Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od 1 października 2017 r. nastąpiły zmiany w realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od tego dnia opiekę nocną i świąteczną nad mieszkańcami Gminy Zabierzów sprawuje ambulatorium prowadzone przez Szpital św. Rafała w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5.

Dla mieszkańców Rudawy istotna jest informacja iż w Krzeszowicach nadal czynny będzie punkt nocnej i świątecznej opieki na ulicy Legionów Polskich 6. Odpowiedzialnym za realizację świadczeń będzie Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który w drodze postępowania konkursowego zlecił zadnie podwykonawcy tj. firmie OPC z Krakowa.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez NFZ, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W Krzeszowicach firma OPC ma zapewnić pełną obsadę dwóch zespołów. Jeden udzielający świadczeń stacjonarne w składzie: lekarz i pielęgniarka (udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych tj. na miejscu w Krzeszowicach) oraz drugi zespół działający w trybie wyjazdowym (wspólny dla Chrzanowa i Krzeszowic).

W Krzeszowicach świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

Adres: Krzeszowice, ulica Legionów Polskich 6, tel. 519-307-603. 

Festiwal koronki w Bobowej – relacja z wyjazdu rudawskiej Grupy Rękodzielniczej „Koronczarki”

Dla koronki klockowej corocznie gmina Bobowa organizuje kilkudniowy festiwal, z konkursem, pokazami mody, prezentacjami wystawców z Polski i zagranicy. W tym roku nieco wcześniej, jak poprzednio festiwal trwał od 7-go do 9-go września. Wydarzenie jest świętem koronki klockowej, bo tu koronki uczą się również dzieci i koronka stała się znakiem gminy. Tu corocznie zjeżdżają twórcy ludowi z całej Europy. My szukaliśmy wśród stoisk przedstawicieli grupy z Krakowa, bo od dwóch lat w tej grupie pokazuje swoje prace uczestniczka również naszych warsztatów Beata Jarema. Jak, co roku grupa krakowska wyjechała z festiwalu z nagrodami, które otrzymały znane nam panie Jadwiga Węgorek i Małgorzata Grochola. Obydwie wielokrotnie już wcześniej nagradzane – mistrzyni i uczennica. Czy jeszcze ktoś z naszej grupy poza Beatą Jarema siądzie przy wałku i klockach? To się w przyszłości okaże, na razie co roku w Bobowej panie próbują robić koronkę na wstępnych warsztatach prowadzonych przez tutejsze mistrzynie.

Jadwiga Węgorek i Małgorzata Grochola reprezentują Kraków na XVIII Festiwalu Koronki Klockowej
Przy stoisku gospodarzy festiwalu
Przy stoisku grupy z Krakowa, wśród rękodzielniczek Beata Jarema
Beata Jarema na stoisku grupy z Krakowa
Nasze rękodzielniczki w trakcie oglądania nagrodzonych prac i stoisk
Z pokazu mody na festiwalu. We wszystkich prezentowanych strojach użyto zdobnictwa koronką klockową

Tym razem w drodze do Bobowej zwiedzaliśmy zamek w Nowym Wiśniczu.

Przy bramie zamku w Nowym Wiśniczu

Bardzo dziękujemy panu Sołtysowi Marcinowi Cieślakowi i Radzie Sołeckiej Rudawy za przekazane nam środki finansowe, z których częściowo pokryliśmy koszt podróży edukacyjnych. Niewątpliwie pomaga nam to w zdobywaniu nowych doświadczeń w sztuce ludowej, służy spotkaniom z twórcami, umożliwia zdobycie materiałów i wzorów.

Spotkania edukacyjne dla seniorów o prawie i mediacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów na cykl spotkań o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane na początku listopada 2017 r. w wybranych miejscowościach Gminy Zabierzów. Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych. Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe informacje o tematyce spotkań, a także ich miejscu i czasie, będą dostępne w październiku 2017 r. na stronie internetowej GOPS w Zabierzowie oraz w klubach seniora działających na terenie Gminy Zabierzów. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia tematów przyjmuje GOPS w Zabierzowie (tel. 12 285-14-13). Propozycje można też składać za pomocą poniższej ankiety:

Ankieta

Źródło: Spotkania edukacyjne dla seniorów o prawie i mediacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Spotkanie z historią – Rudawa 2017

W sobotę, 7 października 2017 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zaprasza na kolejne spotkanie z niemieckimi fortyfikacjami z okresu II wojny światowej, położonymi na terenie Gminy Zabierzów. Impreza adresowana jest do młodzieży i dorosłych z terenu gminy oraz wszystkich osób niezależnie od miejsca zamieszkania, które chcą atrakcyjnie spędzić sobotni dzień i spotkać się ze śladami lokalnej historii.

Będzie to impreza podsumowującą i zamykającą cykl „Spotkań z historią” w roku 2017 z wieloma atrakcjami. W programie: Rajd pieszy, zbiórka uczestników godz.9.15 na pętli autobusowej w Młynce (dojazd własny, autobus mpk). Start godz. 9.30. Trasa prowadzić będzie pięknymi terenami, lasami i łąkami po śladach fortyfikacji i umocnień z roku 1944. Trasa przemarszu: Młynka – Frywałd – Baczyn – Nielepice – Młynka – Rudawa. O godzinie 13.00 na działce ze schronem Regelbau 668 (Rudawa ul. Kalwaryjska) odbędzie się inscenizacja „Zdobywanie schronu” z udziałem grup rekonstrukcji historycznej.

Piknik Forteczny jako impreza podsumowującą i zamykającą cykl spotkań o charakterze edukacyjnym „Spotkania z historią. Rudawa 2017” rozpocznie się o godz.14.00 w Rudawie ul. Dunajewskiego. Główną atrakcją Pikniku będzie niewątpliwie, od kilku lat pieczołowicie remontowany przez członków stowarzyszenia, schron bierny piechoty Regelbau 668. Obiekty tego typu znajdują się na linii niemieckich umocnień, które Niemcy budowali w 1944 r. w celu zatrzymania napierającej Armii Czerwonej. Schrony służyły żołnierzom walczącym w okopach do ogrzania się, posilenia czy odpoczynku, przechowywano w nich broń i amunicje. Chociaż nie figurują w rejestrze zabytków, są świadectwem wojennej historii okolic Zabierzowa. Zwiedzający będą mogli osobiście przekonać się jak wyglądało życie załogi schronu w warunkach bojowych, sprawdzić jak działa forteczny wentylator i telefon, czy wojskowe łóżko jest wygodne. Członkowie grup rekonstrukcji historycznej zaprezentują się w replikach mundurów min. polskich, rosyjskich i niemieckich. Zaprezentują także wyposażenie i uzbrojenie z epoki jak też inne elementy codziennego wyposażenia żołnierza.
Wydarzeniem pikniku będzie prezentacja wieży czołgowej Pz. Kpfw.II przystosowanej do obiektów typu Ringstand 67. W ubiegłym roku wieża została wykopana przez członków Stowarzyszenia Rawelin w okolicach Sułoszowej i przeszła gruntowną renowacje.
Dla zwiedzających poza w/w atrakcjami i wnętrzem schronu zostaną przygotowane stoiska z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi oraz pamiątkami. W czasie trwania imprezy kuchnia polowa będzie wydawać grochówę wojskową, a przy ognisku wszyscy będą mogli usmażyć kiełbasę.
Organizatorem Pikniku Fortecznego jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” z Krakowa, które od kilku lat opiekuje się schronami z okresu II wojny światowej w Rudawie. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu „Spotkań z historią”, jak też imprezy podsumowującej projekt było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Zabierzów i udziale sponsorów.

Impreza ma charakter rodzinny, jest bezpłatna i odbędzie się bez względu na pogodę. Osoby uczestniczą w imprezie na własna odpowiedzialność. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy.

MSMH Rawelin.

Koronka koniakowska – relacja z wyjazdu do Koniakowa

12 sierpnia 2017 roku w ramach trwającego Festiwalu Koronki Koniakowskiej  koronczarki zwiedzały w Koniakowie galerię Marii Gwarek miejsce znane jako Izba Pamięci Marii Gwarek – Muzeum Koronki. Zbiory, pamiątki zgromadziła tu Zuzanna Gwarek, synowa Marii. Zuzannie Gwarek zasłużonej rękodzielniczce poświęcono wystawę fotograficzną dokumentującą jej wkład w historię koronki koniakowskiej. Obecnie gospodarzem galerii jest przedstawicielka kolejnego pokolenia Urszula Rybka , córka Zuzanny. W miejscowej szkole jak zwykle przy tej okazji zaprezentowano największą na świecie serwetę.

Pamiątkowe zdjęcie na tle największej serwety na świecie – z rękodzielniczkami z Koniakowa, Krakowa, Tychów, Węgier

Tu przygotowano również wystawę najstarszych koronek koniakowskich, które zachowały się w doskonałym stanie i zachwycają pięknymi, niepowtarzalnymi wzorami. O tym, kto wykonywał wzory i jakie w „rodzinnych” koronkach opowiadała jedna z najstarszych rękodzielniczek z Koniakowa. Po uroczystym otwarciu wystawy, przy kawie była chwila do rozmów z twórcami z Koniakowa, Krakowa, Tych, a nawet z Węgier.

W Izbie Pamięci Marii Gwarek – Muzeum Koronki w Koniakowie
W Izbie Pamięci Marii Gwarek – Muzeum Koronki w Koniakowie. Na fot. wśród siedzących Janina Ziąbka, Teresa Korbiel, Józefa Kostecka, Barbara Matysik
W Izbie Pamięci Marii Gwarek – Muzeum Koronki w Koniakowie

Otwarcie wystawy starych koronek koniakowskich w miejscowej szkole (prowadząca ubrana w koronki)

Koniaków był głównym celem wyjazdu, ale nie jedynym. Po drodze, w Żywcu zwiedziliśmy zamek Habsburgów, w nim także zgromadzone zbiory etnograficzne.

Zajęcia twórczo-rozwojowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza na bezpłatne „Zajęcia twórczo – rozwojowe dla każdego”, realizowane w ramach Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Zabierzów na lata 2017-2019.

Zajęcia odbywać się będą w formie 9-ciu trzygodzinnych spotkań. Planowane rozpoczęcie zajęć: początek października.

Prowadząca: Paulina Osowska-Czudec – pedagog, arteterapeuta i psychoterapeuta. Pracuje warsztatowo i terapeutyczne zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Prowadzi zajęcia arteterapii dla seniorów. Z zamiłowania artysta -plastyk. Mama rocznej Zosi.

ZAPISY I PYTANIA POD NUMEREM TELEFONU:  510 609 649 lub e-mail: paulinaosowska@tlen.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 06.10.2017 r.

Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koronka brugijska na warsztatach grupy rękodzielniczej

Nazwa koronki pochodzi od belgijskiego miasta Brugia. Koronki były tu znane już w XVI wieku, wyrabiano je za pomocą drewnianych szpulek (z nawiniętą nitką), które odpowiednio ze sobą przeplatano. Dziś powiedzielibyśmy, że były wykonywane techniką klockową. Panie z Grupy Rękodzielniczej przy Bibliotece Publicznej w Rudawie podjęły naukę tej koronki techniką szydełkową, która nie wygląda tak, jak oryginalna brugijska, ale jest równie efektowna. Głównym elementem tej koronki jest taśma wykonana słupkami, która zamyka, łączy mniejsze motywy. Wychodzące spod szydełka „esy floresy, zawijasy, kółka” przypominają koronkę klockową. W kolejne czwartki sierpnia, pod okiem pani Małgorzaty Biały ze Stowarzyszenia LUD-ART powstawały na warsztatach w bibliotece pierwsze serwety z wzorami koronki brugijskiej.

Prezentacja pierwszych prac wykonanych w czasie warsztatów z p. Małgorzatą Biały

KIERUNEK KARIERA – szkolenia za bony – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w projekcie „Kierunek Kariera”. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących

...czytaj dalej

Źródło: KIERUNEK KARIERA – szkolenia za bony w Zabierzowie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie