Śpiewanie bez granic

Dzisiaj w naszym kościele parafialnym odbył się koncert po nazwą Viva Polonia. Utwory o tematyce religijnej i patriotycznej zaśpiewali śpiewacy operowi na co dzień śpiewający na scenach oper w Europie. Artyści wykonali swoje utwory z chórem osób, które amatorsko zajmują się śpiewem, co jest ciekawym eksperymentem. Rudawski koncert odbył się w ramach ich występów pod nazwą ,,Śpiewanie bez granic”. Wydarzenie to wpisuje się idealnie w program imprez kulturalnych sołectwa Rudawa. Serdecznie dziękuję wykonawcom, organizacjom w tym Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy za słodki poczęstunek dla artystów, dziękuję ks. Andrzejowi Badurze proboszczowi naszej parafii za udostępnienie kościoła. To była piękna kulturalna uczta, pobudzająca do refleksji, która pozwoliła na chwilę zapomnieć o codzienności.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy

KGW Rudawa numerem 1 w Małopolsce!

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie wygrało prestiżowy konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko regionalne w Małopolsce. W konkursie wzięło udział ponad 100 kół z całego województwa. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali z okazji Regionalnych Obchodów 25-lecia ARIMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie w dniu 29 września 2019 r. Oczywiście nasze rudawskie KGW przygotowało tradycyjnie poczęstunek dla gości który cieszył się ogromnym powodzeniem, wszak nie od dzisiaj wiadomo, że panie z Rudawy doskonale gotują. Była to też okazja aby prezentować  walory Gminy Zabierzów – duże zainteresowanie wzbudziły piękne zdjęcia i grafiki. Widokówki, przewodniki i mapy turystyczne, przekazane przez Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów   zostały rozdane bardzo szybko, bo jak mówili goście „dzięki nim trafią w te piękne miejsca”.

Warto wspomnieć, że KGW Rudawa prezentowało swoje zwycięskie stoisko w  trakcie naszych tegorocznych Dożynek Gminnych w Zabierzowie, gdzie również zwyciężyło w dwóch konkursach: na najpiękniejsze stoisko regionalne i na najlepszą potrawę tradycyjną.

 

Tekst: Małgorzata Broniec-Chrzan
Zdjęcia: Wojciech Chrzan

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Gratuluję sukcesów kulinarnych naszym Paniom z Rudawskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Promujecie Panie swoją ciężką, społeczną pracą nasze Sołectwo, dlatego należą się Wam słowa uznania. Skupiacie się na sztuce kulinarnej, co wymaga od Was zaangażowania wolnego czasu. Również dzięki Wam o Rudawie mówi się poza Gminą Zabierzów. Jeszcze raz serdeczne gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Wybraliśmy nową Radę Sołecką

Pragnę podziękować mieszkańcom Rudawy za udział w wyborach Sołeckich. Szkoda, że frekwencja była bardzo niska, w głosowaniu wzięło udział 161 osób. Przypuszczam, że przyczyn niskiej frekwencji należy szukać w tym, że  umniejsza się rolę Rady Sołeckiej oraz w tym, że nie odbywały się w naszej miejscowości wybory na Sołtysa. Rada Sołecka jest prze zemnie traktowana bardzo poważnie jako organ opiniodawczy. Wielokrotnie korzystałem z opinii Rady Sołeckiej. Zajęcie stanowiska przez Radę Sołecką jest dla mnie w wielu istotnych kwestiach dla sołectwa bardzo wiążące.

Wyniki wczorajszych wyborów przedstawiają się następująco:

  1. Jan Surówka – 100 głosów,
  2. Stanisław Myjak – 98 głosów,
  3. Stefan Kulig – 92 głosy,
  4. Andrzej Korzycki – 81 głosy,
  5. Marzena Włodarczyk – 78 głosy,
  6. Anna Stankowska – 74 głosy,
  7. Stanisław Pawlikowski – 66 głosów,
  8. Zbigniew Porada – 60 głosów,
  9. Elżbieta Szostek – 58 głosów,
  10. Anna Matuła – 43 głosy.

Dziękuję wszystkim kandydatom za udział w wyborach oraz gratuluję zwycięzcom.

Marcin Cieślak  – Sołtys Rudawy

 

Idźmy na wybory sołeckie

Szanowni Państwo!

Zachęcam do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach do Rady Sołeckiej w Rudawie. Na nową kadencję potrzebuję osób kreatywnych, które poświęcą swój wolny czas dla Rudawy, które nie boją się pracy społecznej umysłowej i fizycznej.

Czeka nas dużo ciężkiej pracy,  bo trzeba rozpocząć wiele nowych inwestycji ale i zakończyć już rozpoczęte, bo trzeba wdrożyć nowe zadania i pomysły, bo trzeba szukać środków zewnętrznych dla prężnie działających organizacji w naszym sołectwie, które działają głównie w obszarze bezpieczeństwa, kultury i sportu.

Rada Sołecka to ciało doradcze sołtysa i dlatego w wielu istotnych sprawach dla Rudawy korzystałem z ich opinii bo są przekrojem naszej rudawskiej społeczności. Dotychczasowa Rada Sołecka miała wiele pracy, a efekty tej pracy widać. Zapewne w nowej kadencji będę wymagał od Rady Sołeckiej jeszcze większego zaangażowania się w sprawy wsi. Jeszcze raz zachęcam do udziału w niedzielnych wyborach, które odbędą się w Szkole Podstawowej w Rudawie od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Marcin Cieślak
Sołtys Rudawy

Prośba do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w niedzielę, tj. 29.09.2019r. po każdej z mszy świętych w Kościele Parafialnym w Rudawie, Druhowie naszej jednostki oraz OSP Nielepice będą rozdawać i przyjmować karty do głosowania na projekt budżetu obywatelskiego, zakładający wyposażenie kilkunastu jednostek OSP na terenie gmin: Zabierzów i Krzeszowice w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED), w tym naszą.

Jedna osoba może oddać maksymalnie jeden głos na jeden projekt. Możliwe jest również zagłosowanie przez internet wchodząc pod link: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie , następnie należy podać podstawowe dane osobowe, jako subregion wybrać „Krakowski Obszar Metropolitarny” i oddać głos na pozycję KOM23. Głosy przyjmowane są do 30 września 2019 roku.

Data: 29.09.2019 – po każdej mszy świętej
Miejsce: Kościół Parafialny w Rudawie
Numer projektu: KOM23

KOM23: Zakup i montaż 18 kompletów AED w kapsułach typu ROTAID na remizach jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz gminy Krzeszowice. Ogólnodostępne defibrylatory podniosą nie tylko możliwości bojowe Straży Pożarnych, lecz pozwolą w razie zagrożenia życia na niesienie pomocy przez dowolną osobę, która pobierze AED z kapsuły. Remizy dzięki swojemu usytuowaniu są najbardziej odpowiednimi miejscami na montaż tego typu rozwiązań.

Druhowie z OSP Rudawa

Minęła jedna kadencja i nowa się rozpoczyna

Od 14 września br. rozpocząłem nową kadencję Sołtysa wsi Rudawa. Dziękuję za cztery lata mojej pracy jako Sołtysa. Nie były to łatwe cztery lata. Objąłem sołectwo, które borykało się z wieloma trudnościami. Sołectwo administracyjnie bardzo słabo funkcjonowało. Trzeba było pilnie wdrożyć wiele istotnych zadań. Musiałem dużo się wysilić aby sprostać oczekiwaniom wielu mieszkańców, którzy spragnieni byli wielu inwestycji, które by sprawiły, że Rudawa dogoniłaby inne miejscowości w naszej gminie. Dziś gdy patrzę z perspektywy czasu na te cztery lata, to stwierdzam, że Rudawa jest miejscowością, która  zaczęła iść drogą, którą przed laty poszło już część sołectw. Można w końcu powiedzieć, że podatki wracają do mieszkańców naszego sołectwa. Taki był mój cel i konsekwentnie będę go nadal realizował bo mieszkańcy tego zasługują.

Udało się  rozpocząć w naszym sołectwie wiele inwestycji ale też wiele zdążyliśmy zakończyć, a przed nami wdrożenie kolejnych. Dziękuję dotychczasowej Radzie Sołeckiej, radnemu Janowi Surówce oraz radnemu poprzedniej kadencji Tomaszowi Kasprzykowi. Mieszkańcy przed czterema laty marzyli o imprezach kulturalnych. Uznałem, że aby to zrealizować trzeba zwiększyć środki w funduszu sołeckim na to zadanie i mieszkańcy podczas zebrań wiejskich godzili się na to. Fundusz sołecki w tym wypadku stał się kwotą bazową do zdobywania dodatkowych większych środków na kulturę. Obecnie cyklicznie już odbywają się co roku takie imprezy jak: ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” ,,Rudawski Dzień Dziecka” ,,Święto Rudawy” ,,Letnie Kino” ,,Spotkanie pod choinką” oprócz tego, co roku odbywa się ,,Dzień Seniora” czy też ,,Św. Mikołaj” dla dzieci z klas I szkół podstawowych. Ponadto dużym sukcesem promującym była ,,Strefa Kibica” podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. To była mądrze przemyślana miesięczna kampania medialna promująca nasze sołectwo. Od końca maja do końca czerwca byliśmy prawie  codziennie w przeróżnych mediach, a wszystko to dzięki naszemu rodakowi Panu trenerowi Adamowi Nawałce. Rudawa ma nadal swoje pięć minut. O nas się nadal pisze i mówi, bo jesteśmy miejscowością z piękną historią i z ogromnym potencjałem.

Dziękuję za współpracę Strażakom z OSP Rudawa, LKS Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi”, Rudawskim Koronczarkom i zapraszam do dalszej wspólnej współpracy.

Z powodu braku kandydatów nie ma wyborów na Sołtysa Rudawy, za to odbędą się wybory do Rady Sołeckiej. Zachęcam do wzięcia udziału w tych wyborach. Abym mógł nadal prężnię realizować cele jakie postawiłem sobie cztery lata temu, potrzebuję do tego pracowitej Rady Sołeckiej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy