Życzenia z okazji Dnia Kobiet

W imieniu swoim i członków Rady Sołeckiej z okazji ,,Dnia Kobiet” życzę wszystkim mieszkankom Rudawy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim dużo zdrowia. Są Panie filarem naszego życia społecznego, przede wszystkim jako matki, które dbają o rodziny, a dobra rodzina to dobre społeczeństwo, które ma przyszłość.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Zimowe utrzymanie dróg w Rudawie

Na terenie naszej miejscowości znajdują się drogi będące w zarządzie 3 różnych podmiotów. Są to:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  – Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – odpowiada za utrzymanie drogi krajowej nr 79.
Telefon dyżurnego: 12 285 51 95, 608 648 204.

2. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków – odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych, których wykaz znajduje się poniżej.
Telefon dyżurnego: 12 637 18 11, 507-098-708. 

3. Urząd Gminy Zabierzów  – odpowiada za utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych.
Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Zabierzów jest inspektor Włodzimierz Francuz –  tel. 12 283 07 02 dostępny w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek od 8-15. Poza godzinami pracy pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości.

W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie są pozostałe drogi. Oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń powinno być prowadzone na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.

Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy.

Drogi gminne publiczne są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Rudawa znajduje się w II obwodzie. Zimowe utrzymanie dróg w II obwodzie prowadzi: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica, kontakt: 601 842 485. Zgłoszenia dotyczące potrzeb zimowego utrzymania dróg można kierować również do sołtysa.

Pozostałe drogi w Rudawie zostały zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne. Będą one odśnieżane w systemie interwencyjnym tj. na wniosek sołtysa i polecenie gminnego koordynatora akcji zimowego utrzymania dróg, p. Włodzimierza Francuza.

Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych jest taki sam jak dla pozostałych dróg gminnych z tzw. II kolejności zimowego utrzymania tj. odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych znajdujących się na terenie Rudawy zajmuje się również FHU Andrzej Kasprzyk z Modlnicy.

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina że zgodnie z przepisami obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

/przygotowano na podstawie materiałów UG Zabierzów/

Rozbłysła choinka przed kościołem w Rudawie

Już po raz trzeci, w 3 niedzielę Adwentu (17 grudnia br.), odbyło się „Zapalenie choinki” na Skwerze Księdza Władysława Bukowińskiego w Rudawie. Spotkanie pod choinką zostało zorganizowane przez Parafię Wszystkich Świętych w Rudawie, Sołtysa i Radę Sołecką oraz przez OSP w Rudawie.

Spotkanie przyciągnęło liczną rzeszę parafian, a także osoby z poza parafii. Dopisali również zaproszeni licznie goście. Wśród obecnych była Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pani Alicja Wójcik Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Łukasz Smółka Dyrektor Biura Politycznego Ministra Infrastruktur i Budownictwa, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Pani Jadwiga Kołodzińska Dyrektor Szkoły w Rudawie, Pani Dorota Kuciel Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepicach. Nie zabrakło naszych sołtysów, radnych, a także sponsorów imprezy .

Szczególne podziękowania zostały wypowiedziane pod adresem zakładu ,,KOSD Lafarge Rudawa”, który od samego początku imprezy, przeznacza znaczne środki finansowe na organizację naszej parafialnej imprezy. Z tej okazji Pan Marcin Cieślak Sołtys Rudawy wręczył symboliczną statuetkę dla Pani Magdaleny Grońskiej, dyrektora ds. produkcji „KOSD Lafarge”. Ponadto statuetkę otrzymała również Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów.

Szczególne słowa uznania należą się również dla Pan z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie, za przygotowanie stoiska z potrawami świątecznymi. Jakie zapachy i smaki unosiły się na Rynku w Rudawie, mogą powiedzieć, ci, którzy zeszli z „kanapy” i przyszli na świąteczną imprezę.

Spotkanie przy choince rozpoczęli Górale z Ludźmierza, którzy śpiewem tradycyjnych kolęd zaprosili do wspólnego biesiadowania.

Wszystkich uczestników spotkania przywitał Sołtys Rudawy. Zaświecenia światełek na choince dokonali Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan wraz z Panią Alicją Wójcik i Księdzem Proboszczem.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy. Po poświęceniu opłatków Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim parafianom życzenia świąteczne. Ku radości najmłodszych na spotkaniu nie zabrakło św. Mikołaja, którego przywieźli strażacy wozem gaśniczym. Wszyscy uczestnicy imprezy dzieci i dorośli, zostali obdarowali upominkami.

Oprócz kapeli Górali z Ludźmierza wystąpiły na scenie dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rudawy, zespół Jarosze z Brzezinki oraz Klub Seniora z Rudawy. Artyści za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po raz pierwszy został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej oświetloną posesję świąteczną w Rudawie. Nad całością czuwała i prowadziła spotkanie Pani Agnieszka Mleczko.

Podczas spotkania przeprowadzona została zbiórka charytatywna na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca Pisar Bartosza. Po raz kolejny parafianie, okazali wielkie serce, wrzucając ofiary do skarbony, wsparli dalszą rehabilitację Bartosza.

Do zobaczenia za rok. „Podnieść rączkę Boże Dziecię, błogosław nas…”

/źródło: Parafia Rudawa/

Podsumowanie zbiórki „Pod choinką”

W trakcie III „ Spotkania pod choinką” w dniu 17 grudnia w Rudawie strażacy miejscowej OSP oraz członkinie Rudawskiego Koła Gospodyń Wiejskich kwestowali na rzecz poszkodowanego w wypadku drogowym młodego mieszkańca Młynki, Bartka Wawrzona. Dzięki ofiarności przybyłych tego dnia mieszkańców i gości udało się uzbierać kwotę 2.360 zł i 11 gr. Pieniądze te zostały zdeponowane u Proboszcza tutejszej parafii, ks. Andrzeja Badury, który przekaże je rodzinie Bartka. Przeznaczone one zostaną na jego rehabilitację.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu aby Chrystus narodził się w naszych sercach
aby radość z narodzin Bożej Dzieciny napełniła wszystkich miłością, która daje pokój.

Życzymy Państwu zdrowia i ciepła rodzinnego, niech maleńka Miłość, która narodziła się w stajence wszystkich błogosławi.

Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie

Konkurs na najlepiej oświetloną posesję

Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie oraz OSP Rudawa organizują konkurs na najlepiej oświetloną posesję w sołectwie Rudawa. Wobec powyższego w dniu 16 grudnia 2017 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 prosimy o oświetlenie ozdobnymi iluminacjami świątecznymi własnych posesji. W tym czasie jury dokona oceny posesji i wyłoni tą najlepiej oświetloną. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas ,,III Spotkania pod choinką” w dniu 17 grudnia 2017 r. o godz. 17:00. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Ponadto podczas ,,III Spotkania pod choinką” zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na mieszkańca Pisar Bartosza Wawrzona, który z powodu wypadku, od paru lat jest niepełnosprawny. Liczymy tu na Państwa wsparcie.