V Spotkanie pod choinką

 

Zapraszam wszystkich na ,,V Spotkanie pod choinką”, które odbędzie się w trzecią niedzielę Adwentu 15 grudnia br. o godz. 15.30 na Rynku w Rudawie. Spotkajmy się pod choinką aby pomóc małemu Kacperkowi Ryło.

Wydarzeniu temu patronuje Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów. Organizatorami są: ks. kanonik Andrzej Badura – Proboszcz parafii Rudawa, Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie, OSP Rudawa, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Wokół tego projektu zgromadziło się wielu sponsorów, ludzi dobrej woli za co serdecznie im dziękuję. Dziękuję też Zarządowi  Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządowi Powiatu za przekazanie na tę imprezę małego grantu.

Podczas imprezy wystąpią lokalni artyści, zapalimy choinkę na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego oraz przyjedzie św. Mikołaj, któremu będziemy kibicować aby jak najwięcej zebrał środków dla Kacperka. Połamiemy się też opłatkiem i złożymy sobie życzenia. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy przygotuje potrawy wigilijne, które będzie można degustować, a przy okazji degustując potrawy, będzie można też wspomóc Kacperka. Przygotowania do tej imprezy zacząłem już dzień po ,,Święcie Rudawy” czyli z końcem lipca br. Jak można było dostrzec już pojawia się w Rudawie coraz więcej dekoracji świetlnych. Strażacy zamontowali oświetlenie na choince na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego za co dziękuję druhom z OSP Zabierzów i OSP Rudawa, którzy pracowali przez kilka godzin w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i życzę udanej imprezy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Oficjalne potwierdzenie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP 2128K

Mam oficjalne potwierdzenie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP 2128K wraz z budową około 2 km chodnika. Po negatywnej odpowiedzi GDDKiA jaka została skierowana do Rady Gminy Zabierzów w sprawie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP2128K podjąłem działania, które uważam za priorytetowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców. Wspomniana wyżej odpowiedz GDDKiA była odpowiedzią na rezolucję Rady Gminy Zabierzów w przedmiotowej sprawie. Załączone pismo potwierdza ten priorytet, którego realizacja nastąpi w ciągu najbliższych lat. Zadanie to wraz z budową chodników ma być realizowane równolegle z budową obwodnicy Zabierzowa. Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem. Dziękuję Panu Andrzejowi Adamczykowi Ministrowi Infrastruktury za poparcie naszej inicjatywy.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy

 

Dobra incjatywa

Jak wielu mogło zauważyć na Drodze Powiatowej w Rudawie przy Szkole Podstawowej  i przy Placu Zabaw przy ul. Dunajewskiego pojawił się  znak, który przypomina kierowcom o bezpiecznej jeździe. Jest to wspólna inicjatywa firmy Lafarge i firmy Mosur. Każda tak inicjatywa  jest godna pochwały, dlatego serdecznie dziękuję.

Marcin Cieślak  – Sołtys Rudawy

Ćwiczenia ,,Rudawa 2019″

W sobotę 23 listopada br. o godz. 14.05 dyżurny otrzymał informację,  że na ul. Legionów Polskich w Rudawie przy stacji benzynowej pali się samochód z butlami z gazem, natychmiast zostały zadysponowane jednostki OSP i JRG  – 3 z Krakowa.  Podczas działań ratowniczych okazało się, że na miejscu zdarzenia nie ma kierowcy palącego się pojazdu. W samochodzie znaleziono jedną osobę poszkodowaną oraz jedną w pobliżu pojazdu. Po chwili około 100 m od miejsca zdarzenia został odnaleziony nieprzytomny kierowca. Na stadion LKS Orlęta Rudawa stworzono lądowisko dla  śmigłowca LPR. Wkrótce okazało się, że kierowca płonącego pojazdu ma podejrzanie wyglądającą mapę na której zaznaczony jest zbiornik wyrównawczy  wody pitnej dla mieszkańców. Po sprawdzeniu zbiornika okazało się że został on najprawdopodobniej zanieczyszczony.

Na szczęście  były to tylko ćwiczenia podmiotów ratowniczych z elementami ratownictwa gaśniczego,  medycznego, ewakuacji i działań związanych z sytuacją kryzysową. Część ćwiczeń odbyła się aplikacyjnie. Po ćwiczeniach, na Świetlicy Wiejskiej w Rudawie odbyło się podsumowanie. Obserwatorzy przekazali swoje uwagi, które muszą być wyeliminowane.  Ćwiczenia pokazały jednak profesjonalizm naszych druhów z terenu gminy Zabierzów. Ustalono, że trzeba takie manewry robić częściej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Rudawski Dzień Seniora

Rudawscy seniorzy tłumnie przybyli do Szkoły Podstawowej w Rudawie aby świętować „Dzień Seniora”. Dopisali też zaproszeni goście, którzy również dobrze się bawili z naszymi seniorami. W imprezie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, Pani Alicja Wójcik – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Henryk Krawczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, ks. kanonik Andrzej Badura – Proboszcz parafii Rudawa,  Pan Jan Szczepański – Radny Gminy Zabierzów, Pani Aleksandra Małek – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Pani Dorota Kuciel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepicach, Pani Jadwiga Kołodzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie,  Pani Katarzyna Mroczek – koordynator ds. współpracy z seniorami, Pan Witold Ślusarski – Redaktor Gazety Znad Rudawy. W trakcie imprezy złożono życzenia parze obchodzącej 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej imprezy, a szczególnie Pani Jadwidze Kołodzińskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudawie za udostępnienie obiektu oraz za występ artystyczny dzieci, Paniom nauczycielkom za przygotowanie dzieci do wspomnianego występu. Dziękuję Radzie Sołeckiej Rudawy.

Nasuwa się tu tylko krótka refleksja, że seniorów rudawskich może pomieścić tylko sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Rudawie. Nawet gdy powstanie nowy budynek to i tak nie pomieści on wszystkich. Ta sprawa będzie się ciągnąć za kilkoma radnymi Gminy Zabierzów, którzy powiedzie NIE budowie tego obiektu o objętości, która by swobodnie pomieściła bawiących się około 200 osób, ale to już przykra historia. Trzeba budować nową przyszłość, unikając antagonizmów i głupoty, bo to tylko prowadzi destrukcji.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Listopadowe świętowanie

Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy w sołectwie Rudawa już 10 listopada od imprezy pod nazwą „Listopadowe śpiewanie”. Zaczęliśmy od przedstawienia w wykonaniu Klubu Seniora ,,Złota Jesień” z Zabierzowa, następnie wystąpili seniorzy z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, którzy zaśpiewali kilka piosenek patriotycznych. Licznie przybyli mieszkańcy sołectwa przyłączyli się do śpiewu. Na koniec wystąpiły siostry Anna i Katarzyna Korzonek, które zaśpiewały piosenki już bardziej współczesne, wykonawców lub autorów tekstów, którzy już od nas odeszli. To było wspomnienie artystów ale też było to nawiązanie do dorobku kulturalnego Polski Niepodległej. Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia serdecznie dziękuję.

11 listopad odbyła się Msza św. za Ojczyznę, po Mszy św. udaliśmy się na cmentarz na Grób Nieznanego Żołnierza oraz pomordowanych z Radwanowic. Po złożyliśmy wieniec na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego oddając hołd temu wielkiemu Polakowi.

 

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy