Święto Niepodległości

Jutro kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W obecnie trudnych czasach pozostaje nam zatęsknić za hucznymi obchodami, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach w naszym sołectwie. Zachęcam jednak do wywieszenia flag na naszych domach.

Jutro o godz. 9.30 zostanie odprawiona Masza święta za Ojczyznę, w której jako Sołtys i Prezes OSP wezmę udział. Złożymy też wspólnie z radnym Janem Surówką wiązankę kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza. Nasze uczestnictwo w uroczystości kościelnej jak również symboliczne złożenie wiązanki będzie podtrzymaniem tradycji, chcemy też w ten sposób reprezentować wszystkich mieszkańców naszego sołectwa.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Wsparcie dla OSP Rudawa

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie. Zawsze w okresie przed Bożym Narodzeniem odwiedzaliśmy Państwa domy z kalendarzami, a Państwo w zamian wspieraliście finansowo naszą społeczną służbę. W tym roku nie odwiedzimy  Państwa z powodu stanu epidemii. Nie chcemy Państwa oraz siebie narażać na niebezpieczeństwo. Kierujemy się tu szacunkiem do ludzkiego życia, które jakże jest słabe i kruche.

Nasza jednostka OSP zabezpiecza operacyjnie głównie teren sołectw Rudawy i Pisar. Jesteśmy wszędzie tam gdzie jesteśmy potrzebni. Poświęcamy swój wolny czas na tą społeczną służbę po to abyście Państwo czuli się bezpiecznie. Nasza działalność społeczna to też szkolenia, kursy, to edukacja społeczna. Duży nacisk kładziemy na formowanie najmłodszych druhów, którzy są przyszłością tej organizacji.

Aby realizować w pełni naszą działalność statutową, a więc naszą społeczną misję, potrzebujemy Państwa wsparcia. Pieniądze, które otrzymujemy od Państwa, za cegiełkę jaką są kalendarze przeznaczamy na edukację druhów, partycypujemy w kosztach zakupu umundurowania bojowego i sprzętu, zakupujemy środki czystości do remizy czy przygotowujemy posiłki ratownikom podczas długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wobec powyższego każdy, kto chce wesprzeć naszą społeczną służbę może wybrać trzy opcje wsparcia:

– wpłacić pieniądze na konto bankowe OSP Rudawa nr 75-1240-1444-1111-0010-2968-1188  prowadzony w banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Chrzanów. Po wpłaceniu pieniędzy na wspomniane konto można odebrać kalendarz w każdą sobotę od godz. 16.00 do godz. 17.00 w naszej remizie OSP, lub w każdy wtorek od godz. 17.00 do 18.00 na sołtysówce w Rudawie Rynek 1;

– można też wpłacić pieniądze i odebrać kalendarz w remizie OSP w każdą sobotę od godz. 16.00 do godz. 17.00 lub na sołtysówce w Rudawie Rynek 1 w każdy wtorek od godz. 17.00 do godz. 18.00;

– w dniu 1 listopada br. w Święto Wszystkich Świętych będzie można  nabyć kalendarze od godz. 7.00 do godz. 17.00 przy kościele w Rudawie i przy wejściu na cmentarz. 

Z góry Państwu dziękujemy za wsparcie naszej społecznej służby, która jest uformowana na naszym strażackim haśle ,,Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”. Każdy kto nam pomaga, tak naprawdę pomaga tym, którzy naszej pomocy potrzebują. 

 

Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie

Zaproszenie na koncert

Zachęcam do wzięcia udziału w koncercie ,,Śpiewanie bez granic dla Jana Pawła II”, który odbędzie się dzisiaj o godz. 18.00 w naszym kościele. Wystąpią znani artyści scen operowych, którzy zaśpiewają z chórem ,,Śpiewanie bez granic”. Wszystko odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Liczba osób w kościele będzie bardzo mocno ograniczona i dlatego zachęcam do obejrzenia tego wydarzenia na żywo na stronie fecebook parafii Rudawa i sołectwa Rudawa. Koncert będzie hołdem dla Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Intensywne prace na rzece Racławce (Rudawce)

Rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem pierwotnej warstwy w ,,korycie ulgi” na rzece Racławce (Rudawce) w Rudawie wraz z wycięciem uschłych drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu powodziowemu. Zostały też wykoszone brzegi będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”. O to zadanie zabiegałem już pięć lat i w końcu jest realizowane. Zadanie to zwiększy bezpieczeństwo powodziowe w naszej miejscowości. Koryto ulgi nie spełniało już od wielu lat swojego przeznaczenia, gdyż było zaniedbane i zamulone. W 2013 roku podczas intensywnych opadów deszczu były zagrożone zerwaniem dwa drewniane mosty, które uratowali nasi strażacy z OSP. Przyczyną tego było najprawdopodobniej zamulone koryto ulgi. Obecne prace mają wyeliminować to zagrożenie. Udrożnione koryto wpłynie też na bezpieczeństwo obiektu Szkoły Podstawowej. Ogromnie cieszę się tym zadaniem, które jest realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie”.
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy, a zakończymy w przyszłym oczyszczenie terenu zielonego na ul. Zakątek, prace te będą polegać na rekultywacji terenu. Dzięki temu zadaniu przybędzie nam terenu zielonego, który będzie miał estetyczny wygląd. Rzeka Racławka (Rudawka) oraz rzeki Rudawa i Krzeszówka powinny być miejscami spotkań, rekreacji i wypoczynku. To duży obszar do wykorzystania z ogromnym potencjałem przyrodniczym. Każda przestrzeń publiczna w Rudawie ma swoje przeznaczenie i o ile Rynek pełni charakter reprezentacyjny, usługowy, handlowy i kulturalny gdzie niezbędne są miejsca do spotkań i do parkowania, o tyle rzeka powinna pełnić funkcje, o których pisałem powyżej. Uważam, że to jest kolejne, jedno z wielu zadań do wykonanie na najbliższe lata. Nasze rudawskie rzeki powinny być szlakiem turystycznym, o który zabiega stowarzyszenie ,,Ziemia Rudawska.pl”. Trzeba tu nadmienić, że powinny też być szlakiem naukowym ponieważ widoczne rozwiązania hydrotechniczne są ,,dziełem” wykonanym, gdy byliśmy w zaborze austriackim czyli ponad sto lat temu, bo w 1912 r. co jest zapisane na betonie na wale rzeki Racławka (Rudawka) około 100 m od połączenia się Racławki z Krzeszówką, gdzie powstaje rzeka Rudawa. Te rozwiązania hydrotechniczne nadal spełniają swoje funkcje w zabezpieczeniu powodziowym. Ciekawy jestem czy ktoś spacerując wzdłuż naszych rzek, zadawał sobie pytanie dlaczego są miejsca gdzie wał jest przerwany? Czemu ma to służyć? Biorąc pod uwagę możliwości techniczne oraz ówczesny rozwój nauki, rozwiązania hydrotechniczne jakie zostały zastosowane sto lat temu wymagają uwagi. Powinni tu przyjeżdżać przyszli inżynierowie i uczyć się jak można w sposób naturalny walczyć z zagrożeniem powodziowym magazynując na polach wodę, która długo będzie nawadniać glebę, a przede wszystkim tworzyć mikroklimat. Gdyby takie myślenie było w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, dzisiaj w mniejszym stopniu martwilibyśmy się o brak wody. Obecnie woda deszczowa rurami melioracyjnymi usytuowanymi na polach szybko spływa do rzek, które bardzo intensywnie przybierają i spływają do głównych zbiorników. Nasz kraj potrzebuje nowej polityki powodziowo-melioracyjnej. My starajmy się jak umiemy zadbać o nasze rudawskie rzeki, aby nam służyły, a nie zagrażały.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Inwestycje w centrum Rudawy

