Orszak Trzech Króli

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli, który odbędzie się w dniu 6 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 na Stadionie Orlęta Rudawa spod, którego wyruszymy do kościoła w Rudawie. Jest to wydarzenie historyczne ponieważ organizujemy je po raz pierwszy. Organizatorami są: Parafia Rudawa, Sołectwo Rudawa, Ośrodek Jazdy Konnej Perrin z Rudawy oraz Fundacja Orszak Trzech Króli. Trzeba przyznać, że ,,potrafimy” wspólnie bardzo wiele, bo Orszak Trzech Króli to nasze wspólne wydarzenie, które robimy od serca dla Pana Boga i dla człowieka, aby każdy wyhamował i spojrzał na życie spod stajenki Betlejemskiej. A tam spod stajenki Betlejemskiej inaczej widać, bo tam widać człowieka ubogiego, chorego, spragnionego, skrzywdzonego do którego trzeba podjeść i pochylić się nad nim, nad jego problemami. W tym człowieku ubogim, chorym, spragnionym, skrzywdzonym jest Jezus.

Przyjdź zobaczyć Boga Człowieka i oddaj mu pokłon razem z możnymi Królami.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Stary rok mija, a nowy się zaczyna

Rok 2018 był bardzo dynamiczny inwestycyjnie w naszym sołectwie oraz wiele się działo jeśli chodzi o nasze życie kulturalne i sportowe. Pozwolę sobie podsumować najważniejsze w mojej ocenie wydarzenia mijającego roku.
W styczniu rozpoczęliśmy budowę Budynku Wiejskiego wraz z budową remizy OSP, a w czerwcu rozpoczęła się przebudowa rudawskiego rynku wraz z parkingami. We wrześniu oddano do użytku parking przy Szkole Podstawowej w Rudawie w ten sposób przybyło ponad 30 miejsc parkingowych. We wrześniu rozpoczęto budowę odwodnienia ul. Osiedlowej i ul. Olszynowej, była to bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. W grudniu po uzyskaniu stosownej dokumentacji od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczęto przebudowę ul. Zarzecze.

To są oczywiście te najważniejsze zadania, które były oczekiwane przez mieszkańców. Jeśli chodzi o sport to najważniejszym wydarzeniem sportowym był awans LKS Orlęta Rudawa do A klasy. Drużyna wykazała dobrą postawę przez cały rok, również dobrze radząc sobie w A klasie.

W kulturze dużym wydarzeniem promującym nasze sołectwo była ,,Strefa Kibica” podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Promocję mieliśmy bezpłatną dzięki naszemu mieszkańcowi Panu Adamowi Nawałce trenerowi Reprezentacji Polski. Nasza otwartość przyciągała liczne media z całej Polski. Szacuje się, że na taką promocję musielibyśmy wydać kwoty przekraczające milion zł.

Udanym wydarzeniem było uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to dwudniowa impreza pełna ciekawych wątków. Duży sukces organizacyjny i artystyczny odnieśliśmy też podczas ,,IV Spotkań pod choinką”.

Jaki może być 2019? Wydaje się, że bardzo rozwojowy, patrząc na uchwalony 28 grudnia 2018 r. budżet Gminy Zabierzów. W 2019 r. będzie odbywać się dalsza kontynuacja budowy Budynku Wiejskiego oraz przebudowa rudawskiego rynku. Wdrażana będzie też budowa parkingu przy przystanku PKP. Nie zabraknie też drobniejszych inwestycji, pojawią się nowe nakładki bitumiczne na drogach. Planujemy też dużo wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i pewnie sportowych.

Życzę Państwu w imieniu swoim i Rady Sołeckiej Szczęśliwego Nowego roku 2019.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Petycja w sprawie Obwodnicy Zabierzowa

W związku z planowaną budową Obwodnicy Zabierzowa przygotowujemy petycję w sprawie przebudowy dróg w naszym sołectwie i przygotowania infrastruktury drogowej. Zbiórka podpisów pod petycja rozpocznie się zaraz od 2 stycznia 2019 r. Uważamy, ze na chwilę obecną nasze sołectwo nie jest przygotowane do przyjęcia tak ogromnego ruchu drogowego, zaznaczamy przy tym, że nie jesteśmy przeciwni budowie obwodnicy, bo jest ona nam wszystkim potrzebna. Jest jednak czymś naturalnym, że nie wystarczy wybudować obwodnicę ale też trzeba przygotować infrastrukturę poza obwodnicą i dlatego zawiązała się, jeśli to mogę tak określić, nieformalna grupa osób, które zabiegają o rozbudowę dróg w Rudawie pod kątem przyjęcia pojazdów z Obwodnicy Zabierzowa.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzymy Państwu błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia ciepła rodzinnego, niech te święta będą refleksją nad ubogą stajenką,  w której narodził się Jezus, który stał się jednym z nas, aby dać nam życie, który narodził się po to  aby pokazać nam drogę do Boga Ojca, a droga ta prowadzi przez miłość i tej miłości wszystkim Państwu życzymy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy oraz Rada Sołecka

IV Spotkanie pod choinką

W dniu 16 grudnia br. odbyło się ,,IV Spotkanie pod choinką”, które jak co roku gromadzi nie tylko mieszkańców Rudawy i nie tylko gromadzi parafian z sąsiednich miejscowości ale przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej okolicy. Kiedy pytam uczestników co przyciąga ich na tę imprezę, to odpowiadają mi, że klimat, który jest jedyny w tym miejscu, przy zabytkowym kościele. Do tego można dodać zawsze dobrze przygotowani artyści, obsługa techniczna, smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy. W tym roku można było też nabyć wyroby rękodzielnicze wykonane przez Koronczarki z Rudawy. A temu wszystkiemu przyświecał cel związany ze zbiórką pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego Bartosza z Pisar. Na stoiskach Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz na stoisku Koronczarek z Rudawy były ustawione puszki na środki pieniężne dla Bartosza.
O godz. 15:30 pierwsi wystąpili seniorzy z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Po rudawskich seniorach wystąpili Jarosze z Brzezinki. Prawdziwą furorę zrobiły siostry Anna i Katarzyna Korzonek, które miedzy innymi wykonały piosenkę ,,Jest taki dzień” śpiewaną w oryginale po raz pierwszy w 1966 r. przez Czerwone Gitary. Można powiedzieć, że siostry Korzonek są ,,muzycznymi perłami” Rudawy, a może i Powiatu Krakowskiego. Nie bez przyczyny piszę o tym, ponieważ w Powiecie Krakowskim, chyba co dwa lata odbywa się konkurs muzyczny ,,Perły Powiatu”, w konkursie tym uczestniczą młodzi wykonawcy z terenu Powiatu Krakowskiego. Liczę, że uda się i nasze artystki zakwalifikować do tego konkursu.
Punktualnie o godz. 16:00 rozpoczęliśmy wspólnie z ks. Proboszczem część oficjalną imprezy. Po przywitaniu zaproszonych gości, Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów i ks. Kanonik Andrzej Badura proboszcz parafii Rudawa zapalili oświetlenie na choince na Skwerze ks. Władysława Bukowińskiego. Po krótkiej modlitwie mieszkańcy połamali się opłatkiem. O godz. 16:25 wystąpił zespół ,,Credo” który trochę w innym brzmieniu wykonał tradycyjne kolędy i pastorałki. Zagościł do nas również św. Mikołaj, który został przywieziony przez konie z Ośrodka Jazdy Konnej Perrin z Rudawy. Jeźdźcy na koniach poprzebierani w stroje jasełkowe byli już od godz. 14:00 zwiastunami naszej imprezy, jeżdżąc po naszym sołectwie zachęcali mieszkańców do wzięcia udziału w tym kulturalnym wydarzeniu.
W imprezie wzięli udział między innymi: Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Młopolskiego, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pan Henryk Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Sołtysi, Radni Gminy Zabierzów z terenu Parafii Rudawa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sponsorzy tej imprezy.
Impreza ta by się nie odbyła gdyby nie sponsorzy: Loga Firm: Lafarge, Alsal, PUK, Mosur, Lewiatan Rudawa, H.U. KrakFach Andrzej Ślażyk, Gellwe, Matimex, Restauracja Kochanów Urszula Szumiec, Lenartówka.
Wielkie podziękowania dla Strażaków z OSP Rudawa, którzy byli współorganizatorami tej imprezy. Druhowie wykonali wielką pracę przy przygotowaniu technicznym tego wydarzenia. Podziękowania należą się Kołu Gospodyń Wiejskich za ogromne zaangażowanie w organizację tej imprezy oraz za przygotowanie potraw wigilijnych. Panie naprawdę się napracowały. Dziękuję ,,niezauważonym” przeze mnie Paniom Koronczarkom z Rudawy, które swoje prace przekazały na rzecz Bartosza. (Panie Koronczarki przepraszam, ale tak wiele się działo, że nieświadomie przeoczyłem pewne rzeczy. Pozdrawiam). Bardzo jestem wam wdzięczny. Dziękuję artystom: zespołowi ,,Credo” podziękowanie kieruję na ręce ks. Jacka, siostrom Annie i Katarzynie Korzonek, zespołowi ,,Jarosze” z Brzezinki, oraz naszym Seniorom z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Klub Seniora wykonał też wielką pracę związaną z przygotowaniem utworów. Wiem, że zależało im bardzo na dobrym występie.

,,IV Spotkania pod choinką” były jak co roku wydarzeniem, które aktywizuje naszą społeczność. Zaangażowane w organizację tej imprezy są osoby w różnym wieku. To nas łączy, integruje i dlatego potrzebne są takie wydarzenia kulturalno – religijne. Spotkajmy się za rok.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Konkurs na najładniejsze świąteczne oświetlenie posesji

W dniu 23 grudnia br. organizujemy konkurs na najładniej oświetloną świątecznymi iluminacjami posesje w naszym sołectwie. Około  godz. 18:00 wspólnie z Radą Sołecką dokonamy objazdu  sołectwa i wyłonimy najładniej oświetloną posesję.

Zapraszamy Państwa do oświetlenia swoich posesji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie sołectwa,  o ile zwycięscy zgodzą się na podanie swoich danych do wiadomości publicznej. Oficjalnie  przekażemy dyplom okolicznościowy i drobne upominki podczas pochodu Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2019 roku.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Obwodnicy Zabierzowa

W dniu 19 grudnia br. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Zabierzów odbędzie się spotkanie w sprawie Obwodnicy Zabierzowa. Bardzo proszę o obecność mieszkańców, a szczególnie tych zainteresowanych z ul. Krakowskiej i Śląskiej. Była po stronie Sołectwa Rudawa oraz po stronie Urzędu Gminy Zabierzów inicjatywa aby spotkanie to odbyło się też w Rudawie zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa złożonym podczas ostatniego zebrania wiejskiego. Generalna Dyrekcja Drug Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na takie spotkanie. Ubolewam mocno na tym ponieważ spotkanie w Rudawie mogłoby mieć szerszą formułę i więcej osób z Rudawy mogłoby zapoznać się z tą inwestycją oraz złożyć swoje uwagi.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

IV Spotkanie pod choinką

 

Już po raz czwarty w dniu 16 grudnia br. spotkamy się pod choinką. W tym roku wystąpią jak zwykle lokalni artyści, którzy zawsze chętnie chcą się pokazać naszej lokalnej publiczności. Rozpoczną o godzinie 15:30 seniorzy z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, po seniorach zaśpiewa zespół składający się z mieszkańców Brzezinki, przed godziną 16:00 wystąpią siostry Anna i Katarzyna Korzonek, o godz. 16:00 rozpoczynamy część oficjalną zapaleniem choinki, modlitwą oraz połamaniem się wspólnie opłatkiem. Około godz. 16:15 rozpocznie swój koncert gwiazda wieczoru zespól Credo. Tak to będzie wyglądać od strony artystycznej.

Teraz wspomnę coś o sztuce kulinarnej. Podczas imprezy będzie można spróbować potraw wigilijnych przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy. Wiem, że Panie są ogromnie zaangażowane w to wydarzenie. Nasze rudawskie gospodynie przygotowują swoje potrawy na bardzo wysokim poziomie kulinarnym. Zawsze w konkursach kulinarnych o zasięgu gminnym i powiatowym są w czołówce. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich pomogą restauracje Lenartówka i Kochanów. Również nasze Rudawskie Koronczarki będą mieć swoje stoisko z ich rękodzielniczymi wyrobami.  Około godz. 17:00 ma przyjechać św. Mikołaj, a już przed imprezą po naszym sołectwie będą jeździć kolędnicy na koniach, przebrani w stroje jasełkowe. Nasi kolędnicy są związani ze stadniną koni Perin z Rudawy.

Podczas imprezy odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego Bartosza z Pisar. Przy namiotach Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Koronczarek będą rozstawione puszki, do których będzie można wrzucić pieniądze na rzecz Bartosza. Również św. Mikołaj zażyczył sobie aby z nim była niesiona puszka.

Na dzień dzisiejszy nasza Rudawa już jest przystrojona w iluminacje świetlne, w całości wszystko zostanie zapalone w najbliższą niedzielę 16 grudnia. Oświetlenia na Rynku zostały zawieszone przez strażaków z Rudawy, którzy są współorganizatorami tej imprezy.

W imieniu swoim i wszystkich organizatorów zapraszam Państwa na to wydarzenie kulturalne. Poczujmy radość świąt Bożego Narodzenia, niech nikt w tych dniach nie czuje się osamotniony, smutny.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Inwestycje w sołectwie

W miesiącu grudniu nadal jest realizowane zadanie związane z przebudową rynku, a w nowo budowanym budynku wiejskim zakładana jest stolarka okienna oraz przykrywany jest dach.

Na ul. Zarzecze wykonana została przebudowa fragmentu drogi. Zadanie to miało spore opóźnienie w realizacji, przyczyną tego były problemy formalne związane z decyzjami Wód Polskich. Ostatecznie po uzyskaniu stosownych decyzji zadanie to zostało sprawnie wykonane.

W najbliższym czasie zostanie wzmocniony korytkami betonowymi rów na ul Słonecznej  od strony północnej. W listopadzie na ul. Olszynowej zaświeciły się nowe lampy uliczne. Realizacja tych zadań jest zgodna z planem budżetu na ten rok.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Dzień Seniora

17 listopada br. seniorzy rudawscy tłumnie przybyli na Dzień Seniora do Szkoły Podstawowej w Rudawie. Na początku imprezy Pani Wójt Elżbieta Burtan powiedziała kilka ciepłych słów naszym seniorom. W tym samym tonie wypowiedzieli się też publicznie Pan radny Jan Surówka oraz ks. proboszcz Andrzej Badura. Również głos zabrał Pan Andrzej Korzycki Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów. Po krótkich wystąpieniach jak zawsze kapitalnie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudawie. Dużą furorę zrobili też swoim występem kabaretowym seniorzy z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Na koniec wystąpił zespół Secret Band, w którego rytmach nasi seniorzy bawili się do północy.

Wielu seniorów mówiło mi, że muzyka, taniec działają terapeutycznie na schorzenia, nagle coś przestało boleć, minął smutek, poczuli się młodo. Drodzy seniorzy jako organizator jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że ta impreza pozwoliła wam się odprężyć nabrać siły do codzienności. Postawiłem sobie za cel wspieranie osób starszych i na tyle na ile mogę staram się to zadanie realizować. Staram się zwracać szczególną uwagę na udogodnienia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych. Dziwię się, że projektując obiekty często musimy upominać się o coś co jest oczywiste jak winda czy podjazdy. Wspiera mnie w tym Stowarzyszenie Ziemia Rudawska za co dziękuję. Dziękuję również Rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Rudawie, którzy są inicjatorami petycji do Starosty Krakowskiego w sprawie zaniedbywanych przejść dla pieszych. W wielu przypadkach gdy mówię o wyżej wymienionych sprawach, które są oczywiste urzędnicy patrzą na mnie jak na wariata. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał urzędnikom powiedzieć ,,a nie mówiłem że dojdzie do tragedii”. Chrońmy nasze dzieci i osoby starsze przed głupotą tych, którzy odpowiadają za infrastrukturę budowlaną. Problemu się nie widzi kiedy jest się w miarę młodym i zdrowym. Człowiek niedoświadczony cierpieniem nie zrozumie człowieka cierpiącego, niepełnosprawnego. Będę nadal zabiegał o te sprawy i próbował zmieniać myślenie osób, które mają narzędzia i środki do tego, aby życie osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych było bardziej komfortowe.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.