ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY

ZAWIADAMIA

że w dniu 29.04.2018 r. (niedziela) o godz. 17:00

w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:

 1. Powitanie,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Informacja o wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2017 r.,
 6. Realizacja zadań w 2018 r. w sołectwie Rudawa,
 7. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego,
 8. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
 9. Przyjęcie Uchwały w sprawie służebności na działce nr 242/1 do działki 241/4
 10. Przyjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 240,
 11. Wolne wnioski,
 12. Zakończenie Zebrania.

 

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.17:15 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

       Sołtys
Marcin Cieślak

Wielkanoc 2018

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mieszkańcom Rudawy błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana, nadziei jaką niesie ze sobą pusty grób, zdrowia bo w ranach Zmartwychwstałego jest nasze zdrowie, nich wszystkich prowadzi ręka Zwycięzcy nad Śmiercią.

Życzą Sołtys Marcin Cieślak wraz z Radą Solecką

Wielkie sprzątanie Rudawy

,,Wielkie sprzątanie Rudawy” odbyło się już po raz trzeci, zawsze odbywa się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. W tym roku miało to miejsce 24 marca. Organizatorem jest Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż  Pożarna w Rudawie. Do akcji sprzątania jak co roku przyłączyły się dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Kolejny już raz do sprzątania dołączyli się wędkarze  ze Społecznej Straży Rybackiej (Grupa Terenowa Krzeszowice), Koło Wędkarskie PZW Krzeszowice, Klub Przyjaciół Rudawy – Grupa Wędkarzy i Miłośników Rzeki Rudawy. W sprzątaniu wzięli też udział Radni Gminy Zabierzów Jan Surówka i Tomasz Kasprzyk. Sprzątaliśmy centrum Rudawy oraz pasy drogowe jak również  odcinki rzek Rudawa i Racławka (Rudawka) przebiegające przez sołectwo Rudawa. Rzeka Rudawa została już po raz drugi na tym odcinku solidnie wysprzątana. Przy okazji zapraszamy wędkarzy do Rudawy ponieważ odcinek rudawski jest ciekawy przyrodnicze i w miarę utrzymany przez społeczników. Dużo pracy wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy, które przygotowały smaczne posiłki regenerujące dla wszystkich sprzątających. Panie naprawdę dużo się napracowały za co im dziękuję. Ta akcja miała  charakter ekologiczny i edukacyjny dla dzieci. Przykry jest fakt, że tak naprawdę coroczna akcja sprzątania sołectwa nie była by potrzebna gdyby ludzie nie wyrzucali masowo śmieci do rowów i do rzek, inna sprawa, że zarządcy dróg i rzek nie dbają o swoje obszary. W tym roku było bardzo dużo śmieci i tak naprawdę nie byliśmy wstanie wszystkich dróg wysprzątać, akcja będzie dalej kontynuowana być może we własnym zakresie przez Sołtysa. Wszystkim uczestnikom akcji dziękuję za wykonaną dobrą społeczną robotę.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

W imieniu swoim i członków Rady Sołeckiej z okazji ,,Dnia Kobiet” życzę wszystkim mieszkankom Rudawy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim dużo zdrowia. Są Panie filarem naszego życia społecznego, przede wszystkim jako matki, które dbają o rodziny, a dobra rodzina to dobre społeczeństwo, które ma przyszłość.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Zimowe utrzymanie dróg w Rudawie

Na terenie naszej miejscowości znajdują się drogi będące w zarządzie 3 różnych podmiotów. Są to:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  – Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – odpowiada za utrzymanie drogi krajowej nr 79.
Telefon dyżurnego: 12 285 51 95, 608 648 204.

2. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków – odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych, których wykaz znajduje się poniżej.
Telefon dyżurnego: 12 637 18 11, 507-098-708. 

3. Urząd Gminy Zabierzów  – odpowiada za utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych.
Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Zabierzów jest inspektor Włodzimierz Francuz –  tel. 12 283 07 02 dostępny w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek od 8-15. Poza godzinami pracy pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości.

W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie są pozostałe drogi. Oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń powinno być prowadzone na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.

Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy.

Drogi gminne publiczne są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Rudawa znajduje się w II obwodzie. Zimowe utrzymanie dróg w II obwodzie prowadzi: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica, kontakt: 601 842 485. Zgłoszenia dotyczące potrzeb zimowego utrzymania dróg można kierować również do sołtysa.

Pozostałe drogi w Rudawie zostały zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne. Będą one odśnieżane w systemie interwencyjnym tj. na wniosek sołtysa i polecenie gminnego koordynatora akcji zimowego utrzymania dróg, p. Włodzimierza Francuza.

Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych jest taki sam jak dla pozostałych dróg gminnych z tzw. II kolejności zimowego utrzymania tj. odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych znajdujących się na terenie Rudawy zajmuje się również FHU Andrzej Kasprzyk z Modlnicy.

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina że zgodnie z przepisami obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

/przygotowano na podstawie materiałów UG Zabierzów/

Rozbłysła choinka przed kościołem w Rudawie

Już po raz trzeci, w 3 niedzielę Adwentu (17 grudnia br.), odbyło się „Zapalenie choinki” na Skwerze Księdza Władysława Bukowińskiego w Rudawie. Spotkanie pod choinką zostało zorganizowane przez Parafię Wszystkich Świętych w Rudawie, Sołtysa i Radę Sołecką oraz przez OSP w Rudawie.

Spotkanie przyciągnęło liczną rzeszę parafian, a także osoby z poza parafii. Dopisali również zaproszeni licznie goście. Wśród obecnych była Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pani Alicja Wójcik Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Łukasz Smółka Dyrektor Biura Politycznego Ministra Infrastruktur i Budownictwa, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Pani Jadwiga Kołodzińska Dyrektor Szkoły w Rudawie, Pani Dorota Kuciel Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepicach. Nie zabrakło naszych sołtysów, radnych, a także sponsorów imprezy .

Szczególne podziękowania zostały wypowiedziane pod adresem zakładu ,,KOSD Lafarge Rudawa”, który od samego początku imprezy, przeznacza znaczne środki finansowe na organizację naszej parafialnej imprezy. Z tej okazji Pan Marcin Cieślak Sołtys Rudawy wręczył symboliczną statuetkę dla Pani Magdaleny Grońskiej, dyrektora ds. produkcji „KOSD Lafarge”. Ponadto statuetkę otrzymała również Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów.

Szczególne słowa uznania należą się również dla Pan z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie, za przygotowanie stoiska z potrawami świątecznymi. Jakie zapachy i smaki unosiły się na Rynku w Rudawie, mogą powiedzieć, ci, którzy zeszli z „kanapy” i przyszli na świąteczną imprezę.

Spotkanie przy choince rozpoczęli Górale z Ludźmierza, którzy śpiewem tradycyjnych kolęd zaprosili do wspólnego biesiadowania.

Wszystkich uczestników spotkania przywitał Sołtys Rudawy. Zaświecenia światełek na choince dokonali Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan wraz z Panią Alicją Wójcik i Księdzem Proboszczem.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy. Po poświęceniu opłatków Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim parafianom życzenia świąteczne. Ku radości najmłodszych na spotkaniu nie zabrakło św. Mikołaja, którego przywieźli strażacy wozem gaśniczym. Wszyscy uczestnicy imprezy dzieci i dorośli, zostali obdarowali upominkami.

Oprócz kapeli Górali z Ludźmierza wystąpiły na scenie dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rudawy, zespół Jarosze z Brzezinki oraz Klub Seniora z Rudawy. Artyści za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po raz pierwszy został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej oświetloną posesję świąteczną w Rudawie. Nad całością czuwała i prowadziła spotkanie Pani Agnieszka Mleczko.

Podczas spotkania przeprowadzona została zbiórka charytatywna na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca Pisar Bartosza. Po raz kolejny parafianie, okazali wielkie serce, wrzucając ofiary do skarbony, wsparli dalszą rehabilitację Bartosza.

Do zobaczenia za rok. „Podnieść rączkę Boże Dziecię, błogosław nas…”

/źródło: Parafia Rudawa/

Podsumowanie zbiórki „Pod choinką”

W trakcie III „ Spotkania pod choinką” w dniu 17 grudnia w Rudawie strażacy miejscowej OSP oraz członkinie Rudawskiego Koła Gospodyń Wiejskich kwestowali na rzecz poszkodowanego w wypadku drogowym młodego mieszkańca Pisar, Bartka Wawrzona. Dzięki ofiarności przybyłych tego dnia mieszkańców i gości udało się uzbierać kwotę 2.360 zł i 11 gr. Pieniądze te zostały zdeponowane u Proboszcza tutejszej parafii, ks. Andrzeja Badury, który przekaże je rodzinie Bartka. Przeznaczone one zostaną na jego rehabilitację.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!