Trwają już zaawansowane prace związane z zagospodarowaniem rynku w Rudawie oraz z wykończeniem budynku ,,Centrum Kultury”. Obecnie trwa budowa ,,amfiteatru” który będzie miejscem spotkań mieszkańców oraz zagospodarowywany jest teren przylegający bezpośrednio do budynku. W budynku położone są już tynki trwa montaż instalacji, wykonane są posadzki, trwa wykonanie elewacji. Równocześnie jesteśmy na etapie projektowania zagospodarowania Skweru ks. Władysława Bukowińskiego oraz ,,Końskiej Drogi”. Rada Sołecka odbyła kilka posiedzeń w tej sprawie. Ostatnie posiedzenie odbyło się w obecności projektanta oraz pracownika Urzędu Gminy Zabierzów. Podczas tego posiedzenia nanieśliśmy wiele uwag. Zostały też wyjaśnione nam sprawy techniczno-prawne związane z projektem.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Damian Gorawski piłkarzem LKS Orlęta Rudawa

Damian Gorawski, który już od półtora roku jest związany z naszymi Orlętami jako trener najmłodszych piłkarzy ,,skrzatów i żaków” wznawia karierę piłkarską w …. Rudawie.

W 14 kolejce V ligi okręgowej dojdzie do starcia Orląt Rudawa z Wieczystą Kraków w której gra Sławomir Peszko była gwiazda Ekstraklasy i Reprezentacji Polski. Oj, będzie się działo w rudawskiej piłce na jesień i wiosną przyszłego roku.

Damian Gorawski jest byłym piłkarzem Wisły Kraków i FK Moskwa oraz wystąpił 14 razy w Reprezentacji Polski. Zachęcam do przeczytania poniższego artykułu w Interii wchodząc na zamieszczony link: https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-damian-gorawski-zostal-pilkarzem-orlat-rudawa-klub-wystepuje,nId,4690470

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Zebranie wiejskie

W związku z pandemią i stanem epidemiologicznym jaki obowiązuje, proszę aby mieszkańcy biorący udział w zebraniu wiejskim mieli zasłonięte usta i nos.

Zebranie odbędzie się w wyjątkowych warunkach sanitarnych. Rozważałem różne miejsca zebrania wiejskiego ale po głębszej analizie uznałem, że nie da się zebrania odbyć w innych większych pojemnościowo miejscach. Problemy są głównie techniczne. W szkole na sali gimnastycznej musielibyśmy wynająć firmę nagłaśniająca z akustykiem, a i tak nie byłoby pewności czy będzie dobra słyszalność w obrębie całej sali. Zastawiałem się na zadaszoną trybuną stadionu LKS Orlęta ale problemem może być mówienie do mikrofonu przez mieszkańców zgłaszających wnioski. Mikrofonu podczas zebrania oprócz przewodniczącego zebrania i osób zaproszonych, merytorycznych nie będziemy mogli używać gdyż mógłby być potencjalnie zagrożeniem. Poprzez mikrofon moglibyśmy przenosić wirusa. Pozostaje nam Świetlica Wiejska, która nie jest dużym pomieszczeniem i dlatego będą obostrzenia co do ilości uczestników. Jeśli przekroczymy bezpieczny limit zebranie się nie odbędzie. Biorąc powyższe pod uwagę proszę, aby w zebraniu wzięły udział osoby zdrowe, nie mające podejrzanych objawów. Proszę również, aby w zebraniu nie brały udziału osoby będące w grupie ryzyka. Ponadto niech w zebraniu wezmą udział reprezentanci poszczególnych dzielnic czy ulic.

To jest wyjątkowa sytuacja, a piszę to z wielkim smutkiem bo zawsze ceniłem sobie demokratyczność, która jest podstawą tego typu zebrań. Jedną z największych wartości dla nas wszystkich jest nasze życie i zdrowie i dlatego trzeba w tym przypadku postawić to na pierwszym miejscu. Są jednak sprawy pilne, które muszą przejść formalne procesy i dlatego zebranie musi się odbyć do 30 września br. Proszę też aby podczas zebrania zabierać głos w spawach naprawdę istotnych, sprawy mniej ważne można mi zgłaszać podczas dyżuru we wtorki. Liczę na zdrowy rozsądek. Zadbajmy o siebie i o innych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy