tys. zł. oraz ze Starostwa Powiatowego, kwotę 2 tys. zł. Wszystkie te środki pozyskaliśmy w ramach ,,małego grantu”.

Podczas imprezy zapaliliśmy choinkę na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego, połamaliśmy się opłatkiem. W imprezie tej wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Pałka, Starosta Krakowski, Pani Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Pan Minister przywiózł wiele przedmiotów, które zostały przekazane wolontariuszom i tacie Kacperka z przeznaczeniem na licytację. Na koniec chce się tylko napisać bardzo krótko ,,spotkajmy się za rok”.

Marcin Cieślak, sołtys Rudawy

 

V Spotkanie pod choinką

 

Zapraszam wszystkich na ,,V Spotkanie pod choinką”, które odbędzie się w trzecią niedzielę Adwentu 15 grudnia br. o godz. 15.30 na Rynku w Rudawie. Spotkajmy się pod choinką aby pomóc małemu Kacperkowi Ryło.

Wydarzeniu temu patronuje Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów. Organizatorami są: ks. kanonik Andrzej Badura – Proboszcz parafii Rudawa, Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie, OSP Rudawa, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Wokół tego projektu zgromadziło się wielu sponsorów, ludzi dobrej woli za co serdecznie im dziękuję. Dziękuję też Zarządowi  Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządowi Powiatu za przekazanie na tę imprezę małego grantu.

Podczas imprezy wystąpią lokalni artyści, zapalimy choinkę na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego oraz przyjedzie św. Mikołaj, któremu będziemy kibicować aby jak najwięcej zebrał środków dla Kacperka. Połamiemy się też opłatkiem i złożymy sobie życzenia. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy przygotuje potrawy wigilijne, które będzie można degustować, a przy okazji degustując potrawy, będzie można też wspomóc Kacperka. Przygotowania do tej imprezy zacząłem już dzień po ,,Święcie Rudawy” czyli z końcem lipca br. Jak można było dostrzec już pojawia się w Rudawie coraz więcej dekoracji świetlnych. Strażacy zamontowali oświetlenie na choince na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego za co dziękuję druhom z OSP Zabierzów i OSP Rudawa, którzy pracowali przez kilka godzin w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i życzę udanej imprezy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy